Politik

Her er regeringens forslag til ny bandepakke

Hvad skete der? Regeringen afholdt pressemøde om en ny bandepakke, der blandt andet lægger op til skærpede straffe for bidrag til, at unge under 18 år involveres i kriminalitet. 

Livebloggen opdateres ikke længere.

Hvad foreslår regeringen?

Pressemødet er slut. 

Herunder kan du se de konkrete initiativer, som regeringen foreslår: 

  • En ny bestemmelse i straffeloven, der "selvstændigt kriminaliserer det at bidrage til, at en ung under 18 år involveres i kriminalitet, f.eks. ved opfordring, rådgivning eller ved at stille redskaber til rådighed."
  • Et rejseforbud for personer dømt for eksempelvis grov narkokriminalitet og banderelateret kriminalitet.
  • Etablering af et fast, operativt samarbejde under ledelse af NSK og med deltagelse af de centrale myndigheder, som har snitflader til bandernes økonomiske kriminalitet. 
  • Etablering af en national, tværfaglig efterforskningsgruppe med primært fokus på bandemiljøet og efterforskning af sager om organiseret skatte- og momssvig.
  • At Gældsstyrelsen bliver en integreret del af det nuværende såkaldte Al Capone-samarbejde i politikredsene.
  • At strafferammen for besiddelse af flere våben på samme sted stiger fra 8 til 16 års fængsel. Samtidig skal normalstraffen for våbenlagre skærpes med en tredjedel.
  • Intensiveret kontrol med prøveskydninger i skytteforeningsregi ved at nedsætte kalibergrænsen for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger.
  • Nedsættelse af antal gange skytteforeninger kan overlade skydevåben til personer, der ikke forinden har opnået politiets samtykke. Foreninger skal samtidig stille krav om fremvisning af billedlegitimation og føre elektronisk logbog. 

Kan ikke redegøre for "et kæmpe mørketal"

Offentligheden fik søndag en forsmag på den bandepakke, som regeringen nu præsenterer. Det skete, da statsministeren gav et interview til Berlingske. 

Her omtalte Mette Frederiksen "et kæmpe mørketal" inden for kriminalitet og chikane. 

Hvor ved du det fra?

- Det ved jeg, fordi folk siger det til mig

Da en journalist spørger Mette Frederiksen, hvor mange hun har hørt det fra, svarer hun, at hun "ikke fører logbog" over, hvem hun taler med. 

- Det er ikke en kritik af domstolene

Statsminister Mette Frederiksen bliver nu spurgt til det konkrete eksempel med et overfald på Gothersgade. For gerningsmanden blev altså idømt et halvt års fængsel, selvom strafferammen gik op til seks år. 

Hvordan kan det være andet end en kritik af dommerne? 

- Det er ikke en kritik af domstolene. Det er en kritik af den lovgivning, som domstolene dømmer på baggrund af. (..) Vi kigger på de domme og konstaterer, at med de domme, der er faldet, kan vi ikke være tilfredse, siger Mattias Tesfaye. 

Behov for en langsigtet rekrutteringsplan

TV 2 spørger statsminister Mette Frederiksen, hvad regeringen konkret vil gøre for at sikre nok fængselsbetjente til, at der reelt kan implementeres de hårdere straffe, som regeringen nu lægger op til. 

Hun giver dog spørgsmålet videre til justitsminister Mattias Tesfaye. 

Han nævner blandt andet, at der allerede er indført løn under uddannelsen til fængselsbetjent frem for su. Men det er kortsigtet, siger han, og derfor er der behov for en langsigtet rekrutteringsplan. 

Højere straffe må vente på grund af pladsmangel i fængslerne

Regeringen vil hæve straffen for at begå vold, lyder det, men statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke komme ind på, hvor meget straffene konkret bør hæves. 

- Da jeg selv var ung og gik i byen i Jomfru Ane Gade, vidste man godt, hvilke steder man skulle holde sig fra. Det ved man ikke i dag, for du kan risikere, at det sker, mens du sidder i S-toget, siger hun. 

Justitsministeren tilføjer, at der i dag ikke er kapacitet til, at man skruer op for straffene. 

- Vi kan godt stille og roligt gå i gang med at skærpe straffene, men vi bliver nødt til at få noget realisme ind i debatten. Vi har simpelthen ikke pladsen, siger Mattias Tesfaye. 

Indkalder til nye forhandlinger om 37-timers arbejdspligt

- Et liv på overførselsindkomst skal være undtagelsen, ikke reglen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som ligesom statsministeren italesætter regeringens ønske om en 37-timers arbejdspligt. 

Regeringen vil nu indkalde til nye forhandlinger, siger ministeren. 

Fortsætter Rwanda-projekt trods trusler: - Jeg tror på, at vi kommer i mål

Selvom støttepartiet Radikale Venstre har gjort det klart, at det ikke kan støtte en regering, der sender asylansøgere til Rwanda, som regeringen i skrivende stund arbejder for, så fortsætter regeringen ufortrødent, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S). 

- Faktum er, at vi er nået relativt langt, siger han og tilføjer: 

- Jeg tror på, at vi kommer i mål med vores projekt i Rwanda. 

Tesfaye: - Vores tålmodighed med bandemedlemmer er opbrugt

Vælger bandemedlemmer den forkerte sti, skal hammeren fremover falde hårdere, end den gør i dag, siger justitsminister Mattias Tesfaye: 

- Vores tålmodighed med bandemedlemmer er opbrugt. Og det er vigtigt for mig at sige: Det er ikke samfundets skyld, siger Tesfaye og tilføjer, at det intet har med racisme at gøre. 

Politiet skal have bedre mulighed for telefonaflytning

Selvom der ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S) er sket en forbedring de seneste år, når det gælder bandeområdet, så er der fortsat ikke gjort nok. 

Derfor vil regeringen sætte penge af til omkring 50 ekstra personer, der skal arbejde med opsporing af bagmænd, siger Tesfaye. Politiet skal samtidig have bedre mulighed for telefonaflytning, lyder det blandt andet. 

- For langt de fleste er livet i banderne et usselt liv, siger Tesfaye og tilføjer, at våbenkontrollen generelt og i skytteforeninger skal skærpes. 

Vil indføre arbejdspligt for sociale ydelser

- Når man er i Danmark og kommer udefra, skal man være en del af fællesskabet, siger statsminister Mette Frederiksen og nævner, at det blandt andet betyder, at man skal lære dansk og tage et arbejde. 

Regeringen har tidligere foreslået en arbejdspligt for personer på sociale ydelser, som ikke er blevet vedtaget. Det er fortsat regeringens ønske, siger statsministeren. 

Behov for hårdere straffe for vold

Statsminister Mette Frederiksen (S) indleder med at slå fast, at "langt de fleste af os respekterer de fælles spilleregler" i Danmark. 

- Men selvom langt de fleste borgere i Danmark lever i respekt for de værdier, fællesskabet bygger på, er der altså også nogle, der ikke kan finde ud af det, siger hun. 

Statsministeren nævner her et eksempel med en ung mand, som på Gothersgade i København i 2020 blev udsat for et overfald. Han blev slået bevidstløs og trampet i hovedet.

Gerningsmanden blev straffet med et halvt års fængsel, og det er ifølge Mette Frederiksen ikke en hård nok straf. 

Læs mere om voldssagen fra Gothersgade her:

Fire ministre vil præsentere bandepakken

Det vil ifølge TV 2s oplysninger være statsminister Mette Frederiksen (S), der afholder pressemødet, sammen med justitsminister Mattias Tesfaye (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S). 

Bandepakken, der vil blive præsenteret, har også titlen 'Trygge lokalsamfund uden kriminelle bander'. 

Regeringens nye udspil

Regeringen har fremlagt et nyt udspil til en bandepakke.

Et af punkterne er, at regeringen vil sætte hårdt ind på at straffe personer, der rekrutterer unge under 18 år ind i det kriminelle miljø.

Det kan eksempelvis ske, hvis den unge opfordres til at finde nye narkokunder eller i en bandekonflikt får besked på at holde en pistol.

Forslaget er ikke afgrænset til bandekriminalitet, men sigter at ramme særligt bander, hvor voksne ifølge regeringen lader børn og unge udføre kriminelle handlinger for selv at undgå straf.

Der skal ifølge udspillet ikke føres bevis for, at gerningsmandens handlinger har ført til, at den unge har begået eller medvirket til kriminalitet.

Udspillet er målrettet personer over 18 år, der tidligere har været idømt en ubetinget fængselsstraf efter straffeloven, loven om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven.

Der lægges op til, at gerningsmanden kan straffes med fængsel i op til fire år.

Velkommen til livebloggen

Bander i Danmark har i dag for let ved at fylde deres huller ud, lyder det fra justitsminister Mattias Tesfaye (S). Og det er, må man forstå, en del af udgangspunktet for den bandepakke, som regeringen klokken 13.00 vil præsentere.

- Vi bruger alt for få ressourcer på at nå til tops i hierarkierne i banderne. Det er afgørende, at bagmændene, der skummer fløden uden at røre hverken våben og narko, også bliver retsforfulgt, siger Mattias Tesfaye forud for pressemødet til TV 2.

Du kan følge pressemødet her eller på TV 2 NEWS.