Salafisme: Fra ren tro til ren terror

16x9

Otte unge muslimer sigtes for terrorplaner i København. Ifølge politiet var de otte i færd med at forberede et nært forestående angreb med hjemmelavede sprængstoffer et eller flere steder i Danmark eller udlandet. Fra flere side lyder det, at de unge var del af et muslimsk salafist-miljø.

Der findes ikke noget overblik over de danske salafister, og det vides ikke, hvor mange der er.

Salafismen tiltrækker mange utilpassede unge med muslimsk baggrund i vesten, da retningen betragter sig selv som overlegen i forhold til den vestlige kultur. Salafisterne tror hverken på landegrænser, kultur eller etnisk baggrund. Landegrænserne er blasfemiske, da de er tegnet af mennesker frem for af Allah, og begreber som kultur og tradition ses som afvigende i forhold til de religiøse retningslinjer.

Osama og Slimane
Adskillige ledende medlemmer af al Qaeda inklusive Osama bin Laden selv er angiveligt alle salafister. Skobombemanden Richard Reid, der forsøgte at myrde 196 mennesker om bord på et fly, konverterede til islam efter en fængselsdom. Og hans nye venner i moskeen i Brixton tilhørte salafi-retningen.

Ligeledes er den danske nu frigivne fange fra Guantanamo Slimane Hadj Abderrahmane tilhænger af den fundamentalistiske linje. Og den dengang 23-årige danske konvertit, der blev tilbageholdt i Yemen i 2006 mistænkt for våbensmugling, har ifølge internationale medier læst på al-Islam universitetet, der er kendt for at undervise i salafismen og ledes af Abdul-Mahid al-Zindani, der er registreret af USA som al Qaeda-sympatisør.

Patent pĂĄ sandheden
Salafister betragter sig selv som de eneste sande muslimer. De søger tilbage til profetens egen tid og afviser alle senere muslimske lærde som fortolkere af religionen. Salafisterne er pr. definition fundamentalister.

Salafisterne mener, at Koran skal tages absolut bogstaveligt, og de mener, at samfundet skal indrettes efter de regler og normer, der gældte på profeten Muhammed samt de efterfølgende tre generationers tid i Mekka og Medina. De går mere op i religion end egentlig politik, da de mener, at samfundet bør ledes af religiøse ledere frem for politiske.

To retninger
Men selvom salafisterne selv udelukker enhver for fortolkning af de hellige tekster, tegner der sig alligevel to yderpunkter inden for salafismen; de, der ønsker den hellige krig, jihad, og de, der ønsker at leve i fred med deres religion. Salafist betyder altså ikke nødvendigvis, at vedkommende sympatiserer med terrorisme, men at den troende befinder sig et eller andet sted mellem de to salafistiske yderpunkter.

For salafister er andre muslimer vantro, der fortolker på koranens lære. For nogle salafister betyder dette, at det er acceptabelt at bekæmpe andre muslimer, som eksempel det muslimske broderskab i Egypten, der, selvom det efter vestlige normer er ekstremistisk, også er en politisk bevægelse.

Salafismen sammenlignes ofte med wahabismen, der er den religiøst-politiske retning, der hersker i Saudi-Arabien. Salafisterne vil dog ikke selv slås i hartkorn med wahabismen, da denne retning er opkaldt efter en muslimsk lærd og derfor i modstrid med salafismens grundtanke om, at det udelukkende er profeten selv, der følges. Set fra salafisternes eget synspunkt starter deres historie med Muhammed. Den mest udbredte holdning blandt forskere er imidlertid, at salafismen udspringer af wahabismen, blev grundlagt i det 18. århundrede.

Den oprindelige
Retningen befinder sig inden for den sunnimuslimske gren af islam. Navnet stammer fra det arabiske ord salaf, den oprindelige, og henviser til de første generationer af muslimer.

Af de otte anholdte fra København er de seks danske statsborgere. To sidder varetægtsfængslede, men alle er fortsat sigtede. Mændene har tyrkisk, somalisk, pakistansk og afghansk baggrund og befinder sig aldersmæssigt i spektret mellem 19 og 20 år. Mændene har op til anholdelsen haft deres gang i moskeen i Heimdals­gade på Nørrebro - en moske, der også kendes fra terrorsagen fra Glostrup.
Kilde: CBC.CA, Jyllands-Posten, Information, Wikipedia og Berlingske Tidende.