Må jeg lave en civil anholdelse?

16x9

Må jeg lave en civil anholdelse, og hvordan gør man?

Jeg har overværet nogle uheldige episoder mht. både vold og §53 kørsel. Jeg vil blot spørge hvordan og hvorledes loven forholder sig med civile anholdelser.

Jeg har flere steder hørt, at det er tilladt at tilbageholde en person, der udfører en kriminel handling og derefter kontakte politiet.

Jeg håber dog, at du kan præcisere hvad jeg må, hvad jeg ikke må, og hvordan den bedste måde at gøre det på er?

Private har som udgangspunkt samme beføjelser som politiet til at foretage anholdelser af personer, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelsen må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre.

Reglerne for anholdelse er beskrevet i Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE § 755, stk. 1, der beskriver Politiets ret til at anholde - I § 755, stk. 2, beskriver, at private har samme beføjelser som politiet - dog skal private snarest muligt efter anholdelsen overgive personen til politiet med oplysning om tidspunkt og grundlag for anholdelsen.

Med venlig hilsen

Arne Wissing