Fanklubber uenige om register

16x9

De danske fanklubber er ikke helt enige om hooligan_registret

Det nye hooligan-register retter sig direkte mod de danske fodboldfans. De kan dog ikke blive enige om rimelig­heden i det netop vedtagne lovforslag.

Nogle vil fodboldvolden til livs for enhver pris, mens andre hellere vil bevare retssamfundets principper i farten.

Hos Danske Fodbold Fanklubber (DFF) hilser formand Ronni Abergel, der også er medlem af Danmarks største fanklub FCKFC, registret velkomment. Det gør han dog ikke uden et par forhold.

"Vores bekymring har blandt andet været, om nu lovgivningen blev alt for bred i sine definitioner. Derfor har vi søgt indflydelse i Justitsmini­steriet for at være med til at kvalificere beslutningsprocessen. Vi har i den forbindelse afgivet både mundtlige og skriftlige inputs til lovforslaget," forklarer han og fortsætter:

"Vi vil gerne forsøge at undgå, at vores medlemmer kan komme i et register for at råbe 'dumme svin' efter dommeren, for at kaste en fadøl i afmagt eller fordi en emsig kontrollør har set sig sur på ham eller hende. Vi vil bare gerne sikre os en vis retssikkerhed," slår han fast.

Vil følge håndhævelsen nøje
Når registret med storsandsynlighed træder i kraft den 1. juli 2008, så bliver det under stor bevågenhed fra de danske fans. DFF har nemlig planer om at registrere enhver registrering af en fan for at se, om loven virker efter hensigten.

"Vi vil i det første år følge håndhævelsen af registret meget tæt. Vi har nedsat et udvalg, som løbende skal følge med i sagerne. Så tror vi også på, at medlemmer som uretmæssigt udsættes for en generel karantæne fra alle stadions, vil rette henvendelse til deres fanklub. På den måde vil vi i den første tid forsøge at se, om det fungerer efter hensigten," siger han.

Ronni Abergel ønsker at betjentenes og kontrollørernes retningslinjer bliver så klare som muligt for alles skyld:

"Vi ved alle sammen, at der findes både dygtige og udygtige betjente, ligesom der findes skarpe og mindre skarpe kontrollører. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at der er meget klare retningslinjer fra start."

DFF's holdning undrer i Brøndby Support
DFF repræsenterer 22 danske fodboldfanklubber. Men en fanklub glimrer ved sit fravær. Brøndby Support har nemlig meldt sig ud af foreningen - blandt andet som følge af en uenig om holdningen til hooligan-registret.

"Det undrer mig meget, at DFF ikke er imod registret, som det foreligger lige nu. Jeg forstår ikke, de kan sluge de store retssikkerhedsmæssige brister, som det foreligger nu," siger Claus Helgesen, formand for Brøndby Support, der tæller knap 10.000 medlemmer.

"Det er lidt bekymrende for retssikkerheden. Danmark er kendt for nogle gode retsprincipper, hvor man er uskyldig til det modsatte er bevist. Lige pludselig bliver der for fodboldfans tale om omvendt bevisførelse, hvor man selv skal gå til domstolen, hvis man vil bevise sin uskyld," siger han.

Tanken om den almindelige familiefar, der ender i et hooligan-register skræmmer formanden:

"Politiet bliver den dømmende magt, og det er problematisk. Vi i Brøndby Support stejler over, at man får karantæne alene på baggrund af politiets mistanke. Vi frygter, at en almindelig familiefar kan ende i registret."

Uenig med klubben
Claus Helgesen er dermed ikke enig med den klub - Brøndby IF - han trofast følger efter søndag. Men det bekymrer ham ikke.

"Jeg kan godt følge klubben, og hvorfor de har den holdning, som de har. De vil gerne have nogle redskaber i forhold til at holde bestemte folk ude. Det er deres forretning, og den skal de selvfølgelig værne om."

Formanden understreger dog, at Brøndby Support og ledelsen er i jævnlig kontakt, og at de respekterer hinandens holdninger.