Thomas Thomsen idømt forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn

Der var stor uenighed blandt dommere og nævninge i forhold til, hvilken straf man fandt passende til 38-årige Thomas Thomsen.

38-årige Thomas Thomsen, som er kendt skyldig i drabet på Mia Skadhauge Stevn, er blevet idømt forvaring af Retten i Aalborg torsdag.

Han skal også betale sagens omkostninger og erstatning til de efterladte på godt 327.000 kroner.

Der var dog ikke enighed blandt sagens dommere og nævninge i forhold til strafudmålingen.

Således stemte 6 for forvaring, 4 stemte for fængsel på livstid og 2 stemte for fængsel i 16 år. Dermed endte straffen med at blive forvaring.

Forvaring, der er en tidsubestemt straf, anses rent juridisk ikke som en straf, men er en såkaldt foranstaltning, som træder i stedet for straf.

Forvaring kan kun gives til personer, som har begået alvorlig kriminalitet og anses for at være særligt farlige.

Anker dommen

Efter at retsformanden havde læst dommen op, meddelte forsvarer Mette Grith Stage, at hendes klient anker dommen.

Det vil sige, at den 38-årige elektriker vil frifindes for forsøg på voldtægt og drab, men ikke partering, som han har erkendt.

Og hvis ikke det ender med frifindelse i landsretten, mener forsvareren, at straffen skal formildes til en tidsbestemt fængselsstraf. Mette Grith Stage har selv argumenteret for, at Thomas Thomsen skal idømmes en fængselsstraf på 16 år.

Anklagemyndigheden har lige fra starten gået efter at få idømt den 38-årige fængsel på livstid, alternativt forvaring.

Anklager Mette Bendix gjorde det da også klart ved dagens retsmøde, at hun krævede den strengeste straf, hvilket vil sige livstid. Men hun måtte altså lade sig nøje med forvaring.

Udviser tegn på psykopati

Mentalundersøgelsen af Thomas Thomsen har vist, at han hverken var sindssyg i gerningsøjeblikket, eller da undersøgelsen blev lavet.

Til gengæld udviser han tegn på psykopati, og derfor har retslægerådet også anbefalet en forvaringsdom frem for fængselsstraf for at forebygge denne fare over for andre.

Forvaringsdømte kan kun udskrives, hvis en domstol ikke længere mener, at de er farlige.

Til gengæld afsoner livstidsfanger i gennemsnit længere end forvaringsdømte.

Fandt hans forklaring utroværdig

Den 38-årige elektriker fra Flauenskjold i Nordjylland dræbte Mia Skadhauge Stevn 6. februar sidste år. Efterfølgende parterede han liget og spredte delene i Dronninglund Storskov.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig i drab. På grund af hans omhyggelige og langvarige partering af liget har det ikke været muligt for retsmedicinere at fastslå en dødsårsag.

Men en obducent har angivet kvælning som sit bedste – og eneste sandsynlige – bud på en dødsårsag.

Ud fra den omstændighed og sagens øvrige beviser fandt retten det bevist, at Thomas Thomsen dræbte Mia Skadhauge Stevn ved kvælning.

Desuden fandt retten Thomas Thomsens forklaring utroværdig og konstrueret til lejligheden, og derfor tilsidesatte de den fuldstændigt onsdag.

Skyldig i forsøg på voldtægt

Thomas Thomsen var også tiltalt for voldtægt. Retten fandt det dog ikke tilstrækkeligt bevist, at han nåede at voldtage Mia Skadhauge Stevn eller udsatte hende for andet seksuelt forhold end samleje.

Til gengæld fandt retten det bevist, at hans motiv var af seksuel karakter, og at han kørte den meget berusede kvinde til et øde skovområde for at voldtage hende.

Ligeledes fandt man det bevist, at Mia Skadhauge Stevn forsøgte at slippe væk fra Thomas Thomsen i Hammer Bakker. Han er derfor skyldig i forsøg på voldtægt.

Udover drab og forsøg på voldtægt er Thomas Thomsen fundet skyldig i usømmelig behandling af lig. Den del har han erkendt.