Regeringen klar til at stramme kontrol med våben – vil screene for psykisk sygdom

Dom for drab og bandekriminalitet skal give automatisk afslag på våbentilladelse. Grove kriminelle skal nok få fat i våben, siger tidligere drabschef.

Kort før årsdagen for skuddrabene på tre personer i shoppingcenteret Fields i København fremlægger regeringen nu ti initiativer, der skal sikre en bedre kontrol med våben i private hænder i Danmark.

Det fortæller justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med TV 2.

- Desværre kan vi se, at der er en række huller i vores lovgivning, som ikke lever op til min og regeringens holdning til, hvordan vi bedst muligt beskytter danskerne mod det, vi blandt andet så i Fields, siger Peter Hummelgaard.

Et af initiativerne handler netop om en bedre kontrol med våbentilladelser til danskere, der har en psykiske lidelse.

Det sker blandt andet, fordi det efter skyderiet i Fields er blevet kendt, at den nu 23-årige gerningsmand gennem længere tid op til skyderiet havde forsøgt at få hjælp i psykiatrien.

Vi vil ikke stigmatisere folk, der lider af svære sygdomme

Peter Hummelgaard, justitsminister

Helt konkret lægger regeringen op til at undersøge, at sundhedsmyndighederne skal indgå i screeningen af personer, der ønsker våbentilladelse, ligesom det i dag er tilfældet, hvis man skal have udstedt et kørekort.

Fandt nøglen til faderens våbenskab

Om initiativet ville have gjort en forskel i forhold til skyderiet i Fields er uvist.

Den nu 23-årige har erkendt at stå bag skyderiet, og det er kommet frem, at skyderiet foregik med våben, som han ikke havde tilladelse til.

Han havde derimod fundet nøglen til sin fars våbenskab og fik dermed adgang til våben, som faderen havde tilladelse til.

De ti initiativer

  1. Obligatorisk afslag på ansøgning om våbentilladelse ved visse lovovertrædelser
  2. Bedre kontrol med våbentilladelser til borgere med psykiske lidelser
  3. Radikaliserede personer skal ikke have adgang til våben
  4. Etablering af særlig indberetningsordning for kommunale myndigheder
  5. Pligt til hurtig afhændelse af våben og ammunition
  6. Skærpelse af straffen for uforsvarlig opbevaring af våben
  7. Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af ammunition
  8. Informationskampagne om sikker opbevaring af våben
  9. Vejledning til skytteforeninger om faresignaler
  10. Øget sikkerhed i skytteforeningerne.

På baggrund af dét lægger regeringen ifølge ministeren også op til, at det i screeningen – inden en tilladelse bliver givet – også skal indgå, hvis personer, der ønsker våbentilladelse, har pårørende med en psykisk lidelse.

- Det er en svær balance. Vi vil ikke stigmatisere folk, der lider af svære sygdomme, men det er i særlige og konkrete tilfælde nødt til at indgå i risikovurderingen, når man udsteder en våbentilladelse, siger Peter Hummelgaard til TV 2.

For dårlig opbevaring af nøgle til våbenskab giver bødestraf

Regeringen lægger også op til at skærpe straffen, hvis våben og ammunition ikke bliver opbevaret sikkert og forsvarligt.

Når det gælder adgangen til et våbenskab, er der dog lige nu kun tale om en informationskampagne. Regeringen lægger dermed ikke op til en strafskærpelse.

Hvorfor får man kun en bøde i stedet for at miste sin våbentilladelse, hvis man ikke opbevarer nøglen til våbenskabet godt nok?

- Det er den sanktionsmulighed, der er i dag. Men noget af det her (initiativerne, red.) kommer også til at indebære, at vi vil se på – og kommer til at drøfte yderligere – et eventuelt bortfald af en våbentilladelse. Det, vi har lagt frem, er ikke nødvendigvis en udtømmende liste, siger Peter Hummelgaard.

Men bør det være sådan, at man mister sin våbentilladelse, hvis man ikke opbevarer nøglen til våbenskabet godt nok?

- Med den her pakke skærper vi fokus og kontrol med opbevaring af våben. Vi skærper sådan set også adgang til våbentilladelser, men det skal gå hånd i hånd med, at titusindvis af danskere skal have mulighed for at gå på jagt og have aktive skytteforeningsmedlemskaber, siger ministeren.

Drab, terror og røveri skal give automatisk afslag

Et andet stort fokusområde i regeringens oplæg til en strammere våbenlov er, at visse lovovertrædelser automatisk skal give afslag på en ansøgning om våbentilladelse.

Som loven er i dag, skal politiet nemlig blandt andet foretage en partshøring i enhver sag – også i tilfælde, hvor det ifølge regeringen er ”åbenlyst, at ansøgeren ikke bør have adgang til våben”.

De skal nok skaffe deres våben uanset hvad

Jens Møller, tidligere drabschef

Det kan for eksempel gælde personer, der er dømt for terror, har begået drab eller røveri eller personer, der har fået et tilhold mod for eksempel at kontakte en tidligere partner.

Og så er det personer, der er radikaliserede eller dømt for bandekriminalitet, fremgår det.

- Vi (regeringen, red.) er fast besluttede på, at bandeaktivitet er en parasit på vores samfund. Vi vil gøre det så vanskeligt som overhovedet muligt for både aktive bandemedlemmer og organisationer at eksistere i Danmark, oplyser Peter Hummelgaard til TV 2.

Han fremhæver, at et af initiativerne i pakken netop er, at registrerede bandemedlemmer blandt andet automatisk mister en eksisterende våbentilladelse og automatisk får afslag på en ansøgning.

Personer begår drab uden at have kriminal fortid

Ifølge tidligere vicepolitiinspektør og drabschef ved Københavns Politi Jens Møller har Danmark allerede en meget stram og restriktiv våbenlov.

Han vurderer, at regeringens nye initiativer måske vil kunne forhindre enkeltstående skyderier som for eksempel skyderiet i Fields.

Men han påpeger også, at kriminelle sjældent selv overvejer, at de mangler en våbentilladelse.

- Der er også flere eksempler på enkeltstående drab, hvor gerningsmanden ikke har nogen kriminel historik overhovedet, men har våbentilladelse og våben, fordi personen i årevis eksempelvis har været medlem af en skytteforening eller har gået på jagt, siger Jens Møller til TV 2.

Og når det gælder grov kriminalitet, tror han ikke, at de nye initiativer vil have den store effekt.

- De skal nok skaffe deres våben uanset hvad, siger han.

Våbenpakke fokuserer også på skytteforeninger

I Danmark kan personer få våbentilladelse, hvis de har været et medlem af og aktivt skydende i to år i en skytteforening.

På spørgsmålet om netop dette, og at bandemedlemmer har nem adgang til skytteforeningerne, henviser justitsministeren til bandepakken fra august 2022.

Han henviser desuden til, at regeringen i den kommende tid vil fremlægge en bande- og tryghedspakke.

Peter Hummelgaard fremhæver derudover, at et andet fokusområde i våbenpakken er øget vejledning til og øget sikkerhed i skytteforeninger.

Skytteforeninger har nemlig allerede en underretningspligt til politiet, hvis de observerer en bekymrende adfærd hos deres medlemmer.

- Vi kan se, at der er nogle huller, og at det ikke er alle skytteforeninger, der er klar over, hvad man skal holde øje med, og at der er pligt til at underrette, siger ministeren.