Krimi

Retsmøde om fængsling af 32-årig i Emilie Meng-sag

Hvad sker der? En 32-årig mand fik udvidet sin varetægtsfængsling, som nu både indeholder bortførelse af en 13-årig pige, drabet på Emilie Meng og et overfald på en 15-årig pige.

Denne liveblog opdateres ikke længere.

Stil spørgsmål

Livebloggen opdateres ikke mere

Tak fordi I læste med,

Astrid Søndberg

Spørgsmål

Michelle :

Hvad er dit indtryk af den 32-åriges sindstilstand? Virker han angrende, eller irriteret over at være opdaget?

Svar:

@Michelle: Det er umuligt at se  eller gætte på. Han ser bleg ud, og han så ikke på de mange fremmødte tilhørere. Han nægter sig skyldig  og han afgav ikke forklaring i forhold til Emilie Meng og pigen, der blev overfaldet ved en gymnastikefterskole.

Spørgsmål

Lak :

Er han i isolation, mens han er varetægsfængslet?

Svar:

@Lak: Han vil almindeligvis sidde med såkaldt besøgs- og brevkontrol. Det betyder, at han ikke må kommunikere med omverdenen hverken på skrift eller på anden måde  han har dog lov til ét kortere besøg hver uge. Under besøget må han og hans gæst dog ikke tale om sagen  og besøget er overvåget.

Retsmødet er slut

Forsvareren oplyser efter et kort møde med sin klient, at der tages forbehold for, at de vil kære rettens kendelse.

En eventuel fristforlængelse vil 8. juni kunne ske på videolink.

Sigtede føres ud. Det fremgik af rettens kendelse, at han ikke har afgivet forklaring i forhold til de to nye sigtelser. 

Udvidet fængsling

Sigtedes dna er med stor sandsynlighed fundet på den 15-årige piges jakke, ligesom teleoplysninger placerer ham i området ved gymnastikefterskolen, hvor hun blev overfaldet.

Retten mener, at sigtede vil kunne påvirke eventuelle medgerningsmænd, hvis han er på fri fod  ligesom der stadig skal arbejdes med en række beviser, som politet ikke ønsker at offentligheden kender til,

Retten har fundet, at betingelserne for at udvide fængslingsgrundlaget er opfyldt.

Rettens kendelse afsiges

Døren går op, og dommeren kommer ind. Alle rejser sig, og der afsiges kendelse:

Den sigtede skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Fristen udløber 8. juni. 

Mistankegrundet er bestyrket i forhold til den seneste efterforskning i forhold til den 13-årige pige.

Der er begrundet mistanke i sagen om Emilie Meng. Der er lagt vægt på obduktionserklæringen og de forhold, liget blev fundet i.

Retten har lagt vægt på bilen, sigtede havde på tidspunktet, hvor Emilie Meng blev bortført. Og på, at han befandt sig ved Korsør Station i timerne inden, hun forsvandt.

På køb, han foretog i Harald Nyborg dagen forinden  samt billeder, der er fundet på sigtedes telefon eller computer.

Hvilke billeder fremgår ikke - men det er altså billeder, som politiet mener kan forbindes til sagen om Emilie Meng.

Der er også begrundet mistanke i forhold til den sidste sag.

32-årige er ført ind

Forsvareren tager plads. Den sigtede kommer ind et par minutter efter – eskorteret af to politifolk.

Han ser fortsat ikke ned mod tilhørerrækkerne, og han vender ansigtet væk og over mod sin advokat.

Der er helt stille i retssalen.

Venter på kendelse

Den sigtede og hans advokat er ikke til stede i retslokalet lige nu – anklageren er netop kommet ind. Hun sidder og læser i sine papirer. Ved siden af hende sidder en efterforsker.

En retsbetjent og to uniformerede politimænd står langs væggen og ser på tilhørerrækkerne. 

Alle venter.

Dørene åbnes

En politimand har oplyst, at der går omkring et kvarter  så afsiges der kendelse i en åben del af retsmødet.

Rent praktisk betyder det formentlig, at dommeren skal skrive kendelsen  inden den kan afsiges.

Pressen og de tilbageværende tilhørere er blevet lukket ind i retslokalet igen.

Spørgsmål

Marianne:

Har du indtryk af, om man er nervøs for den 32-åriges sikkerhed, siden der er vagter på?

Svar:

@Marianne: Det er min klare overbevisning, at man ikke tager nogen chancer. Almindeligvis handler bevogtningen ved grundlovsforhør og fristforlængelser om at forhindre, at nogen stikker af  her kan der også være tale om hans sikerhed, ja.

Da han første gang blev fremstillet for en dommer under grundlovsforhøret, var der en herre med ansigtstatoveringer til stede blandt tilhørerne. Han fortalte mig, at han var mødt op for at vise den 32-årige, hvordan den kriminelle verden ser på ham  og det endte da også med, at manden blev eskorteret ud af retten af bevæbnede betjente.

Der er intet, der tyder på, at nogle af de fremmødte i dag skulle gå i de tanker  men der er alligevel en del mere bevogtning, end der under normale omstændigheder vil være i en sag mod en spinkel 32-årig, som ikke umiddelbart forbindes med et kriminelt netværk.

Kommende efterforskning

Når kendelsen bliver afsagt, og hvis fængslingsgrundlaget udvides, vil dommeren eventuelt nævne nogle af de efterforskningsskridt, som politiet skal arbejde videre med i de to sager.

Det skete ved grundlovsforhøret 17. april, hvor det fremgik, at de væsentligste efterforskningsskridt i fængslingsperioden forventes at være:

  • Genafhøring af sigtede 
  • Søgen efter en eventuel medgerningsmand 
  • Analyse af overvågningsmateriale
  • Videoafhøring af forurettede
  • Analyser af retsmedicinske erklæringer
  • Yderligere gerningsstedsundersøgelser
  • Udlæsning og gennemgang af mobiltelefoner og andre databærende medier
  • Sikring af yderligere videoovervågninger
  • Gennemgang af sikret videoovervågning
  • Undersøgelse af sigtedes køretøj

Stadig lukkede døre

En retsbetjent er netop kommet ud af retslokalet.

De fleste journalister rettede ryggen og så spændt på ham – men han kunne blot oplyse, at der ikke umiddelbart var tegn på, at det "var lige oppe over".

To politibetjente sidder ved indgangen til retssalen – pressen er forsamlet bag en glasdør et stykke nede af gangen.

Spørgsmål

Marlene:

Ved man, om der ligger nogle beviser for, at han skulle have dræbt Emilie Meng?

Svar:

@Marlene: Vi ved det ikke – men Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi må have noget konkret for at bede retten om, at varetægtsfængslingen også skal omfatte drabet på Emilie Meng. Om det er mange indicier eller få og mere vægtige beviser – eller en blanding – det ved vi ikke.

Men noget må de have.

Vi ved for eksempel, at man har taget dna-prøver fra et stort antal mænd i løbet af efterforskningen – det tyder på, at man har et eller andet at holde en prøve op imod.

Vi ved dog ikke, om det reelt er en dna-prøve fra den formodede gerningsmand – eller i hvilken tilstand, prøven skulle have.

Det kan også være teledata, anden data – eller måske noget, politiet har fået i hænde i forbindelse med ransagninger af den sigtedes bopæl, bil eller andet.

Nye oplysninger om drabet på Emilie Meng

I forbindelse med, at anklageren læste sigtelserne op, kom der nye oplysninger frem om både drabet på Emilie Meng og overfaldet på en 15-årig pige ved en gymnastikefterskole i november 2022.

Politiet mener, at Emilie Meng blev bortført fra Korsør Station eller nær ved og ført til et ukendt sted, hvor hun blev udsat for voldtægt og/eller andre seksuelle krænkelser. Desuden har de retsmedicinske undersøgelser vist, at hun blev udsat for og måske dræbt af kvælning.

Det er ikke tidligere kommet frem, at Emilie Meng skulle være blevet kvalt.

I forhold til pigen, der blev overfaldet ved gymnastikefterskolen i november sidste år, blev hun truet med en kniv og slået flere gange i maven. Gerningsmanden fik fikseret hendes hænder med plasticstrips, og han slæbte hende omkring 20 meter, hvorefter han væltede hende omkuld og satte sig på ryggen af hende. Imidlertid skreg hun op og kæmpede, og han endte med at sige, hun skulle tælle til 100 – hvorefter han løb væk. 

Spørgsmål

Allan:

Når retssagen en gang kommer for, vil vi så få lov at få indblik i, hvad der er sket, eller er det normalt, at døren også er lukket der i den slags sager?

Svar:

@Udgangspunktet er, at retssager i Danmark bliver ført for åbne døre. De lukkede døre for retsmødet i dag handler om, at politiet ønsker at afhøre vidner og undersøge mulige beviser, uden at detaljer om efterforskningen kommer frem i offentligheden – de hensyn vil være bortfaldet, når den kommende retssag begynder.

Dog vil den 13-årige piges forklaring, der er optaget på video, formentlig blive afspillet for lukkede døre – ligesom pigen, der blev overfaldet i november, muligvis også vil få sin forklaring gengivet bag lukkede døre. 

Pause i retten

Der er en kort pause i retsmødet, men tilsyneladende er det ikke lige med det første, at kendelsen for eller imod en udvidet varetægtsfængsling vil blive afsagt.

Forsvarer Karina Schou har for at hjælpe den ventende presse spurgt, om der var en idé om retsmødets længde, men hun fik ikke noget svar.

Den sigtede har ret til ikke at udtale sig, men ønsker han alligevel at afgive forklaring, vil anklageren almindeligvis stille ham spørgsmål til det, han er sigtet for.

Retsmødets længde afhænger af, hvor uddybende hans eventuelle forklaring vil være.

Spørgsmål

Jill:

Var der ikke noget om, at sigtede skiftede forsvarer, da den tildelte forsvarer ikke ville tage sædelighedsforbrydelser?

Svar:

@Jill: Den 32-årige havde bedt om at få den erfarne advokat Michael Juul Eriksen som sin forsvarer – og ja, det er korrekt, at han sagde nej. I stedet har den 32-årige fået beskikket Karina Schou, der kommer fra samme kontor som Michael Juul Eriksen.

Retten holder ekstraordinært åbent

Normalt ville Retten i Næstved have lukket på nuværende tidspunkt, men på grund af retsmødet er dørene til bygningen fortsat åbne.

Presse og tilhørere må ikke opholde sig lige foran retslokalet, men de fleste venter fortsat i eller omkring retsbygningen.

På gangen ind til retssalen sidder et tocifret antal journalister på gulvet, mens de arbejder og venter på rettens kendelse.

Spørgsmål

John:

Hvem får lov til at blive i retssalen, når dørene lukkes? Må de pårørende til de tre piger deltage i retsmødet trods lukkede døre?

Svar:

@John: Der er mange, der spørger om noget lignende. Men nej, de pårørende skal også forlade retslokalet. Tilbage bliver dommer og retssekretær, anklager og forsvarer – samt eventuelt en eller flere af politiets efterforskere. Er sigtede mindreårig, er der lidt andre regler – men det er jo langt fra tilfældet her. Retten kan i sjældne tilfælde give tilladelse til, at andre er til stede, men udgangspunktet er som nævnt.

Spørgsmål

Anika :

Får pressen at vide, om beviserne er gangbare i Emilie Meng-sagen, når retsmødet er slut?

Svar:

@Anika: Hvis dommeren vurderer, at der er begrundet mistanke mod den 32-årige i forhold til drabet på Emilie Meng, og at fængslingsgrundlaget dermed kan udvides – så er det fordi, de fremlagte beviser i sagen har overbevist hende om det.

Den 32-årige nægter sig skyldig og kan også senere blive frifundet – men på dette indledende stadie er dommerens vurdering af beviserne alligevel meget interessant.