Krimi

Tophemmelig kildefører afslører detaljer om omdiskuteret agents arbejde

Forsvareren prøvede i Retten i Glostrup at påvise, at operationen efter hendes opfattelse er foregået på ulovlig vis.

27. oktober 2020 blev en mand ved navn ’Frank’ indsat på den sikrede afdeling i Enner Mark Fængsel.

Her sad han varetægtsfængslet for salg af to-tre kilo hash og vold med knivstik mod en kvinde.

To dage efter ankom en anden indsat i cellen ved siden af, og 'Frank’ bad personalet om at få fællesskab med den nye cellenabo, hvilket blev imødekommet af personalet såvel som den indsatte selv.

Hvad hverken den nye indsatte eller personalet vidste var, at ’Frank’ slet ikke var kriminel.

Derimod var han en hemmelig politiagent indsat for at få den nye indsatte til at tilstå drabet på 32-årige Louise Borglit, som blev dræbt i Herlev i 2016.

Det er ikke tidligere set i dansk retshistorie, at en hemmelig infiltrator er blevet indsat i et fængsel alene med det formål at styrke sagen mod en mistænkt og forsøge at lydoptage en tilståelse.

Og tirsdag blev der så løftet lidt af sløret for, hvordan det konkret foregik, da politiet tog den højst usædvanlige metode i brug. Det skete under femte retsmøde i sagen om Louies Borglit, hvor en 29-årig mand nu sidder tiltalt for drabet.

Lyttede med på samtaler

Det var ’Franks’ kildefører ’489C’, som han bliver kaldt i denne sag, der i Retten i Glostrup fortalte, hvordan det var foregået, da politiagenten blev indsat i Enner Mark Fængsel.

Kort om sagen:

  • Louise Borglit var 32 år gammel, da hun blev fundet dræbt. Hun var gravid i slutningen af 7. måned.
  • Det var en hundelufter, der fandt Louise Borglit liggende livløs i græsset i Elverparken. Klokken 19.14 slog han alarm. Klokken 19.36 blev den 32-årige kvinde erklæret død.
  • Dødsårsagen var forblødning som følge af adskillige knivstik.
  • Ifølge politiet var der intet motiv til overfaldet, og i dag betragtes drabet som et fjerndrab, hvor der ingen relation er mellem offer og gerningsmand.
  • Den 29-årige blev sigtet og tiltalt, mens han afsonede en anden sag om overfald og trusler mod en kvinde. Han nægter sig skyldig.

Hans forklaring blev afgivet i den store nævningesal, alt i mens tiltalte såvel som tilhørere og pressen var henvist til andre lokaler, da kildeførerens identitet ikke må afsløres af hensyn til hans særlige funktion.

I nævningesalen kunne '489C' fortælle, at ’Frank’ ikke havde haft adgang til hverken efterforskningen eller materialet i sagen. Den viden han besad var udelukkende blevet givet til ham af kildeføreren.

Kildeføreren havde mulighed for at lytte med på samtalerne mellem den tiltalte og ’Frank’ på bagkant. Samtaler som det var muligt at lytte med på, da der var opsat rumaflytning i tiltaltes celle, ligesom ’Frank’ bar optageudstyr på kroppen.

Der blev ikke grebet ind

Cirka tre timer om dagen havde ’Frank’ og den 29-årige drabstiltalte mulighed for samvær. De havde nemlig dagligt en halvanden times gårdtur og halvanden times gangfællesskab, hvor de for eksempel kunne lave mad sammen.

Og ud fra alle de samtaler, som ’Frank’ og tiltalte nåede at føre, blev det aldrig vurderet, at det var nødvendigt at gribe ind, fortalte kildeføreren.

’Frank’ overholdt nemlig reglerne i forhold til det faktum, at han ikke måtte foretage en egentlig afhøring, og at han også skulle acceptere, hvis den tiltalte, ikke ønskede at tale om Louise Borglit-sagen.

- Jeg havde en del af ansvaret for, at betingelserne blev overholdt i praksis. Derfor hørte jeg løbende optagelserne, men der var ikke situationer, hvor jeg var nødt til at gribe ind, sagde kildefører '489C'.

Løsladt af menneskelige hensyn

Infiltrationen sluttede 23. november 2020. Tidligere er det kommet frem, at det skete som en konsekvens af, at den tiltalte indirekte truede ’Frank'. Den tiltalte selv har også forklaret under retssagen, at han på et tidspunkt "tog fat i kraven" på 'Frank' og truede ham.

Det var en hård indsættelse. Det har det været for alle involverede

Kildefører '489C'

489C’ afviste dog, at operationen blev afbrudt, fordi 'Frank' skulle have været truet. Og slet Ikke ansigt til ansigt, da kildeføreren ikke kendte til eller havde overhørt tiltalte komme med en direkte trussel mod 'Frank'.

- Der bliver taget menneskelige betragtninger. Det var en hård indsættelse. Det har det været for alle involverede, ikke mindst for 'Frank', sagde kildeføreren.

29. november 2020 blev ’Frank’ ”løsladt” fra fængslet. Men det afholdt ham ikke fra at blive ved med at søge kontakt til den tiltalte.

For eksempel forklarede ’Franks’ kildefører, at man besluttede at genoptage operationen ved at sende et postkost fra Columbia i september 2021.

Efterfølgende blev ’Frank’ ringet op af den mistænktes forsvarer, som kunne fortælle, at den tiltalte ønskede at få besøg af ham.

Bragte ikke sagen på banen

På det tidspunkt sad den 29-årige tiltalte fængslet i Nørre Snede Fængsel.

I alt nåede ’Frank’ at besøge den tiltalte fem gange, og på intet tidspunkt bragte han drabet på Louise Borglit på banen. Det hævdede kildefører ’489C’ i Retten i Glostrup.

- Mistænkte åbnede selv op om drabet i Elverparken på Louise, og karakteren i samtalen ændrer sig undervejs fra at være distanceret til at komme tættere på tiltalte, lød det fra kildeføreren, som bagefter tilføjede

- Men vi oplevede også, at han svarede afvigende, når det kom for tæt på. Men det kom så langt, at de indforstået jokede med hinanden om de ting, de ikke var taget for.

Det har dog tidligere været op til debat om metoden, som politiet brugte, overhovedet var lovlig, og om den i så fald må bruges som bevismateriale i sagen. Det mente tiltaltes forsvarer, Christina Schønsted, i hvert fald ikke, og det prøvede hun at påvise i retten.

Forsvareren med hård kritik

Forsvareren påpegede blandt andet, at ingen andre må involveres i en operation ifølge Retsplejelovens paragraf 774. Paragraffen lyder helt konkret: Hverken institutionens personale eller andre må benyttes til at udforske varetægtsarrestanter.

Ifølge kildeføreren var det dog i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen, at ’Frank’ blev placeret i fængslet.

- Direktoratet var bekendt med betingelserne for det, vi har lavet. At der skulle indsættes en politiagent, forklarede kildeføreren.

Forsvarer Christina Schønsted spurgte også flere gange ind til, om 'Frank' kunne have bragt Elverparken på banen, uden at tiltalte havde gjort det.

- Det kunne han godt have gjort, men kronologien var, at hvis tiltalte åbnede for at tale om det, var der ikke noget til hinder for, at han kunne bringe det på banen, lød svaret fra kildeføreren, som tilføjede, at det ikke var hans indtryk, at 'Frank' havde været primus motor for at bringe drabet i Elverparken op.

I løbet af tirsdagens retsmøde vil 'Frank' også selv afgive vidneforklaring i Retten i Glostrup. Det er afsat 11 dage til retssagen, og der ventes at falde dom i sagen i slutningen af juni.