Her er anklagerne mod tiltalt for skyderi i Fields

Den tiltalte nægter sig skyldig med henvisning til, at han var utilregnelig på grund af sindssygdom eller lignende i gerningsøjeblikket.

En 23-årig mand havde planlagt og til hensigt at dræbe, da han 3. juli sidste år begav sig til indkøbscentret Fields på Amager i København.

Det mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi ifølge anklageskriftet, som TV 2 har fået aktindsigt i.

I løbet af 13 minutter nåede han ifølge tiltalen blandt andet at begå 3 drab og 11 drabsforsøg.

PĂĄ den baggrund har anklagemyndigheden rejst 11 anklagepunkter.

De gennemgås herunder i kronologisk rækkefølge. Men først er der to paragraffer i straffeloven, som er relevante at kende, da de optræder flere gange i anklageskriftet:

Straffelovens paragraf 266

Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Kilde: Retsinformation.dk

Straffelovens paragraf 252

Med fængsel indtil otte år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Kilde: Retsinformation.dk

1: Drab og drabsforsøg

 • Dræbte en person med to skud foran dennes mindreĂĄrige børn i lobbyomrĂĄdet i Fields’ biograf. Dræbte herefter en anden person med to skud. Forsøgte at dræbe en tredje person med Ă©t skud. Personen blev ramt i skulderen og overlevede.

2: Drabsforsøg og overtrædelse af paragraf 266

 • Løb ind i indkøbscentret og forsøgte at dræbe en kvinde ved at rette riflen mod hende og trykke pĂĄ aftrækkeren, men skuddet gik ikke af. Rettede efterfølgende riflen truende mod to andre personer, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt.

3: Drabsforsøg

 • Forsøgte at dræbe en eller flere personer ved at affyre Ă©t skud mod en gruppe pĂĄ cirka 21 personer, hvoraf politiet kun har identificeret den ene. De løb alle væk fra gerningsmanden, og ingen blev ramt af skuddet. I tilfælde af at retten ikke finder tiltalte skyldig i drabsforsøg for dette punkt, mener anklagemyndigheden, at han skal dømmes for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, der handler om at forvolde fare for andres liv.

4: Drabsforsøg

 • Forsøgte at dræbe tre personer, der stod meget tæt, ved at afgive Ă©t skud igennem glasgelænderet til en rulletrappe. En af personerne blev ramt i benet.

5: Drabsforsøg og overtrædelse af paragraf 252

 • Drabsforsøg pĂĄ to personer med Ă©t skud, der ramte den ene i ryggen, mens den anden ”opholdt sig helt op ad” vedkommende. Forvoldte samtidig nærliggende fare for fire andre personers liv eller førlighed, da de befandt sig i umiddelbar nærhed af skudretningen. De personer har politiet ikke kunnet identificere.

6: Drabsforsøg og overtrædelse af paragraf 252

 • Forsøgte at dræbe to personer ved at affyre Ă©t skud imod dem, mens de flygtede væk fra en rulletrappe. Skuddet gik igennem lungen pĂĄ den ene og ramte den anden i nederste del af ryggen. Forvoldte samtidig nærliggende fare for flere andre personers liv eller førlighed, da de befandt sig i umiddelbar nærhed af skudretningen. Tre af dem er nævnt som forurettede i anklageskriftet.

7: Drab og drabsforsøg samt overtrædelse af paragraf 252

 • Dræbte en person og forsøgte at dræbe en anden ved at skyde Ă©n gang mod en gruppe af personer, der forsøgte at flygte ad en rulletrappe. Skuddet gik igennem den dræbte og strejfede den anden i ballen. De havde svært ved at flygte pĂĄ grund af mængden af mennesker pĂĄ rulletrappen, og fordi den kørte ned mod gerningsmanden. Skuddet forvoldte samtidig nærliggende fare for liv eller førlighed for gruppen af mennesker pĂĄ rulletrappen. Fem af dem er nævnt som forurettede i anklageskriftet.

8: Overtrædelse af paragraf 266

 • Efter det ovennævnte forhold rettede gerningsmanden riflen mod en person, der lĂĄ i mængden af personer pĂĄ rulletrappen, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for vedkommendes liv, helbred eller velfærd.

9: Overtrædelse af paragraf 266

 • Tog rulletrappen til næste etage og rettede riflen mod to personer i et restaurantomrĂĄde, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for deres liv, helbred eller velfærd. Den ene person er nævnt som forurettet i anklageskriftet, den anden har politiet ikke identificeret.

10: Drabsforsøg

 • Forsøgte at dræbe en person ved at skyde vedkommende i maven.

11: Overtrædelse af våben- og knivloven

 • Var uden politiets tilladelse i besiddelse af en riffel med tilhørende ammunition pĂĄ et offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder og anvendte den, som beskrevet i de første ti anklagepunkter, og affyrede derudover tre skud i Fields samt efterfølgende Ă©t skud pĂĄ parkeringspladsen ved indkøbscentret. Var desuden i besiddelse af en pistol og en kniv med en klinge pĂĄ 16,9 centimeter.

I alt optræder der 23 identificerede forurettede i anklageskriftet. De dræbte er en 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig mand.

De 11 punkter er anklagemyndighedens udlægning af de dramatiske begivenheder, som udspillede sig søndag 3. juli sidste år fra cirka klokken 17.33, til gerningsmanden blev anholdt 17.48.

Anklagemyndigheden har kortlagt forløbet blandt andet ved hjælp af videoovervågning og mere end 200 vidneafhøringer.

Den 23-årige tiltalte har under et tidligere retsmøde erkendt de faktiske omstændigheder, som han kan huske. Men han nægter sig skyldig med henvisning til, at han var utilregnelig på grund af sindssygdom eller lignende i gerningsøjeblikket.

TV 2 har onsdag været i kontakt med mandens forsvarsadvokat, Luise Høj, som siger, at hun ikke har yderligere at tilføje.

Retssagen begynder efter planen ved Københavns Byret 12. juni. Der er afsat seks dage til at behandle sagen, og der ventes dom i begyndelsen af juli.