Krimi

Terrortiltalt dreng havde nazi-flag og armbind

En nu 16-årig dreng er tiltalt for en række brud på terrorlovgivningen. Ved anholdelsen fandt politiet nazistisk propagandamateriale.

Flere af politiets beviser mod en 16-årig dreng fra Vestsjælland, der er tiltalt for at tilslutte sig den højreekstremistiske terrorsammenslutning Feuerkrieg Division, er ganske konkrete.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, hvor en række beslaglagte effekter bliver nævnt.

Blandt andet et flag fra Feuerkrieg Division, en ammunitionskasse indeholdende nazi-flag, nazi-armbind og en kopi af Adolf Hitlers bog 'Mein Kampf', en dolk med et blad på 16 centimeter, forskelligt camouflagetøj og bogen 'Turner Diaries', der af FBI beskrives som en hadmanual.

Hvervede kammerat fra 9. klasse

Drengen var 15 år gammel, da han blev anholdt tidligt om morgenen 7. april 2022, efter han ifølge tiltalen havde hjulpet en jævnaldrende kammerat med at udfylde og indsende en indmeldelsesblanket til Feurkrieg Division.

Da var han ifølge anklageskriftet allerede selv medlem af organisationen, hvor han arbejdede på at indtage en ledende rolle.

I sin egen indmeldelse, som han havde fremsendt i december 2021, angav han, at han havde våbentræning og kendskab til eksplosiver, ligesom han havde kendskab til ideologien bag Feuerkrieg Division.

Det er en nyere højreradikal organisation, som efterretningstjenesterne blev bekendt med i 2018. Grupperingen ønsker en racekrig og bekender sig til en ideologi med fokus på et hvidt overherredømme, og medlemmerne mener, at væbnet kamp mod jøderne og 'systemet' er nødvendig.

Manualer om bomber og våben

Feuerkrieg Divison stammer fra Estland, men selvom grupperingen betragtes som forholdsvis lille, er den primært organiseret online og kan dermed operere på tværs af grænser både i en række europæiske lande og i USA.

Ifølge anklageskriftet lod den dengang 15-årige dreng sig hverve med det formål, at han skulle begå handlinger omfattet af den såkaldte terrorparagraf 114, der handler om at angribe eller destabilisere samfundet.

Desuden er han tiltalt for i flere tilfælde at sprede bombe- og våbenmanualer samt militant ekstremistisk materiale, ligesom han skal have deltaget i udarbejdelsen af 'The Feuerkrieg Division Handbook'.

En håndbog, der blandt andet beskriver sammenslutningens formål og forventninger til medlemmerne, der blandt andet opfordres til at begå terrorisme.

- Det er vores opfattelse, at den 16-årige har påtaget sig en lederrolle i Feuerkrieg Division i forhold til, hvordan terrorsammenslutningen skulle organiseres, herunder hvordan den kunne få flere medlemmer, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København, i en pressemeddelelse.

Truslen fra højreekstremister

Retssagen mod den 16-årige bliver ført som en nævningesag, hvilket viser, at anklagemyndigheden trods drengens unge alder vil gå efter en straf på mere end fire års fængsel.

I den seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark vurder PET, at truslen fra højreekstremister er 'generel'. Det er det midterste af fem niveauer, hvor efterretningstjenesten vurderer, at der findes personer, der er i stand til at planlægge et angreb og muligvis også har til hensigt at gøre det.

Ifølge TV 2's oplysninger var den nu 16-årige dreng optaget af at spille computerspil, ligesom han med 'gamingen' som udgangspunkt færdes hjemmevant i internationale digitale fællesskaber.

Dermed passer han ind i det billede af potentielle højreekstremistiske terrorister, som efterretningstjenesterne forsøger at overvåge.

Grupper mødes ikke i klubhuse

De seneste års højreekstremistiske angreb er fortrinsvis er blevet udført af soloterrorister, der har haft begrænset eller slet ingen kontakt eller tilknytning til etablerede fysiske højreekstremistiske organisationer eller grupper, ligesom de hovedsageligt har anvendt virtuelle højreekstremistiske interessefællesskaber til at kommunikere med ligesindede.

Center for Terroranalyse vurderer, at disse lighedspunkter afspejler en generel udvikling blandt højreekstremister i Vesten, hvor den primære terrortrussel ikke udgår fra etablerede fysiske organisationer og grupper, men derimod fra soloterrorister eller mindre grupper af personer, der er uden tilknytning til etblerede fysiske højreekstremistiske grupper.

Retssagen mod den 16-årige begynder ved Retten i Holbæk 14. marts. Han nægter sig skyldig.