Kapitalfonde taber i Højesteret: Skal betale en kvart milliard

Højesteret har stadfæstet landsretsdom, så fem kapitalfonde skal betale skat af milliardudbytte fra TDC.

Fem kapitalfonde har mandag i Højesteret fået landets øverste dommeres ord for, at fondene skal betale skat af udbytter, som de modtog for mere end ti år siden.

Det skyldige beløb er på omkring en kvart milliard kroner.

Kapitalfondene Apax, Blackstone, KKR, Permira og Providence udgjorde i 2011 et konsortium, som ejede et holdingselskab, der igen ejede 87 procent af TDC-koncernen.

I modsætning til de danske skattemyndigheder, så mente TDC ikke, at der skulle betales skat af det beløb. Og det fik selskabet medhold i, da det konsulterede Landsskatteretten.

Men myndighederne lagde sag an ved domstolene. Og i maj sidste år nåede Østre Landsret så frem til, at TDC måtte bide i det sure æble, hvilket havde den konsekvens for ejerne, at der skulle betales skat.

Den afgørelse blev anket til Højesteret, men de seks dommere, som har behandlet sagen, har alle fejet TDC's påstande af bordet.

Ifølge landsretsdomme fra 3. maj 2021 og 25. november 2021 overførte de fem kapitalfonde under konsortiet Nordic Telephone Company (NTC) mere end 4,5 milliarder kroner fra TDC til såkaldte gennemstrømningsselskaber i Luxembourg.

Fra Luxembourg blev pengene sendt videre til forskellige skattely, heriblandt Caymanøerne.

Overførslerne til Luxembourg stod på mellem 2006 og 2011.

Nu har Højesteret stadfæstet landsretsdommen fra 3. maj 2021, der slog fast, at der var tale om såkaldt retsmisbrug, da kapitalfondene havde benyttet sig af gennemstrømningsselskaber til at overføre milliardudbytte til skattely.

Hvad er et gennemstrømningsselskab?

Ifølge Skattestyrelsen har store danske virksomheder i en lang årrække benyttet gennemstrømningsselskaber i for eksempel Luxembourg til at overføre milliarder til skattely.

I 2019 gav EU-Domstolen den danske stat medhold i, at hvis selskaberne ikke havde en forretningsmæssig begrundelse og kun tjente til at undgå beskatning, var der tale om skattemisbrug.

Siden har Østre Landsret tilsluttet sig den fortolkning i flere domme.

Et gennemstrømningsselskab er kendetegnet ved at have få eller slet ingen ansatte og ofte heller ikke et kontor, men blot en postkasse eller c/o-adresse hos et andet selskab.

Danske Banks næstformand var ”manager” i gennemstrømningsselskab

Operation X afslørede sidste år, at Jan Thorsgaard Nielsen - Danske Banks nuværende næstformand og investeringsdirektør i A.P. Møller Holding - var ”manager” i det holdingselskab i Luxembourg, som TDC, ifølge Skattestyrelsen, brugte til at kanalisere milliarder fra Danmark til skattely som Caymanøerne, Guernsey og Delaware uden at betale skat undervejs.

Danske Banks skattepolitik fastslår, at banken ikke deltager i "aggressiv skatteplanlægning", men hverken Danske Bank eller Jan Thorsgaard Nielsen ønskede at svare på TV 2s spørgsmål i et interview.

I en mail skrev Jan Thorsgaard Nielsen, at han "tager på det kraftigste afstand fra enhver form for skatteunddragelse".

Kan potentielt inddrive 7,2 milliarder kroner

Ud over TDC-sagen har Højesteret også bedømt en lignende sag. I den havde selskabet NetApp sejret i landsretten. Selskabet blev godt nok dømt til at betale knap 26 millioner kroner i skat, men Skatteministeriet havde forlangt 158 millioner yderligere.

I Højesteret blev den afgørelse imidlertid vendt på hovedet, så NetApp i stedet må acceptere, at der skal betales 158 millioner kroner i skat i stedet for 26.

Sagerne, som mandag er blevet afgjort i Højesteret, er blot toppen af isbjerget i en række af lignende sager.

Skattestyrelsen oplyste sidste år til TV 2, at styrelsen potentielt kan inddrive 7,2 milliarder skattekroner fra koncerner, som har benyttet sig af gennemstrømningsselskaber.