Mette Grith Stage kalder ny afgørelse om historisk dødsbrand "skuffende"

Søsteren til Erik Solbakke Hansen er skuffet over afslaget på genoptagelse af straffesager om hotelbrand og dødsvold.

En gammel straffesag om dødsbranden på Hotel Hafnia i København, hvor 35 mennesker mistede livet, skal ikke genoptages.

Det har Den Særlige Klageret afgjort ved en kendelse og oplyst i dag.

Det var søsteren til den dømte, der via sin advokat Mette Grith Stage, havde bedt om genoptagelse.

- Min klient og jeg er helt utroligt skuffede og overraskede over den kendelse. Jeg synes ikke man fra klagerettens side er gået ind i materien og har forholdt sig de klagepunkter, vi har fremsat, udtaler Mette Grith Stage til TV 2.

Erik Solbakke Hansen blev i 1986 dømt for flere tilfælde af brandstiftelse. Tre år senere blev han fundet skyldig i dødsbranden på Hotel Hafnia i København tilbage i 1973 og for vold med døden til følge mod en 15-årig pige på Fanø i 1980.

Mette Grith Stage har klaget over flere at flere oplysninger ikke var fremlagt for retten tilbage ved dommen i 1989, og dermed kunne have ført til frifindelse trods tilståelsen. Blandt andet blev det ikke fremlagt for retten, at Erik Solbakke tidligere havde afgivet falske tilståelser om brande til politiet - tværtimod skrev dommeren i sine præmisser for dommen, at Erik Solbakke 'aldrig er grebet i løgn'.

Og Erik Solbakkes skiftende forklaringer under afhøringerne blev i anmodningen til Den Særlige Klageret fremført som oplysninger, der gjorde tilståelsen utroværdig.

Klageretten henviser i sin afgørelse til, at det "må tages i betragtning, at sagen i sin tid blev afgjort som en tilståelsessag, at der nu er gået 33 år siden dommen blev afsagt, og at Erik Solbakke Hansen døde for mere end 25 år siden."

- Med al respekt for klageretten, så synes jeg man kommer noget nemt om det ved at afvise en genoptagelse med henvisning til at det var en tilståelsessag, at det er lang tid siden og at Erik Solbakke er død. Jeg synes ikke det yder min klient og Erik Solbakke retfærdighed.

Psykisk udviklingshæmmet

Erik Solbakke Hansen, der var psykisk udviklingshæmmet, tilstod forbrydelserne.

Men i dokumentarprogrammer på TV 2 og i en bog blev der i 2020 rejst tvivl om blandt andet politiets efterforskning.

Særligt en efterforskers afhøringsmetoder og tætte forhold til Solbakke Hansen fik kritisk omtale.

- Det har efter min mening været alt for nemt at få Erik til at tilstå, har søsteren skrevet i en mail til TV 2.

Også at Solbakke undervejs angiveligt tilstod otte brande, som ikke fandt sted, har talt for en genoptagelse, mener søsterens advokat.

- Nordsjællands Politi har jo sådan set også selv indset, at i hvert fald sagen om Hafnia-branden samt branden på Asp-Holmblad nok godt kunne tåle at blive set efter i sømmene, og har således ikke udtalt sig imod en genoptagelse af disse to forhold. Så set i dette lys er det selvfølgelig ekstra overraskende, at Den Særlige Klageret i det hele afviser min anmodning om genoptagelse, siger Mette Grith Stage i dag til TV 2.

Ikke bare politiets afhøringsmetoder dannede grundlag for ønsket om genoptagelse. At retten ikke fik bilag med tekniske oplysninger om en af brandene, har også indgået som argument.

Gamle domme

Imidlertid lægger klageretten vægt på, at dommene blev afsagt for henholdsvis 36 og 33 år siden, og at den dømte døde for mere end 25 år siden. I sig selv taler dette for at være tilbageholdende med at lade en sag gå om, hedder det.

- Så vidt jeg kan læse, er sagen simpelt hen for gammel - og domfældte er død . Det er vel sagtens derfor, man ikke gør noget, siger Preben Bang Henriksen, der selv er advokat og Folketingsmedlem fra Venstre.

Klagerettens medlemmer skriver i deres kendelse, at der var en risiko for urigtige tilståelser, fordi den dømtes mentale evner var svækkede.

Og det undrer Preben Bang Henriksen, at Klageretten ikke har taget stilling til et åbenlyst problem i sagen.

- Jeg fatter imidlertid stadig ikke, hvorfor man ikke kritiserer sætningen og konklusionen fra dommen: “tiltalte er aldrig grebet i en løgn” - som begrundelse for, at man lagde den mentalt retarderede tiltaltes forklaring til grund. Det burde man have taget afstand fra, slår han fast.

Klageretten slår fast, at politiets afhøringer af Erik Solbakke Hansen "ikke lever op til nutidens standarder for afhøring af psykisk afvigende kriminelle".

På den anden side var dommeren særdeles grundig, vurderer Den Særlige Klageret. Dommeren fik gennemført afhøringer af Solbakke Hansen på gerningsstederne for at sikre sig, at tilståelsernes rigtighed var bestyrket.

Mette Grith Stage håber nu på, at Folketinget vil beslutte at kulegrave sagen.

- Der er jo ikke nogen mulighed for at påklage Den Særlige Klagerets afgørelser, så det eneste, vi kan håbe på, er, at der er nogle Folketingspolitikere, hvor kendelsen her også falder dem for brystet, og at de nedsætter en form for undersøgelseskommission. Det er det eneste håb, der er tilbage.

I TV 2 dokumentar-serien Tilståelsen gennemgik den norske afhøringsekspert Asbjørn Rachlew efterforskningen og afhøringsrapporterne og vurderede at sagen kunne vise sig at være den største rets-skandale i moderne dansk historie.

Han anbefalede dengang 'at de danske myndigheder nedsætter en uafhængig kommission, som skal undersøge, hvorvidt dommene mod Erik Solbakke er rigtige'.