FE-sagen

Lars Findsen vil have Højesteret til at flytte straffesag

Forsvarere og anklagemyndighed strides om, hvilken domstol der bør behandle sag mod Lars Findsen.

Lars Findsen udnytter alle muligheder for at undgå at blive stillet for retten i Københavns Byret.

Han forsøger nu at få Højesteret til at afgøre, om straffesagen mod ham bør flyttes til en anden byret end den, anklagemyndigheden har valgt.

En af hans forsvarere, advokat David Neutzsky-Wulff, oplyser, at der netop er indgivet en ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få adgang til Højesteret.

Tidligere har såvel Østre Landsret som Københavns Byret afvist den hjemsendte spionchefs ønske om at få straffesagen behandlet af Retten i Lyngby.

Geografien bestemmer

Tiltalen mod Lars Findsen drejer sig om, at han i flere tilfælde skal have røbet statshemmeligheder. Han nægter sig skyldig.

Det var midt i september, at anklagemyndigheden rejste tiltale, men uenigheden om den rette domstol har betydet, at der endnu ikke er fastsat datoer for processen.

Spørgsmålet om den rette domstol drejer sig om såkaldt værneting. Geografien, altså hvor de påståede lovovertrædelser er foregået, bestemmer hvilken domstol, der har domsmyndighed.

I en kendelse forleden fastslog Østre Landsret, at tre byretter kunne være relevante. Nemlig Københavns Byret, Retten i Lyngby og Retten i Holbæk.

Landsretten vurderede dog, at sagen ikke skal flyttes, fordi der blandt andet er værneting ved Københavns Byret.

Lækager i Charlottenlund

Imidlertid mener Lars Findsens forsvarere, at Retten i Lyngby vil være det korrekte sted, fordi flere af de påståede lækager, som Findsen er tiltalt for, er foregået i Charlottenlund, som er i Lyngbys retskreds.

Kun et enkelt af forholdene i anklageskriftet udspiller sig i København, fremgår det af landsrettens kendelse.

I retsplejeloven er der en regel, som drejer sig om de situationer, hvor der er flere forhold begået forskellige steder. Så skal den eller de forbrydelser, som "nærmest har givet anledning til forfølgningen", gøre udslaget med hensyn til værneting.

Det var i øvrigt en dommer i Københavns Byret, som i december sidste år fulgte anklagemyndighedens krav om at varetægtsfængsle den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

I bogen 'Spionchefen - erindringer fra celle 18' omtaler Lars Findsen en senere kendelse afsagt af Københavns Byret om fortsat fængsling som "skrupskør".