Krimi

54-årig idømt et års fængsel for omfattende chikane - overtrådte tilhold over 50 gange

Manden blev i 2016 bortvist fra et salsakursus på Brandbjerg Højskole, og siden sendte han en massiv række beskeder til forstander og bestyrelse.

Tirsdag blev der i Retten i Glostrup afsagt dom i en sag om omfattende chikane og en lang række overtrædelser af tilhold af en 54-årig mand.

Manden var tiltalt for 58 tilfælde af tilholdsovertrædelse, heraf et tilfælde hvor der samtidig var overtrædelse af straffelovens bestemmelse om trusler på livet.

Ifølge domsresuméet blev den tiltalte kendt skyldig i stort set alle af de 59 forhold og blev idømt et års ubetinget fængsel.

Bortvist efter salsakursus

Sagen tager sit udgangspunkt i Brandbjerg Højskole, som den tiltalte blev bortvist fra i maj 2016 efter at have udvist grænseoverskridende adfærd over for en af højskolens kursusledere i salsadans.

Bortvisningen førte til, at han de følgende år vedvarende chikanerede ledende personer på højskolen. Det skete gennem en massiv række henvendelse via mails og sms'er og ved opslag på en hjemmeside, som han selv havde oprettet.

Det gjaldt forstanderen og fire bestyrelsesmedlemmer, som han i januar 2020 blev blev tildelt tilhold mod. Men chikanen stoppede ikke der, for senere indtrådte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet blev også kontaktet og omtalt. Familiemedlemmer blev flere gange også inddraget i chikanen.

Ganske usædvanligt blev tilholdet i september 2020 udvidet til også at omfatte Brandbjerg Højskole, alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer og den daglige ledelse.

Kvinde måtte få hemmelig adresse og overfaldsalarm

En af de forurettede, der først engagerede sig i højskolens bestyrelsesarbejde i 2018 altså flere år efter den dømtes bortvisning blev kontaktet per telefon og mails samt opsøgt fysisk ved diverse arrangementer i et omfang, så hun måtte flytte fra sin adresse i København og i dag bor på en hemmelig adresse i Jylland.

Hun fik sig efterfølgende en overfaldsalarm, som hun fortsat har.

- Der er tale om en sag, der har haft store konsekvenser for de involverede personer. Dommen sender et klart signal om, at systematisk forfølgelse af denne karakter er fuldstændigt uacceptabelt, siger sagens anklager Bjarke Moe Enevoldsen i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Dømte vil "fortsætte sin kamp"

Den dømte nægtede sig skyldig og mente, at tilholdene kunne misforstås, hvilket retten tilsidesatte. Han fastholdt "at han med alle midler ville fortsætte sin kamp for igen at komme på "sit" salsakursus", lyder det i domsresuméet.

Flere af overtrædelserne blev begået, efter der var rejst tiltale for de første overtrædelser, og de sidste to blev endda begået, efter det første retsmøde havde været afholdt.

TV 2 var tilstede under et retsmøde i september, hvor manden adskillige gange gav udtryk for, at bortvisningen skyldtes magtmisbrug hos højskolens forstander, der er beskyttet af tilholdet.

Flere gange understregede han, at han "bare gerne vil i dialog igen, så han kan komme på salsatur".

Mentalundersøgelse viste ikke sindssyge

Manden blev i forbindelse med sagen mentalundersøgt med konklusionen, at han ikke er sindssyg, men er omfattet af straffelovens §69 om forstyrrelse af de psykiske funktioner. Han ser sig selv som psykisk rask, og retten fandt derfor ikke grundlag for anden sanktion end almindelige straf.

Der er særligt den systematiske forfølgelse af en række personer over flere år og det "særdeles krænkende" sprogbrug i hans henvendelser og omtaler, som retten lagde vægt på i afgørelsen.

- Han har fortsat sin forfølgelse, også efter straffesagen var startet, og han har vedholdende givet udtryk for, at han ville fortsætte, indtil han får ryddet op i det, der efter hans opfattelse er galt ved højskolen, og indtil han igen kan komme på "sit" salsakursus, lyder det i domsresuméet.

Den dømte har 14 dage til at anke dommen.