Krimi

En omfattende sag om stalking er i gang – mand tiltalt for overtrædelse af tilhold 57 gange

En kvinde, der følte sig forfulgt, måtte flytte fra København til en hemmelig adresse i Jylland som konsekvens af tiltaltes opførsel.

Opdateret 29.09.2022: Enkelte formuleringer i artiklen er justeret for præcision.

En af de mest omfattende sager om stalking fortsatte tirsdag ved Retten i Glostrup.

Her er en 54-årig mand anklaget for at have overtrådt loven om tilhold i 57 tilfælde ved at omtale fem personer, der er beskyttet af tilholdene.

Overtrædelsen af tilholdene er ifølge anklageren sket ved, at tiltalte eksempelvis har omtalt flere af de beskyttede personer på en hjemmeside og ved at have sendt mails til en af de andre beskyttede personers arbejdsplads.

Han er ligeledes tiltalt for trusler og et tilfælde af vold. Han nægter sig skyldig i alle forhold.

Så lad os mødes, så kan du bare slå løs på mig, så skal jeg nok slå dig ihjel bagefter

Tiltalt i sms til forurettet

Fælles for de chikanerede er, at de alle har eller har haft en tilknytning til Brandbjerg Højskole, som den tiltalte blev bortvist fra i maj 2016 efter at have udvist grænseoverskridende adfærd over for en af højskolens kursusledere i salsadans.

Bortvisningen førte til, at han de følgende år vedvarende chikanerede ledende personer på højskolen, indtil han blev tildelt tilhold mod de fem personer i januar 2020. Ganske usædvanligt har han også fået et tilhold mod selve højskolen, som han tidligere skrev kritisk om på en hjemmeside.

Chikanen har haft store konsekvenser. En af de forurettede fortalte tirsdag ved Retten i Glostrup, at hun havde været tvunget til at flytte fra København og går i dag med overfaldsalarm.

Hvornår kan politiet give et tilhold?

Politiet kan give et tilhold, hvis der er en begrundet mistanke om, at en person har krænket din fred ved at forfølge eller genere dig med f.eks. personlige, mundtlige eller skriftlige henvendelser.

Det er en betingelse, at der er grund til at tro, at personen vil fortsætte med at krænke din fred.

Kilde: Anklagemyndigheden.dk

Videoen må være manipuleret

Ved begyndelsen af tirsdagens retsmøde var det imidlertid den 54-årige tiltalte, der var i fokus.

Her gengav den midaldrende mand, hvordan han oplevede bortvisningen fra højskolen som en stor uretfærdighed.

Adskillige gange gav han udtryk for, at bortvisningen skyldtes magtmisbrug hos højskolens forstander, der er beskyttet af tilholdet.

Flere gange understregede han, at han "bare gerne vil i dialog igen, så han kan komme på salsatur".

Han afviste at have sendt mails til de forurettede eller deres arbejdsgivere, som ellers ville være en overtrædelse af tilholdet, der også beskytter personerne indirekte.

Flere gange under retsmødet blev der fremlagt mails, hvor tiltalte tilsyneladende omtalte de tilholdsbeskyttede, men han kunne ikke genkende, at han skulle have sendt dem.

- Det må være en fejl i politiets arkiver, svarede han på en fremlagt mail, hvor både tiltaltes navn og titel fremgik.

Der blev også vist flere videoklip af manden, der demonstrerer foran Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark(FFD) i København, hvor Brandbjerg Højskoles forstander er næstformand.

På videoerne ses han med kampråb som "Brandbjerg ud af FFD", som kunne være en overtrædelse af tilholdet mod højskolen.

Men videoerne er ifølge tiltalte fake, og lyden er lagt på efterfølgende.

- Man underviser i video på Brandbjerg, og de er meget dygtige. Jeg tror, at det er nogle elever, der har lavet den, sagde manden.

Truet per sms

Fælles for de forurettede er, at de alle kunne fortælle, hvordan de var blevet bombarderet med mails, sms'er og opkald, i årene efter at tiltalte blev bortvist fra højskolen.

Højskolens forstander forklarede under sin vidneafhøring, at tiltalte havde været temmelig udadreagerende, da det stod klart, at han blev bortvist.

- Han kaldte mig nazist, psykopat og idiot.

Forstanderens gengivelse fik tiltalte til at fare op og forlade retslokalet med hastige skridt.

- Det er så groft. Det er løgn, løgn, løgn, lød det fra den midaldrende mand, der kort efter vendte tilbage for at overvære den efterfølgende vidneafhøring.

En anden kunne fortælle, hvordan henvendelserne fra den 54-årige mand varierede fra at være saglige til hysteriske og kom i bølger.

- I starten var det irriterende, og så blev det belastende, da han involverede min arbejdsgiver. Kæden sprang af for mig, da et af mine børn fik en henvendelse. Efter rådføring med politiet fik vi hemmelig adresse, sagde vidnet i retten.

For et af bestyrelsesmedlemmerne, der dyrkede karate i sin fritid, førte chikanen også til en dødstrussel sendt per sms.

- Lad os mødes, så kan du bare slå løs på mig, så skal jeg nok slå dig ihjel bagefter, skrev den 54-årige mand til bestyrelsesmedlemmet.

Tiltalte trak efterfølgende truslen tilbage med ordlyden: "Ups, forrige sms tilbagekaldes, se venligst bort fra denne", men der var truslen etableret, som vidnet slog fast.

Måtte flytte til Jylland

Et af tirsdagens sidste vidner engagerede sig først i Brandbjerg Højskoles bestyrelsesarbejde i 2018 – altså adskillige år efter, at tiltalte var blevet bortvist.

Alligevel blev den bortviste mand nu også en hovedpine for dette vidne. Hun blev snart kontaktet per telefon og mails samt opsøgt fysisk ved diverse arrangementer i et omfang, så politiet anbefalede hende enten at få omfattende video-overvågning på sin adresse i København eller flytte af sikkerhedsmæssige grunde.

Hun valgte det sidste og bor i dag på en hemmelig adresse i Jylland.

Efter flytningen holdt kvinden sig trods tilholdet væk fra offentlige arrangementer.

Hun gjorde dog en enkelt undtagelse ved folkemødet på Bornholm i 2021. Som en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning tog hun sin mand med til at passe på sig, men alligevel dukkede den 54-årige mand op.

På baren Gæstgiveren skulle kvinden mødes med sine kolleger, da tiltalte pludselig havde indfundet sig på samme bar. Ifølge vidneforklaringen fra kvinden opførte han sig larmende og slog på flasker.

- Han virker ikke rolig eller velafbalanceret, men det er først, da vi rejser os, at han går efter os. Han er meget vred og råber højt tre gange: "Jeg har en stærkt afvigende personlighed", inden han slår ud efter min mand, lød det fra kvinden i retten.

Den voldelige episode betød, at det kvindelige vidne efterfølgende fik en overfaldsalarm, hun fortsat har i dag.

- Det er ikke særlig rart at gå rundt med sådan en, for det minder hele tiden en om, hvorfor man har den, sagde hun.

Strafferamme på to år

Anklagemyndigheden vil først torsdag kommentere, hvilken straf den går efter, når de sidste vidner afhøres, og der også ventes at falde dom.

Den 54-årige mand kan blive straffet med bøde eller fængsel op til to år for overtrædelse af loven om tilhold.

En undersøgelse fra Justitsministeriet har vist, at op mod 100.000 personer årligt udsættes for stalking. De fleste er kvinder.