Tidligere indberettet sergent blev udsendt som gruppefører – så begik han serie af nye krænkelser

Sagen har fået Oksbøl Kaserne til at ændre procedure, så obersten fremover skal gennemlæse alle referater fra tjenstlige samtaler.

En gruppefører fra Oksbøl Kaserne blev i maj i år dømt for 16 forhold af blufærdighedskrænkelser og grove krænkelser af underordnede.

Han har blandt andet bedt kvindelige underordnede om at samle benene, så der ikke lugtede af fisk og kigget på en kvindelig konstabel, mens hun tissede.

Krænkelserne blev begået under en udsendelse til Irak i 2021 og på Oksbøl Kaserne.

Nu står to af de forurettede frem og kritiserer Forsvaret for overhovedet at sende manden afsted som gruppefører.

Tjenstlig samtale

For allerede i 2020 blev han indberettet for flere utilfredsstillende forhold, herunder chikane. Det var blandt andre konstabel Astrid Kann, der meldte ham til ledelsen.

Det er sjældent, at vi har sager, hvor en person bliver tiltalt for så mange forhold

Claus Risbjerg, auditør

Ifølge Astrid Kann oplevede hun blandt andet, at sergenten, der på det tidspunkt var hendes gruppefører, opdigtede og fortalte historier om hendes privatliv og forhold.

- Det er enormt ydmygende, at en sergent og overordnet bruger sin magt på den måde. Mit arbejde var aldrig i fokus, men i stedet en opdigtet og seksualiseret version af mig, fortæller Astrid Kann.

Efter at hun indberettede sergenten i 2020 blev han indkaldt til tjenstlig samtale. Alligevel endte det med, at han blev sendt afsted som gruppefører for Astrid Kann og hendes kollegaer året efter.

- De burde have overvejet at sætte en anden ind som gruppefører. Det burde ikke være sket, siger Astrid Kann.

Han lurede, mens hun tissede

En af de konstabler, der oplevede gruppeføreren som grænseoverskridende, er Sidsel Eskildsen.

- Vi var på træningsmission og havde i forvejen rigtig mange opgaver, men så skulle man også bøvle med ham. Det var jo ren stress, husker Sidsel Eskildsen.

Hun oplevede blandt andet, at gruppeføreren lurede på hende gennem et vindue, mens hun tissede.

- Jeg husker tydeligt, hvordan hans næse rørte ruden. Det var totalt grænseoverskridende, siger hun.

Og Sidsel Eskildsen var ikke den eneste, der oplevede krænkende adfærd fra sergenten, mens de var udsendt til Irak.

Da hun fortalte nogle af sine kollegaer, hvad hun havde oplevet, kom det frem, at flere andre i gruppen, herunder også mænd, havde haft grænseoverskridende oplevelser med sergenten.

Når man ved, der er problemstillinger, har jeg en forventning om, at man mandsopdækker ham. Og det har tilsyneladende ikke fundet sted i tilstrækkeligt omfang

Torben Dixen Møller, chef for Det Danske Artilleriregiment i Oksbøl

For eksempel havde sergenten forsøgt at overtale en kvindelig underordnet, der var i færd med at spise en banan, til at simulere oralt samleje. Opfordringerne var, ifølge dommen, vedholdende og blev sagt, mens de andre i gruppen var til stede.

Sergenten gav desuden i flere tilfælde en kvindelig underordnet hestebid ved at klemme hendes knæ eller lår.

En usædvanlig sag

Da kollegaerne havde samlet deres oplevelser med gruppeføreren, besluttede de at gå til deres delingsfører, der gik videre med sagen til Forsvarets Auditørkorps.

Ifølge Forsvarets Auditørkorps er der tale om en usædvanlig sag.

- Det er sjældent, at vi har sager, hvor en person bliver tiltalt for så mange forhold, siger auditør Claus Risbjerg.

Sagen var for Retten i Esbjerg i maj 2022. Her fortalte Astrid Kann og andre vidner, at sergenten jokede med den indberetning, som hun tidligere havde lavet.

Sergenten nægtede sig skyldig i alle anklager, og under retssagen beskrev han handlingerne som en del af kulturen, og at han blot deltog i gruppens fælles jargon.

Retten i Esbjerg fandt sergenten skyldig i 16 forhold af blufærdighedskrænkelser og grove krænkelser af flere underordnede.

Han blev idømt 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Desuden skal han betale Sidsel Eskildsen 5000 kroner i erstatning.

Forventede "mandsopdækning" af gruppeføreren

Ifølge oberst Torben Dixen Møller, der er chef for Det Danske Artilleriregiment i Oksbøl, handlede den tjenstlige samtale, der gik forud for udsendelsen, ikke direkte om kønskrænkende adfærd, men om klager over at gruppeføreren virkede "uforberedt", og at "han kørte på folk i forhold til private forhold".

Obersten er ærgerlig over, at sergentens problematiske adfærd fortsatte, og at der ikke blev fulgt "bedre op" efter den tjenstlige samtale.

- Når man ved, der er problemstillinger, har jeg en forventning om, at man mandsopdækker ham. Og det har tilsyneladende ikke fundet sted i tilstrækkeligt omfang. Men da proppen springer af flasken i Irak, handler vi øjeblikkeligt og indleder en afskedigelsessag kort efter, siger oberst Torben Dixen Møller.

Men er det ikke i første omgang problematisk at sende en mand afsted, der skal "mandsopdækkes"?

- Nu ved jeg ikke, hvad du lægger i mandsopdække. Jeg mener, at når der er konstateret utilfredsstillende forhold, skal der følges op på, om der sker en adfærdsændring. Det havde jeg en forventning om, at ledelsen under mig tog hånd om.

Forsvaret har meldt ud, at der er nultolerance på det her område. Kan du forstå, hvis nogen har svært ved at få øje på nultolerancen i den her sag?

- Nej, det synes jeg ikke. At vi har nultolerance er ikke ensbetydende med, at der ikke kan komme sager. Det her er en rigtig kedelig og utilfredsstillende sag, men der er også slået hårdt ned på det. Det er unge mennesker, der er tæt på hinanden i et miljø, hvor der bliver talt meget direkte. Men det er stadig fuldstændig uacceptabelt.

Oberst Torben Dixen Møller fortæller, at sagen har fået regimentet til at ændre procedure, så han fremover får alle referater fra tjenstlige samtaler til efterretning.

'Operation X' har været i kontakt med den mandlige sergent, der er blevet dømt i sagen. Han ønsker ikke at udtale sig.