Krimi

Lars Findsen: Dybt krænkende at detaljer om privatliv er delt

Lars Findsen er i alt sigtet for ni forhold. Landsretten har fundet, at der er en begrundet mistanke om de seks.

For første gang siden løsladelsen i februar kommenterer den hjemsendte FE-chef Lars Findsen den usædvanlige straffesag, som PET har rejst imod ham.

I en længere skriftlig udtalelse, der er sendt til Ritzau, gentager han, at han nægter sig skyldig i at have lækket højt klassificerede oplysninger.

Lars Findsen finder de rejste sigtelser om overtrædelse af straffelovens paragraf om lækage af statshemmeligheder for "vanvittige".

- Jeg har på intet tidspunkt røbet statshemmeligheder. Jeg afviser derfor sigtelserne, og sagen og dens håndtering er vanvittig, lyder det.

Intime oplysninger om privatliv delt

I alt er Lars Findsen sigtet for ni forhold. Landsretten har fundet, at der er en begrundet mistanke om de seks.

Ifølge Berlingske, der har anvendt anonyme kilder, handler fire af forholdene om samtaler, han har haft med to forskellige journalister.

Desuden skriver avisen, at Lars Findsen sigtes for samtaler med sin mor, bror, kæreste samt en ven. Berlingske skriver på baggrund af anonyme kilder ligeledes, at fremtrædende politikere på Christiansborg har fået oplysninger om intime detaljer om hans privatliv.

Berlingskes oprulning af forløbet får Lars Findsen til at reagere i skarpe vendinger.

Ifølge den afsatte FE-chef er der nemlig intet sagligt belæg for at inddrage oplysninger om privatlivet i briefingerne i forhold til de sigtelser, der er rejst.

- En begrundelse for at videregive disse oplysninger om mine rent private forhold kan meget vel være pakket ind i en konstrueret påstand/mistanke om, at jeg skulle have været under afpresning af en bestemt journalist, skriver Lars Findsen og fortsætter:

- Det er mit privatliv, som jeg kan stå fuldt og helt ved, og jeg ville ikke have påtaget mig de funktioner, som jeg har haft, hvis jeg opfattede mig selv som afpresningsbar - heller ikke i forhold til fremmede magter, skriver Lars Findsen.

Lars Findsen ser det som et forsøg på at intimidere og undergrave hans troværdighed:

- Jeg opfatter det som en dyb krænkelse af både mine nærmeste og mig selv, lyder det.

Har talt om Barbara Bertelsen

Om efterforskningen bekræfter han, at såvel hans hus som sommerhus har været rumaflyttet. Desuden er der sket aflytning af telefon og så mener han at være blevet skygget i det offentlige rum, skriver han.

Det har fundet sted "gennem længere tid, end nogen har forestillet sig indtil videre".

Han siger, at det var naturligt, at han inden for hjemmets fire vægge talte med familie, venner og sine nærmeste om hjemsendelsen og den store presseomtale, den medførte.

I den forbindelse har han også talt om Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

De private samtaler har imidlertid intet med den relevante bestemmelse i straffeloven at gøre, fastslår han.

Datter spørger ind til aflytning

Sagen har påvirket familiens liv, fortæller Lars Findsen, som nævner en episode i sidste uge, hvor han hjalp sin 14-årige datter med lektierne. Her ville hun vide, om familien fortsat aflyttes, skriver han:

- Jeg har selv valgt mit risikable arbejde, men det har min familie og nærmeste ikke. Så sent som i sidste uge spurgte min datter på 14 år mig, da vi sad og lavede lektier i spisestuen, om vi stadig bliver aflyttet - og hvad med oppe på hendes værelse?

- Jeg sætter en ære i at tale sandt, også til mine børn, så jeg måtte svare, at det ved jeg faktisk ikke, uddyber den afsatte FE-chef.

Lars Findsen blev hjemsendt fra chefstillingen i august 2020.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra anklagemyndigheden.

Læs hele Lars Findsens udtalelse her.

Staten mod Lars Findsen

 1. 2020

  1. Lars Findsen hjemsendes

   Lars Findsen, der har været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) siden 2015, fritages for tjeneste og bliver hjemsendt.

   Tilsynet med Efterretningstjenerne (TET) modtager nemlig materiale fra en eller flere whistleblowere, og TET indleder en undersøgelse. 

  2. Pressemeddelelse udsendes

   Forsvarsministeriet offentliggør i en pressemeddelelse, at hjemsendelserne er fundet sted, og at TET har indledt en undersøgelse. Det fremgår, at også to andre ledende medarbejdere er hjemsendt.  

  3. Kommission nedsættes

   Justitsminister Nick Hækkerup (S) nedsætter en undersøgelseskommission, der skal kigge nærmere på, om der har været urent trav i FE. Nærmere bestemt bygger det på kritik fra TET om ulovligheder, spionage mod et af tilsynets medlemmer og for at have en "legalitetskultur".

 2. 2021

  1. Anholdelser

   Fire daværende og tidligere ansatte i FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET) anholdes. En af dem viser sig at være Lars Findsen. De er sigtet for blandt andet "uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne", lyder det. 

   Han er altså sigtet for brud på straffelovens paragraf 109, der handler om uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger - en paragraf, der har en strafferamme på op til 12 års fængsel.

  2. Grundlovsforhør

   Lars Findsen fremstilles i grundlovsforhør, men det foregår bag dobbeltlukkede døre, så hverken sigtelse eller navnet på sigtede er kendt for offentligheden, idet der bliver nedsat navneforbud. Findsen varetægtsfængsles.

   Derudover bliver også to andre fremstillet i grundlovsforhør, men kun en anden varetægtsfængsles. Vedkommende bliver løsladt nogle dage senere.

  3. Kommission afviser kritik

   Nick Hækkerups undersøgelseskommission afslutter sine undersøgelser og finder ikke noget grundlag for kritik af hverken FE eller enkelte medarbejdere. Hermed afviser kommissionen altså TETs kritik. 

 3. 2022

  1. Varetægtsfængsles igen

   Københavns Byret forlænger Lars Findsens varetægtsfængsling indtil 4. februar. I samme ombæring ophæves det navneforbud, som sagen har været omfattet af. Det er der, der sættes navn på Lars Findsen som en af de fire personer, der blev anholdt 8. december.  

   Resten af retsmødet foregår bag dobbeltlukkede døre, selvom en samlet tilstedeværende presse gør indsigelser, og Lars Findsens advokat Lars Kjeldsen forsøger at få offentliggjort sigtelsen – men retten bestemmer på anklagemyndighedens anmodning at holde den hemmelig.

   Lars Findsen siger lavmælt til de fremmødte journalister, at det er ”fuldstændig vanvittigt”. Han nægter sig skyldig. 

  2. Varetægtsfængsling forlænges

   Sagen, som Københavns Byret har kaldt ’Staten mod Lars Findsen’ fortsætter, og det foregår igen bag dobbeltlukkede døre, og igen forlænges den hjemsendte spionchefs varetægtsfængsling. Denne gang indtil 3. marts.

   Sigtelsen er stadig ikke kendt for offentligheden, men det er kommet frem, at han er sigtet for at lække statshemmeligheder. Det er dog uvist, hvad Findsen præcist er sigtet for at have lækket, og hvem han skal have lækket til.

   Samtidig kommer grunden til forlængelsen af varetægtsfængslingen frem – nemlig at den hjemsendte spionchef er fængslet på begrundelse om, at der er bestemte grunde til at antage, at han på fri fod vil vanskeliggøre efterforskningen. Det er navnlig ved at fjerne spor, advare eller påvirke andre personer. Dette gjaldt også ved første forlængelse.

   Denne gang udvides fængslingsgrundlaget til også at omfatte, at der er grund til at frygte, at han på fri fod kan gentage lovovertrædelsen.

  3. Kærer til landsretten

   Lars Findsen kærer sin varetægtsfængsling til landsretten. Advokaten oplyser til Ritzau, at han og hans klient har forlangt, at spørgsmålet skal behandles i en såkaldt mundtlig forhandling - altså ved et egentligt retsmøde.

   Man har ret til mundtlig behandling, når en varetægtsfængsling strækker sig over tre måneder.

  4. Løsladelse

   Østre Landsret oplyser i en pressemeddelelse, at Lars Findsen skal løslades. Samtidig fremgår det, at retten stadig har begrundet mistanke til, at han har overtrådt straffelovens paragraf 109. Dermed afviste landsretten de to grunde, som Københavns Byret mente at have til at holde ham varetægtsfængslet.

   Efterforskningen i sagen mod Lars Findsen fortsætter dog, fastslår Østjyllands Politi. 

   Løsladelsen er sket efter et usædvanligt langvarigt retsmøde bag dobbeltlukkede døre, og selve sigtelsen er dermed hemmeligholdt for offentligheden. Retsmødet varede i alt i 20 timer tirsdag og onsdag.