Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta Nielsen kan beholde sine pensioner

- Man beder dybest set bare retten om at tage stilling til det samme spørgsmål en gang mere, argumenterede forsvarsadvokat Jan Schneider.

Svindeldømte Britta Nielsen kan beholde sine pensioner.

Sådan lyder rettens kendelse onsdag i Københavns Byret, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ellers for anden gang forsøgte at beslaglægge Britta Nielsens kapital- og ratepension med tilhørende værdipapirdepoter til en værdi af i alt 832.579 kroner.

Højesteret bestemte ellers tidligere i år, at det offentlige ikke kunne gøre udlæg i pensionsformuen, da det ikke med sikkerhed kunne påvises, at pengene stammede fra svindelen mod Socialstyrelsen, men anklagemyndigheden gjorde onsdag et nyt forsøg på beslaglæggelse ved at bringe en anden bestemmelse i Retsplejeloven i spil.

Denne gang mente anklagemyndigheden, at begge pensionsopsparinger kunne have været realiseret i henholdsvis 2017 og 2019, og at man derfor fra tre måneder efter den mulige udbetaling kunne gøre krav på dem alligevel.

- Jeg er spændt på at høre, hvad der har ændret sig, siden vi skal sidde her igen efter Højesterets kendelse, lød det imidlertid indledningsvis fra retsformanden – og anklagemyndighedens nye syn på paragrafferne var da heller ikke nok til, at retten igen ville behandle sagen.

Fejl gør spørgsmålet mudret

En afvisning, som forsvarsadvokat Jan Schneider havde argumenteret for ud fra princippet om, at det danske retssystem betragter en sag som afsluttet, når den én gang har været behandlet af Højesteret.

- Man beder dybest set bare retten om at tage stilling til det samme spørgsmål en gang mere, argumenterede Jan Schneider.

Han kalder sagsforløbet om Britta Nielsens pensioner for "en juridiske misere" og mener, at anklagemyndigheden og Socialstyrelsen begik en fejl, da man i forbindelse med dommen burde have rejst et erstatningskrav og ikke et konfiskationskrav.

Gælden er nu 125 millioner kroner

I løbet af retsmødet kom det endvidere frem, at Britta Nielsens gæld med renter nu er steget til 125 millioner kroner.

De seneste tre måneder har hun afdraget på gælden med 2500 kroner om måneden, men ifølge anklageren stiger gælden nu med renter og renters rente med 10 millioner kroner om året.

I 2018 blev Britta Nielsen idømt fængsel i 6 år og 6 måneder, ligesom hun med sagsomkostninger og konfiskation af det svindlede skal betale 113.762.325 kroner tilbage.

Britta Nielsens ejendomme, biler og heste er beslaglagt og solgt sammen med en række værdier fra hendes tre børn – men afstanden til bundlinjen for de mange svindlede millioner er fortsat lang.

I forbindelse med aftalen om Britta Nielsens tilbagebetaling af 2500 kroner om måneden er det blevet vurderet, at hun ikke har nogen betalingskraft.