Krimi

- Drengene vidste, at hvis de ikke lod sig udnytte, så kom lussingen fra helvede

I næste uge falder der dom over en 29-årige hooligan, der er tiltalt for flere års overgreb mod drenge og unge mænd.

Igennem adskillige år udnyttede en ledende hooligan fra Brøndby sin magt over helt unge drenge. Til at misbruge dem seksuelt og til at opretholde et voldsregime, der gør, at 16 ofre sidder tilbage med dybe ar på sjælen.

Det er konklusionen fra anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, der kræver den 29-årige mand idømt forvaring.

Manden nægter sig skyldig i alle anklager. Men anklagemyndigheden er ikke i tvivl. Han er psykopat. Han er manipulerende. Kalkulerende. Og farlig.

Hvad er forvaring?

Tre kriterier skal være opfyldt, før en person kan idømmes forvaring: kriminalitetskravet, farlighedskravet og nødvendighedskravet.

  • Den dømte skal være skyldig i en alvorlig voldsforbrydelse, alvorligere trusler eller brandstiftelse eller forsøg herpå. 
  • Den tiltalte skal antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Denne antagelse skal baseres på karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om gerningsmandens person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet. 
  • Anvendelse af forvaring skal findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Sådan lød det torsdag ved Retten i Glostrup på retssagens sidste dag, inden der falder dom.

I løbet af 12 retsdage har retten hørt forklaringer fra 16 forurettede og 18 vidner.

Lussingen fra helvede

Udover en kvindelig ekskæreste er de forurettede drenge og unge mænd, hvor den yngste var 14 år, da overgrebene begyndte ifølge tiltalen. Vidnerne har blandt andet været deres mødre, kærester og venner.

De har fortalt om vold, trusler, ydmygelser og seksuelle overgreb begået af den samme mand. Den 29-årige hooligan. I alt 51 anklagepunkter. Over 1300 seksuelle overgreb.

Ifølge anklageren forklarede de, hvordan den tiltalte kunne skifte personlighed på et splitsekund. Fra sød og rar til voldelig og uhyggelig. Fra voldtægtsmand til omsorgsfuld storebror.

Hvordan hans ord var magt. Hvordan de altid holdt øje med telefonen, fordi de skulle være klar, hvis han skrev. Hvordan man ikke skulle sige ham imod, når han ”fik døde øjne”. Hvordan man blev smadret, hvis man ikke fulgte hans uforudsigelige regler.

- Drengene vidste, at hvis de ikke lod sig udnytte, så kom lussingen fra helvede, så kom volden, sagde anklager Morten Frederiksen under sin procedure.

Ifølge anklageren har det stor betydning for sagen, at den er foregået i hooliganmiljøet under påvirkning af rocker- og bandemiljøet. Et miljø, hvor vold er en del af dagligdagen. Hvor man ikke siger lederen imod. Hvor loyalitet er alt, og hvor man ikke sladrer til politiet.

Det var ifølge anklageren det perfekte miljø for den tiltalte til at finde sine ofre. Det var derfor, at så omfattende et misbrug kunne finde sted i så mange år med så mange ofre, mente anklageren.

I retten har vidner – både forurettede og en politibetjent – forklaret, at tiltalte var lederen af hooligangrupperingen BHD (Brøndbys Hårde Drenge) og underfraktionen BHY (Brøndbys Hårde Yngre), selvom han selv afviste, at han var leder.

De forurettede, som også var med i hooliganmiljøet, var med anklagerens ord ”de små drenge, hans soldater”, som så op til ham og frygtede ham.

Ifølge psykologudtalelser har flere af drengene udvist klassiske symptomer på, at de har været udsat for grooming og seksuelle overgreb.

I retten læste anklageren op, hvad psykologundersøgelserne ellers havde fundet tegn på hos drengene. Det var blandt andet angst, depression, hashmisbrug, selvmordsforsøg, selvbebrejdelse, mareridt, søvnproblemer og frygt for aldrig at få et normalt liv igen.

Planlagt af rockere?

Forsvarsadvokat Christina Schønsted mener, at den tiltalte skal frifindes. Men ligesom anklagemyndigheden hæfter hun sig ved det hooliganmiljø, der har været omdrejningspunkt for sagen. Et miljø, hvor homoseksualitet er fuldstændigt uacceptabelt.

- Det er lige præcis derfor, at min klient har ønsket at hemmeligholde sine seksuelle relationer med de her unge mænd, og ikke fordi det er sket mod deres vilje, sagde hun i sine afsluttende bemærkninger.

Hun mener ikke, at anklagemyndigheden har løftet bevisbyrden udover enhver rimelig tvivl.

Til gengæld finder hun det sandsynligt, at nogen ”højere oppe i systemet” – i det rockerbandemiljø, der i høj grad styrer hooliganmiljøet – ville have tiltalte af vejen, fordi han nægtede at indordne sig.

Derfor blev han forsøgt likvideret ved den skudepisode 5. februar 2021, der fik sagen til at rulle. Det var plan A. Da den fejlede, lød plan B, at han skulle anmeldes for seksuelle overgreb.

Hvis retten alligevel finder den 29-årige mand skyldig, mener forsvarer Christina Schønsted, at seks års fængsel vil være en passende straf.

Anklagemyndigheden går derimod efter forvaring. Det er en tidsubestemt straf, som varer, indtil en domstol vurderer, at den dømte ikke længere er til fare for samfundet.

Dertil ønsker anklagemyndigheden et bolig-, opholds- og besøgsforbud. Det vil blandt andet betyde, at han ikke må opholde sig i Rødovre og Brøndby, og at han ikke må få besøg af børn under 18 år uden en voksen.

Ifølge anklageskriftet var tre af drengene 14 år, da overgrebene begyndte. Men efter deres forklaring i retten mener anklagemyndigheden nu, at to af de drenge var fyldt 15.

Der falder dom i sagen 8. juni.