Krimi

Domkirkeansat meldt til politiet efter afsløringer

En ansat fritaget for tjeneste i Vor Frue Kirke, er blevet meldt til politiet efter afsløringer i Berlingske.

Vor Frue Kirke i København anmelder en ansat, der er fritaget for tjeneste, til politiet på baggrund af anklager rejst i Berlingske om overgreb i 1990'erne.

Det oplyser den københavnske domkirke i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet på et menighedsrådsmøde onsdag aften.

Her deltog 13 ud af rådets 15 medlemmer, som "med stor sorg og overraskelse" var blevet gjort bekendt med en række beskyldninger mod en centralt ansat i kirken for overgreb og seksuelle krænkelser.

Allerede i 2014 blev menighedsrådet bekendt med sagen, men det er først i forbindelse med Berlingskes afdækning, at menighedsrådet er blevet bekendt med alt, der skulle være sket. Det fortæller Hanne Sundin, næstformand i menighedsrådet.

- Dengang var der en mistanke. Den var slet ikke foldet ud. Det var slet ikke det, vi ser ind i nu.

- Vi er dybt chokerede, vi er rystede og forfærdede og på den baggrund er vi nødt til at sige, at det her blev der ikke taget hånd om dengang, fordi politiet henlagde sagen.

- Nu er der kommet ny viden frem, og det må politiet nødvendigvis se på igen, siger hun til Ritzau.

På mødet besluttede de blandt andet at indlede en personalesag mod den pågældende medarbejder. Desuden blev han sendt hjem.

Afsløret af Berlingske

Kirken, der også kaldes Københavns domkirke, vil desuden intensivere sit arbejde med en handleplan mod seksuel chikane.

Beslutningerne er truffet, efter at Berlingske tidligere i maj har beskrevet, at en ansat i Vor Frue Kirke har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.

Overgrebene skulle være begået i 1990'erne. Barnet var 12-14 år.

Da kirken blev bekendt med beskyldningerne i 2014, førte biskoppen ikke sagen videre, men en i menighedsrådet valgte at gå til politiet.

Her faldt sagen ifølge Berlingske for en daværende forældelsesfrist, som betød, at en sag var forældet, ti år efter at barnet fyldte 18 år.

Anklaget for overgreb og krænkelser

Foruden beskyldninger om overgreb på et barn er der også rettet anklager mod den ansatte for ved to lejligheder i 00'erne at have udvist grænseoverskridende eller seksuelt krænkende adfærd.

Her var det to yngre mænd, som ifølge avisen var målet for den kirkeansattes opmærksomhed.

Menighedsrådet oplyser i pressemeddelelsen, at kirken hilser samarbejdet med Kirkeministeriet - herunder en advokatundersøgelse - velkommen. Og medlemmerne understreger, at kirken skal være et trygt sted at være.

- Det er vores inderlige håb, at det vigtige sociale, kulturelle og åndelige arbejde, som medarbejdere og frivillige i og omkring Vor Frue Kirke udøver, ikke lider skade, skriver kirken.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, kirken hører om beskyldningerne mod den pågældende mand.

I 2014 blev menighedsrådet advaret, skriver Berlingske. Og selv om biskoppen ikke førte sagen videre, valgte rådet dengang at politianmelde sagen,

På grund af sagens alder blev den ifølge Berlingske dog ikke taget op. Alligevel forsøger menighedsrådet sig igen med en anmeldelse.

I 2018 blev forældelsesfristen ophævet for sager om seksuelle krænkelser af børn. Dermed bliver sager om sådant ikke for gamle.

Før 2018 blev en sag forældet - og dermed blev det umuligt at retsforfølge eventuelle gerningsmænd - ti år efter, at barnet fyldte 18 år.