Krimi

Fysioterapeut dømmes for én voldtægt - frifindes for andre

Landsret ændrer dommen til voldtægtsdømt 28-årig, der nu får to år og ni måneders fængsel for én voldtægt.

En 28-årig fysioterapeut er blevet frifundet for to af de tre anklager om voldtægt, som byretten ellers dømte ham for i december.

Det var Østre Landsret, der onsdag afgjorde, at manden er skyldig i voldtægt af en kvinde, men skal frifindes for sagens andre voldtægtsanklager.

Derfor ændres straffen til to år og ni måneders fængsel. I Københavns Byret lød straffen for tre voldtægter på fængsel i fire år og seks måneder.

Manden var tiltalt for voldtægter af fire forskellige kvinder. Byretten fandt ham skyldig i tre voldtægter af tre af kvinderne, mens han blev frifundet for en anklage om voldtægter af en fjerde kvinde.

Tiltvang sig samleje

Men landsretten har altså kun fundet ham skyldig i voldtægt af én af kvinderne. Den voldtægt skete i hans lejlighed i København i juli 2019 om aftenen.

Med vold og trusler tiltvang han sig samleje med kvinden, der forsøgte at slippe fri.

Senioranklager Michèle Thøgersen fortæller, at hun er overrasket over landsrettens dom.

- I forhold til de frifindelser, der skete, må vi bare konstatere, at landsretten ikke har fundet, at vi har løftet bevisførelsen, siger hun.

Men hun lægger samtidig vægt på, at der stadig er fastsat en "forholdsvis høj straf", der siger noget om sagens alvorlighed.

Anklageren ville også have den dømte frataget retten til at arbejde som fysioterapeut, som han er autoriseret som. Det har både byretten og landsretten afvist.

Kvinderne, som manden voldtog, var ikke klienter hos ham.

Foruden voldtægt er han kendt skyldig i tre forhold om uberettiget optagelse af kvinder uden samtykke.

Den 28-årige blev varetægtsfængslet efter byrettens dom og er fortsat fængslet.