Krimi

Politikere vil skærpe straffen for gas-og signalpistoler

Gas- og signalpistoler kan udnyttes som smuthul i forhold til lavere straf for våbenbesiddelse. Det smuthul vil politikere nu have lukket.

Når en gerningsmand tager ladegreb på en pistol, kan de færreste se, om den er ægte, eller om det er en gas- eller signalpistol.

Sidstnævnte pistoler kan afskyde løs ammunition og bruges blandt andet til at afgive startskud ved løb og konkurrencer. I hænderne på teknisk kyndige kan pistolerne dog ombygges, så de kan affyre dræbende projektiler.

Da de samtidig er lettere at få fat på og giver mindre straf at være i besiddelse af end den ægte vare, er de blevet populære i de kriminelle miljøer herhjemme. Minimumsstraffen for besiddelse af et skarpt skydevåben er i dag to års fængsel. For gas- og signalpistoler gælder, at man straffes med bøde.

Derfor ønsker en række politikere nu at skærpe straffen for gas- og signalpistoler, så man indfører en minimumsstraf for besiddelse, ligesom man har gjort med ægte pistoler ad flere omgange.

Gas-og signalpistoler

Gas- og signalpistoler er oprindeligt bygget til at skræmme folk eller skyde et løb eller et svømmestævne i gang.

Men de ufarlige våben bliver i stigende grad importeret og ombygget til at kunne dræbe eller lemlæste i den danske underverden. Det viser tal fra Rigspolitiet.

I 2015 fik teknikkerne i politiet 17 ombyggede våben ind til undersøgelse, og det steg til 123 våben i 2019 og 52 i 2020.

De ombyggede dræbere er en tendens, man også ser i resten af Europa. I en rapport fra Europakommissionen slår man i 2020 fast, at den type pistoler er en af to hovedkilder til illegale våben i kriminelle miljøer i EU.

Lukket smuthul

Det er Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup, der har fremsat det beslutningsforslag, der førstebehandles i Folketinget i dag.

- Vi hører fra politiet, at banderne har respekt for, at de risikerer en minimumsstraf på to år for at besidde ægte pistoler. Det vil vi også have indført for gas- og signalpistolerne. Den type pistoler er blevet populære hos banderne, og derfor skal vi have lukket det smuthul, siger han.

Dømt 7,5 år for ombygning og salg

Station 2 har senest fulgt en sag, hvor en uddannet våbenmekaniker blev idømt 7,5 års fængsel for blandt andet at have ombygget og videresolgt mindst 14 gas- og signalpistoler.

Signalpistoler bruges oftest til sportsstævner, mens gaspistoler afskyder tåregas og bruges til selvforsvar. De kan normalt ikke skyde med projektiler, men det havde den uddannede våbenmekaniker gjort dem i stand til på sit værksted og solgt dem til kriminelle.

I forbindelse med Station 2-programmet har politiet fortalt til TV 2, at man mistænker kriminelle for at ligge inde med gas- og signalpistoler, som de så får ombygget til skarpe våben, lige inden de skal bruges.

På den måde risikerer de ikke den lange straf, som de senere år er blevet skærpet flere gange fra både politikere og domstole.

Samme overgreb

Formanden for Folketingets Retsudvalg Morten Dahlin (V) støtter også beslutningsforslaget om ligestille gas- og signalpistoler med skarpe våben i strafmæssig forstand. Ofrene har hans primære fokus.

- I forhold til røverier og lignende oplever offeret det som samme overgreb, om det er en almindelig pistol eller en signalpistol. Men den type våben kan også være livsfarlige, hvis de affyres tæt nok på, så derfor skal der ikke være 'rabat' på straffen, siger han.

Når minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af et skarpt skydevåben er to års fængsel, er SF heller ikke afvisende over for en mulig skærpelse af straffen for gas og signalvåben, fortæller retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Jeg vil gerne diskutere det. Men generelt skal våbnets farlighed også afspejle sig i straffen. Derfor har jeg også brug for politiets faglige input i forhold til at ændre strafniveauet, siger hun.

Udviklingen i antallet af ombyggede våben

  • I 2015 fik teknikkerne hos Rigspolitiets Nationalt Kriminalttekniske Center 17 ombyggede gas- og signalpistoler ind til undersøgelse.
  • I 2019 toppede antallet af ombyggede våben, da der blev indleveret 123 til undersøgelse, mens det faldt til 52 i 2020.
  • De ombyggede gas- og signalpistoler er også et udbredt problem i resten af Europa. I en handlingsplan fra Europakommissionen slog man i 2020 fast, at netop ombyggede gas- og signalpistoler er en af hovedkilderne til illegale våben i kriminelle miljøer i EU.

Kilde: Rigspolitiet og EU's handlingsplan for 2020-2025 om ulovlig handel med skydevåben 

Våbenmekanikeren, der blev idømt mere end 7 års fængsel, har anket sin dom.