Topfoto
Station 2

Kvinde ringede til lægevagten og fik flere tusinde morfinpiller – ingen af dem var udskrevet til hende selv

I flere år har en kvinde brugt uvidende personers cpr-numre til at svindle sig til store mængder medicin. Men hvem er hun, og hvorfor gør hun det?

Kvinden i telefonen talte sagte, da lægevagten besvarede hendes opkald.

- Jeg ringer for min far, Bo. Han har været i bedring i rigtigt lang tid, og nu er hans kræft brudt ud igen, desværre, forklarede kvinden, der præsenterede sig som Line Mogensen.

Vagtlægen spurgte, hvilken type kræft faren havde.

- Lungekræft, snøftede kvinden og undskyldte.

Så forklarede hun, hvordan farens praktiserende læge skulle have fornyet en recept på noget smertestillende medicin, men at det ikke var sket.

- Er det det, jeg skal gøre for din far? spurgte lægen.

- Det må du meget gerne, svarede kvinden med grødet stemme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.

Vagtlægen udskrev en recept til faren.

Men Bo Mogensen, hvis cpr-nummer kvinden oplyste til lægevagten, havde ikke kræft. Han havde heller ingen datter.

Og det viste sig, at opkaldet til Region Sjælland langtfra var det eneste, som kvinden bag den snøftende fiktive datter havde foretaget.

41 misbrugte cpr-numre

I flere måneder har Station 2 i samarbejde med Radio4 undersøgt opkaldene til regionernes vagtlæge

Her har vi fået kendskab til yderligere 40 personer, der ligesom Bo har fået udskrevet stærk smertestillende medicin uden at være klar over det.

Alle har oplevet, at der er blevet ringet til vagtlæger i deres eget eller en fiktiv pårørendes navn. I alle tilfælde har en kvindestemme efterspurgt forskellige varianter smertestillende medicin.

Flere af dem har forsøgt at advare regionernes lægevagter om problemet.

Alligevel fortsatte opkaldene.

En kvinde har for eksempel fået udskrevet 868 morfinpiller i sit navn fordelt på 13 recepter.

Og i løbet af sommeren 2019 blev der ringet 14 gange i en anden kvindes navn – her blev udleveret 208 piller.

Det er rigtigt ærgerligt, fordi det måske skaber et billede af, at det er noget, man bare kan få via lægevagten

Morten Svenning Nielsen, medlem af PLO's akutudvalg

Samme efterår blev en 46-årig mands personnummer brugt 36 gange – 160 piller blev udleveret.

Det skete, på trods af at lægevagter ikke bør udskrive medicin over telefonen, men kun ved personligt fremmøde, ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning.

I alt var der, ifølge Station 2's optælling, tale om 115 opkald til landets 5 regioners lægevagter, der på 7 år er blevet til udleveringer af 6017 stærke smertestillende piller.

Opioider

Pillerne, kvinden har fået udskrevet, går under fællesbetegnelsen opioider.

De mest kendte opioider er morfin, kodein, fentanyl, oxycodon og ketogan.

De kan bruges som smertestillende til eksempelvis kræftpatienter eller personer, der er blevet opereret.

Alle stofferne er afhængighedsskabende, og en overdosis kan føre til bevidstløshed, vejrtrækningsstop og i værste fald døden.

I 2019 havde 146.000 personer i Danmark et problematisk forhold til opioider – knap 74.000 af dem med et ”uhensigtsmæssigt højt” forbrug.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Søren Bøgevig, overlæge på Bispebjerg Hospital.

Men hvorfor svindlede kvinden med fremmede, uvidende personers cpr-numre? Og hvem var hun?

Det bedste spor i forsøget på at finde ud af det var de mange opkald. Måske der var detaljer, som kunne afsløre hende.

Overbevisende uvidende

Den spinkle, forsigtige kvindestemme i telefonen forsøgte at forklare vagtlægen, hvilken medicin hun havde brug for.

- Jeg ser, om jeg kan sige det. Jeg ved ikke, om jeg kan udtale det rigtigt. "Oxycondonehydrochlorid" står der her.

Udtalen var ikke rigtig. Medicinen, kvinden ville have, hedder oxycodonhydrochlorid. Men selvom vagtlægen udtalte det rigtigt for hende, gik fejludtalen igen på flere af kvindens opkald til lægevagter landet over.

- Nej, vent lige lidt, vent lige lidt, der står noget andet her. "Oxycondonehydrochlorid", sagde kvinden.

En bevidst strategi, vurderer Tanya Karoli Christensen, der er lektor i dansk og arbejder med sproget som bevis i straffesager. Hun har lyttet til optagelserne af opkaldene til lægevagterne igennem og analyseret sprogbruget.

Tanya Karoli Christensen har analyseret kvindens opkald til landets lægevagter. Video: Julie Kragh Thisgaard

Ved den tilsyneladende indlærte fejludtale gav kvinden lægerne indtryk af, at hun var uvidende omkring den medicin, hun efterspurgte.

Kvinden har, ifølge Tanya Karoli Christensen, været dygtig til at manipulere sig til tillid fra lægerne. Blandt andet ved at skabe en uformel stemning i samtalen ved for eksempel at kommentere på og grine lidt af, at en læge præsenterede sig med et navn, der næsten lød som hendes eget. Og ved at fylde sine historier med detaljer og spamme lægerne med oplysninger om glemte toilettasker, weekender i det jyske eller andre sidespring i historierne.

De fleste mennesker føler sig forpligtet til at være ret nøjagtige, når de fortæller om deres oplevelser, og derfor var detaljegraden med til at øge kvindens troværdighed, ifølge Tanya Karoli Christensen.

Alt sammen noget, som bekræftede lektoren i, at den samme kvinde stod bag alle opkaldene.

En ting, der til gengæld ikke var lige til at regne ud for Tanya Karoli Christensen, var, hvor kvinden kom fra.

For gennem de mange optagelser talte hun med jysk dialekt, når hun benyttede et cpr-nummer, som hører til i Jylland – men andre gange lød hun som en med oprindelse i Storkøbenhavn.

Det var altså ikke muligt at finde ud af ud fra hendes dialekt, hvor kvinden befandt sig. Heller ikke i ofrenes bopæl er der et geografisk mønster – og der havde jo været opkald til lægevagten i samtlige regioner.

Derfor var det nødvendigt at lede efter et andet mønster for at komme tættere på kvindens identitet: udleveringerne af pillerne.

Udleveringsmønsteret

I overblikket over apoteker, der havde udleveret opioiderne på de 41 personers cpr-numre, tegnede sig et klart billede.

Alle udleveringerne var sket på Sjælland.

På et af apotekerne – i Rødovre – kunne farmakonom Dina Machaal tydeligt genkalde sig kvinden, som var kommet haltende ind i butikken. Kvinden fortalte, at hun var kommet direkte fra hospitalet og havde mange smerter. Hun spurgte efter oxycodon – et præparat så stærkt, at personalet omtaler det som narko.

Få dage senere blev apoteket ringet op af to forskellige politikredse, som efterspurgte overvågning fra to forskellige dage.

Da apotekeren tjekkede overvågningen, så hun, at kvinden på de to optagelser, som politiet hver især havde efterspurgt, var den samme. Derfor blev der hængt et billede af hende op i personalestuen, så alle medarbejdere kunne være opmærksomme på, om hun kom igen.

Og det gjorde hun.

Afsløret

En uges tid senere trådte kvinden atter ind på apoteket i Rødovre. Historien var den samme: Hun var lige blevet udskrevet fra sygehuset og havde brug for noget stærk smertestillende medicin.

Efter ekspeditionen gik kvinden tilbage til sin bil, som Dina Machaal og hendes kollegaer kunne se fra personalestuen. En hurtig kollega tog et billede af nummerpladen.

Apoteket videregav oplysningerne til Midt- og Vestsjællands Politi og sendte billedet af nummerpladen med. Om det var det, som blev det afgørende spor, vides ikke, men i hvert fald rejste politiet tiltale mod kvinden.

Med anklageskriftet var det nu endelig muligt for Station 2 at finde frem til kvinden.

Hun viste sig at være 42 år. Research på hendes navn afslørede en række detaljer om hende. På Linkedin skrev hun, at hun var en ”hospitals- og sundhedsplejeperson”. Af autorisationsregisteret fremgår det dog, at hun aldrig har haft en autorisation til den type arbejde. På Facebook søgte hun i 2016 et job som handicaphjælper.

Hvis man bliver overbevist nok, kan jeg sagtens forstå, at man gør en undtagelse for at hjælpe en borger i nød​

Anders Damm-Hejmdal, lægefaglig chef, Region Hovedstadens vagtcentral

Anklageskriftet indeholdt 40 forhold om bedrageri og afløste i alt 6 tidligere anklageskrifter. Det første er fra juli 2019. Kvinden havde altså i årevis været i politiets søgelys – men det stoppede hende tilsyneladende ikke.

Faktisk tog den 42-årige kvinde nye metoder i brug.

Fald fra højder og røntgenbilleder

En fredag i februar 2020 mødte kvinden op på Herlev Hospital, hvor hun fortalte, at hun var faldet ned fra to meters højde og havde slået ribbenene. Kvinden blev røntgenfotograferet og fik udskrevet morfin – undervejs troede personalet, at de behandlede en helt anden kvinde end den 42-årige.

Og det var ikke den eneste gang, at kvinden mødte fysisk op og udgav sig for at være en anden. Station 2 har kendskab til mindst ti tilfælde, hvor kvinden har været på hospitalet under forskellige identiteter i jagten på smertestillende medicin.

I ni af de tilfælde har kvinden forklaret, at hun er faldet ned fra noget: heste, stiger eller trapper.

Det har ikke været med min gode vilje. Jeg har selv været ked af det over det

Den 42-årige kvinde

En gang besøgte hun to hospitaler på samme dag. Og en anden gang fik hun foretaget en ct-scanning – men personalet troede, at det var en anden kvinde, der lå i scanneren.

Lægevagterne ærgrer sig

Svindlen kan få konsekvenser for de mennesker, hvis identitet kvinden har misbrugt. Det forklarer Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet.

For reglerne er sådan, at man ikke kan få slettet sine oplysninger i patientjournalen – heller ikke selvom man kan dokumentere, at man ikke selv har modtaget medicinen.

- De patienter, det her er gået ud over, lider skade, fordi de fremstår som en person, der misbruger afhængighedsskabende medicin, siger Kent Kristensen.

Både Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der repræsenterer lægevagterne i de fire regioner på nær Region Hovedstaden, og Region Hovedstadens vagtcentral ærgrer sig over, at det har været muligt for den 42-årige kvinde at svindle sig til medicin gennem dem.

- Vi bør ikke gøre det. Jeg kan ikke give dig en forklaring på, hvordan det er lykkedes for hende. Men det er rigtigt ærgerligt, fordi det måske skaber et billede af, at det er noget, man bare kan få via lægevagten, siger Morten Svenning Nielsen, der er praktiserende læge og medlem af PLO’s akutudvalg.

- Man vil hjælpe, hvor man kan. Og hvis man bliver overbevist nok, kan jeg sagtens forstå, at man gør en undtagelse for at hjælpe en borger i nød​. Men det er klart, at det her må ikke ske, siger Anders Damm-Hejmdal, lægefaglig chef i Region Hovedstadens vagtcentral.

I Midt- og Vestsjælland Politis anklageskrift var der oplysninger om, at kvinden boede i en lille landsby på Sjælland. Station 2's journalist opsøgte hende dér for at få svar på, hvorfor hun svindlede sig til de store mængder opioider.

- Jeg måtte jo finde på noget at sige

Knap havde journalisten banket på døren til det gule murstenshus, før en kvinde åbnede. Journalisten præsenterede sig og spurgte, om hun var den 42-årige.

Det var hun, svarede kvinden. Og så fortalte hun, at hun havde ligget og kastet op hele natten. Hun spurgte, om hun kunne få journalistens telefonnummer.

- Du vil ikke lige høre, hvad det handler om? spurgte journalisten og forklarede, at han var der for at tale med hende om svindlen og den forestående retssag.

- Det er også rigtigt nok. Jeg har også erklæret mig skyldig. Det er mig, der har gjort det, sagde kvinden.

Hun afviste, at det var hende selv, der havde fundet frem til de identiteter, hun havde brugt til at svindle sig til opioider. Ifølge hende var det en gammel kæreste, som så pressede hende til at bruge cpr-numrene til at få fat i pillerne.

I alt er det, ifølge Station 2's optælling, blevet til flere end 6000 piller siden 2015. Og kvinden var bevidst om, hvor omfattende en sag det var.

- Det ved jeg da godt. Jeg er jo ikke naiv.

Alt det, du har fået og hentet på apotekerne, hvad er der sket med det?

- Det har han fået. Thomas hedder han.

Det er ham, der har instrueret dig i, hvad du skulle gøre?

- Ja, jeg måtte jo selv finde på et eller andet at sige. Han sagde ”du skal være kreativ og bruge dine overtalelsesevner”, forklarede kvinden.

- Det har ikke været med min gode vilje. Jeg har selv været ked af det over det. Jeg har været bange for, at de gik og frygtede et eller andet og følte sig utrygge.

Men hvorfor gjorde du det så?

- Fordi jeg var bange.

TIP REDAKTIONEN

Hvis du har oplevet misbrug af dit personnummer via lægevagten eller kender til andre former for svindel, kan du kontakte journalist Kim Maintz på kima@tv2.dk

Efterfølgende forsøgte Station 2 at finde frem til den Thomas, som skulle være kvindens ekskæreste. Det lykkedes ikke. Der står heller intet om en Thomas i politiets anklageskrift.

Retssagen mod den 42-årige kvinde skulle være afsluttet i Retten i Holbæk 12. januar. Men kvinden meldte sig syg på dagen, så sagens afslutning er udskudt, og dommen ventes først afsagt til efteråret.

Du kan se 'Station 2: Pilledronningen' på TV 2 mandag klokken 20.50 eller allerede nu på TV 2 PLAY. Radio4 har også lavet en podcast om sagen, som du kan lytte til her.