Krimi

PET: Markant antal terrorangreb afværget i Danmark

PET hæfter sig ved, at flere terrorangreb er afværget – men en ny trussel mod folkevalgte tages alvorligt.

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, og den største trussel kommer fra personer, der sympatiserer med militant islamisme – herunder med grupperne Islamisk Stat og al-Qaida.

Sådan lyder det i den årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark, som er udarbejdet af Politiets Efterretningstjenestes Center for Terroranalyse.

- Risikoen for, at den enkelte dansker bliver berørt af terror, er meget lav. Men det er PET’s vurdering, at der fortsat er personer i Danmark og i udlandet, der udgør en terrortrussel mod Danmark. Samtidig er der i Danmark afværget et markant antal terrorangreb de senere år, og det er med til, at vi vurderer, at terrortruslen fortsat er alvorlig, siger Michael Hamann, der er chef for CTA.

'Alvorlig' trussel

I Danmark er der det seneste år faldet dom i flere sager, hvor personer er blevet dømt efter straffelovens terrorparagraffer – senest blev to IS-sympatisører mandag i Københavns Byret fundet skyldige i at planlægge et terrorangreb med sprængstof, mens en mand i september blev idømt ti års fængsel for at planlægge terrorangreb med skydevåben.

I februar 2021 blev flere personer anholdt omkring Holbæk, hvoraf fem er sigtet for forsøg på eller medvirken til forsøg på terrorisme. Sagen efterforskes fortsat.

Truslen mod Danmark er ikke øget, men betragtes fortsat som 'alvorlig'. Det betyder, at efterretningstjenesten vurderer, at der findes personer, der har kapacitet, hensigt og mulighed for at planlægge angreb mod Danmark eller danske interesser.

PET's fem niveauer for terrortrusler

Minimal: Der er ingen indikationer på en trussel. Der er ikke erkendt kapacitet eller hensigt.

Begrænset: Der er en potentiel trussel. Der er en begrænset kapacitet og/eller hensigt.

Generel: Der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning.

Alvorlig: Der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning.

Meget alvorlig: Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse.

Kilde: Center for Terroranalyse.

Trussel mod myndigheder og folkevalgte

Imidlertid er truslen blevet mere kompleks, og for første gang har Center for Terroranalyse vurderet truslen fra såkaldt antimyndighedsekstremisme, der "accepterer og italesætter nødvendigheden af at anvende vold mod eksempelvis folkevalgte".

Truslen er til stede, men vurderes at findes i et 'begrænset' niveau.

- Der har været tilfælde af markant kritik af myndighedernes håndtering af covid-19-pandemien både i Danmark og i udlandet, og langt hovedparten foregår fredeligt. Men der har været eksempler på, at kritikken kommer til udtryk ved trusler og intimidering af danske fagpersoner, folkevalgte eller myndighedspersoner, og i udlandet har vi også set eksempler på planlægning eller udførelse af egentlige voldelige handlinger, siger Michael Hamann.

Til gengæld er niveauet af terrortruslen fra venstreekstremister sænket fra 'begrænset' til 'minimal', mens terrortruslen fra højreekstremister i Danmark følger det generelle trusselsniveau i vesten og fortsat vurderes til at være 'generel'.