Anklager mod mig er baseret på avisartikler, siger Claus Hjort

Claus Hjort Frederiksen (V), der er sigtet for at lække statshemmeligheder, vil have sigtelsen offentliggjort.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skriver på Facebook, at sigtelserne mod ham for læk af statshemmeligheder er baseret på ting, der er ytret i den offentlige debat.

Det er tidligere kommet frem, at Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter straffelovens paragraf 109, der kan give op til 12 års fængsel. Sigtelserne er hemmelige, men den tidligere minister ønsker, at de bliver offentliggjort.

- Jeg har i torsdags for første gang set det materiale, som ligger til grund for sigtelsen.

- Det bevogtes som statshemmeligheder, selv om det ikke er det. Jeg kan konstatere, at det er avisartikler og debatter foregået i fuld offentlighed. Der er absolut intet med blå briller og skæg, skriver Claus Hjort Frederiksen på Facebook.

Sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen er som beskrevet hemmelige. Men de formodes at have grund i, at han i flere omgange bekræftede, at Danmark har et hemmeligt overvågningssamarbejde med USA, hvor store mængder data bliver overvåget.

De informationer kom frem i efterdønningerne af, at Tilsynet med Efterretningstjenester kom med en stærkt kritisk beretning.

Sigtelse var et chok

Claus Hjort Frederiksen skriver, at han blev sigtet den 20. december ved sit hjem.

- Det var et chok. Jeg har ikke tidligere i mit liv været sigtet for noget strafbart. Denne sigtelse handler om landsskadelig virksomhed med en strafferamme på op til 12 års fængsel, skriver han.

Han skriver yderligere, at sigtelsen - kombineret med fængslingen af chefen for Forsvaret Efterretningstjeneste Lars Findsen - har skabt stor uro.

- Jeg går da ud fra, at mine tidligere forsvarsministerkolleger i Nato-landene kan have en forestilling om, at jeg kunne have solgt hemmelige Nato-papirer til for eksempel russerne eller kineserne.

- Den samme undren kan mine folketingskolleger have. Har han udleveret hemmeligheder til fremmede magter?, skriver Claus Hjort.

Han runder sit opslag af med, at han har immunitet grundet sin plads i Folketinget og desuden mener, at han er beskyttet af Grundlovens paragraf om, at medlemmer af Folketinget ikke kan straffes for ytringer i Folketinget.

- Efter en højesteretsdom fra sidste år bør jeg og min ytringsfrihed i denne sag være beskyttet efter anden sætning, hvilket i første række beror på Folketingets fortolkning. En eventuel retssag kræver at justitsministeren træffer beslutning, skriver han.