Krimi

Efter ny lov: Domstolene har fået travlt med voldtægtssager

2021 bød på mere end en fordobling i antal tiltaler for voldtægt. Men endnu kan intet konkluderes om dommene.

Nye tal viser, at der i 2021 var langt flere tiltaler for voldtægt end det foregående år.

Mens der var 1680 sigtelser for voldtægt, lyder antallet af tiltaler på 740, viser tal fra Rigsadvokaten, der også inkluderer anden kønslig omgang end samleje.

Det er en stor stigning fra 2020, hvor der var 1079 sigtelser og 340 tiltaler, og ifølge Trine Baumbach, strafferetsprofessor på Københavns Universitet, et "meget positivt tal set i forhold til den nye samtykkelovgivning".

Den trådte i kraft 1. januar 2021.

- Jeg synes, det her tal indikerer, at der virkelig er sket et skred - blandt andet med den nye samtykkelovgivning, siger hun.

Efterslæb på grund af corona

Antallet af domme er faktisk faldet en lille smule.

I 2021 var der 248 fældende domme i voldtægtssager mod 255 i 2020. Men Trine Baumbach mener, det er svært at konkludere noget endegyldigt ud fra 2021-tallet endnu.

Mange af de retssager, der er i gang som følge af det høje antal tiltaler i 2021, er enten ikke startet eller stadig i gang. Derfor vil der først falde dom i løbet af indeværende år.

Der er et efterslæb hos domstolene på grund af coronakrisen.

Om tiltalerne skal det nævnes, at der kan være rejst flere tiltaler mod samme person i større sagskomplekser.

Kraftig stigning

Karina Lorentzen, retsordfører for SF, mener, at antallet af tiltaler fortæller en positiv historie om, at området tages mere alvorligt i det juridiske system, mener hun.

Til gengæld har hun aldrig forventet et stort boom i dommene.

- Jeg sagde dengang, vi vedtog lovgivningen, at jeg ikke troede, vi skulle se en tsunami af ekstra domme. Men at jeg troede, at det ville holde hånden under de værste frifindelser.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) henviser til, at der både i antal anmeldelser, sigtelser og tiltaler er sket en kraftig stigning.

Han anerkender, at det er for tidligt at drage en konklusion om samtykkelovens effekt på antallet af domme:

- Men der har siddet en anklager og vurderet, at de her sager alt andet lige kan holde i retten.

- Det er ikke det samme, som at alle sammen holder. Men det skulle være meget, meget underligt, om tallet markant afviger fra den tendens, vi ser på anmeldelser, sigtelser og tiltaler.