Krimi

Britta Nielsens søn og datter vil i Højesteret

Britta Nielsens børn kæmper mod årelange fængselsstraffe og søger om tilladelse til, at deres sag kan prøves i Højesteret.

Britta Nielsens søn og yngste datter vil have Højesteret til at vurdere de fængselsstraffe, de er idømt for hæleri af deres mors millioner.

Derfor har de søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

- Der er søgt tredjeinstansbevilling for nogle af de principielle spørgsmål, herunder anvendelsen af forsætgrad, siger Jan Schneider, der er advokat for både Britta Nielsen og Britta Nielsens søn, Jimmy Hayat.

Han henviser til princippet om, at gerningsmanden i en eller anden grad skal have overvejet, vurderet eller accepteret muligheden for en kriminel handling, hvis vedkommende skal kunne dømmes.

I de afsluttende procedurer i Østre Landsret argumenterede han sammen med de øvrige forsvarere for, at børnene var i god tro og ikke kunne pålægges at afkræve deres mor en revision af hendes økonomi. At de ikke havde forsæt til en forbrydelse og derfor skulle frifindes.

- Og i forhold til spørgsmålet om udmåling af straffen ønsker vi Højesterets vurdering af, at der burde have været lagt større vægt på familierelationen, siger Jan Schneider.

Forskelle på straffe i vest og øst

Forsvarsadvokat Christian Buhl Bjerrehuus, der repræsenterer Britta Nielsens yngste datter, Samina Hayat, bekræfter, at han ligeledes har anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at sagen vurderes af landets højeste retsinstans.

- Der findes meget få sager vedrørende hæleri i familiære forhold i millionstørrelsen, og efter min opfattelse er der stor forskel på de straffe, der er udmålt i henholdsvis Vestre og Østre Landsret, siger Christian Buhl Bjerrehuus.

Advokat Peter Secher, der repræsenterer Britta Nielsens ældste datter, ønsker ikke at oplyse, hvorvidt sagen er slut for hendes vedkommende, eller om de også ønsker landsrettens afgørelse indbragt for Højesteret.

I alt ni års fængsel

I Østre Landsret blev 34-årige Samina Hayat straffet med fire års fængsel for at have modtaget 37,2 millioner kroner i form af penge og aktiver igennem en periode på ti år.

Penge, der stammede fra Britta Nielsens svindel mod Socialstyrelsen.

41-årige Jimmy Hayat blev straffet med tre års fængsel for at have modtaget 10,7 millioner kroner, ligesom han udover groft hæleri er fundet skyldig i besiddelse af børnepornografisk materiale på en ekstern harddisk.

37-årige Jamilla Hayat blev straffet med to års fængsel for at have modtaget 3,5 millioner kroner.

I dommen er der lagt vægt på, at børnene selv har brugt pengene, som kom fra Britta Nielsens svindel. Og at de måtte have indset risikoen for, at pengene kom fra noget strafbart, og accepteret, at det forholdt sig sådan.

De nægter sig alle tre skyldige.

Britta Nielsen: Jeg er kriminel

Britta Nielsen er dømt for bedrageri for 117 millioner kroner, hun svindlede sig til gennem sit arbejde i Socialstyrelsen. Hun afsoner en dom på seks et halvt års fængsel.

I børnenes retssag vidnede hun i Østre Landsret, hvor hun ikke lagde skjul på sine forbrydelser. "Min kriminalitet" og "jeg er kriminel", sagde hun flere gange, mens børnene ifølge deres mor ikke vidste noget om ulovlighederne.