Krimi

Tidligere drabschef dømt i Københavns Byret

Adskillige af de oprindelige anklagepunkter mod den tidligere politichef er blevet droppet.

Tidligere drabschef Jens Møller Jensen er dømt for embedsmisbrug og for at have krænket sin tavshedspligt i forbindelse med erindringsbogen 'Opklaret - drabschefens erindringer'.

Sådan lyder det i den netop offentliggjorde afgørelse fra Københavns Byret.

I dommen uddybes det, at embedsmisbruget er foregået ved, at den tidligere drabschef har "foretaget opslag i politiets sagsbehandlingssystem, uden at det var tjenstligt begrundet".

Jens Møller Jensen er blevet frifundet for otte yderligere forhold, hvor der var rejst tiltale for krænkelse af tavshedspligten i forbindelse med bogen.

Han er blevet idømt 15 dagbøder á 1000 kroner.

Flere end 20 forhold droppet

Det var i efteråret 2018, at Jens Møller Jensen blev anmeldt af sin daværende arbejdsplads, Københavns Politi. Beskyldningerne var mange, men i august i år kom det frem, at kun en brøkdel af disse endte i retten.

Flere end 20 forhold, hvor Møller Jensen efter Københavns Politis opfattelse havde brudt loven, er således blevet droppet fra sagen mod ham.

Anklagemyndigheden har argumenteret for, at den tidligere drabschef har videregivet fortrolige oplysninger om enkeltpersoners private forhold og derved har brudt sin tavshedspligt.

Ifølge Møller Jensen selv har han aldrig givet flere informationer, end der har været tilgængelige i pressen.

I efteråret 2018 blev han forflyttet fra stillingen som leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. I stedet blev han leder af en afdeling for berigelseskriminalitet.

I foråret 2019 stoppede han i politiet.