Krimi

Højesteret stadfæster dom i historisk LTF-sag

Ifølge Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, giver dommen anledning til også at kigge på andre af samfundets grupperinger.

- Landsrettens dom stadfæstes.

Sådan lød ordene klokken 12 i Højesteret, hvor landets øverste domstol skulle beslutte, om bandegrupperingen Loyal to Familia kunne forbydes ved dom.

Dermed er LTF forbudt, og Højesteret begrunder det med, at der er tale om en forening, der har begået omfattende og alvorlig kriminalitet. Dermed har foreningen et ulovligt øjemed og kan opløses efter Grundlovens paragraf 78, stk. 1.

Rigsadvokat Jan Reckendorff førte sagen for Anklagemyndigheden i Højesteret, og han kalder det en "vigtig afgørelse".

- Det er en historisk og principiel dom, og nu har både By-, Lands- og Højesteret sagt, at LTF kan forbydes, fordi der er tale om et ulovligt formål, siger han til TV 2.

Hvad siger Grundloven?

Sagen handler om, hvorvidt Loyal To Familia er en forening, der virker ved vold og derfor skal forbydes. 

Dermed er det Grundloven paragraf 78, der er i spil: 

Stk. 1. Borgere har ret til at danne foreninger. De behøver ikke at spørge nogen først. Men foreningen skal være lovlig. Det vil sige, at dens formål ikke må være at begå ulovligheder.

Stk. 2: "Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

Kilde: Retsinformation.dk

Både Københavns Byret og Østre Landsret er tidligere nået frem til, at LTF kan forbydes. Her er det blevet lagt til grund, at der er tale om en forening, der virker ved vold, og ved disse domsafsigelser er der derfor også blevet lagt vægt på paragraf 78, stk. 2.

Forsvarer overvejer menneskerettighedsdomstolen

Højesteret mener dog ikke, der er ført bevis for stk. 2, da LTF ikke har haft til formål at "påvirke anderledes tænkende", som det lyder i retten.

Netop den pointe hæfter forsvareren Michael Juul Eriksen sig også ved. Til TV 2 siger han, at det har været blandt forsvarets kæpheste fra starten, at der netop ikke skulle findes bevis for, at LTF virker ved vold.

- Så siger man i stedet, at LTF har et ulovligt øjemed og opløser den af den grund. Men det kan have en betydning for at komme til menneskerettighedsdomstolen, at vi nu kun skal slås med et stykke af Grundloven i stedet for to, siger han og tilføjer, at han vil nærlæse Højesterets præmisser for at vurdere chancerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

En "nærmest lykkelig" Søren Pape

Hos tidligere justitsminister og nuværende formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, er glæden over dommen stor. Det var ham, der tilbage i 2017 tog initiativ til, at Rigsadvokaten skulle undersøge, om det var muligt at rejse en sag om forbud mod Loyal To Familia.

- Jeg er nærmest lykkelig. Det her handler om, at vi i Danmark nu har sagt nej til denne her form for kriminalitet. Vi vil ikke have bander i Danmark, vi vil ikke have folk, der skyder i gaderne, siger han til TV 2.

Og så mener den konservative formand, at dommen giver mulighed for også at løfte blikket videre fra LTF.

- Det giver da grundlag for at kigge på, om vi har andre grupperinger i det her land, hvor vi kan gøre noget lignende, siger han.

Politiet vurderer, at der er omkring 100 aktive medlemmer af Loyal To Familia, som er fordelt i syv forskellige grupperinger. Gør det her forbud reelt en forskel?

- Ja. For nu kan de komme i fængsel for bare at være sammen. Men vi må ikke slippe jernhandsken om banderne, for de er som ukrudt. Holder vi dem ikke nede, dukker de op hele tiden. Så jeg håber, Justitsministeren vil fortsætte en hård linje over for banderne, siger Søren Pape Poulsen.

- Jeg er nærmest lykkelig. Det her handler om, at vi i Danmark nu har sagt nej til denne her form for kriminalitet. Vi vil ikke have bander i Danmark, vi vil ikke have folk, der skyder i gaderne, siger han til TV 2.

Blot en venneklub

Medlemmer af banden er samlet idømt 1409 års fængsel for kriminalitet som vold og drab. Alligevel har forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen tidligere argumenteret for, at LTF blot er en venneklub eller et broderskab, hvor det handler om at være sammen.

Forsvareren har også tidligere henvist til, at Grundlovens paragraf 78 er forfattet i en tid omkring Anden Verdenskrig, hvor formålet med paragraffen var at ramme politiske grupperinger, der ønskede at true samfundet og demokratiet.

Men rigsadvokat Jan Reckendorff, der førte sagen for Anklagemyndigheden i Højesteret, mener ikke, at fortolkningen af den centrale paragraf skal være så snæver.

- At Grundloven altid skal ses i lyset af de aktuelle samfundsforhold betyder ikke, at man er afskåret fra at anvende Grundloven her. Det afgørende er, om foreningen har et lovligt eller et ulovligt øjemed, har Jan Reckendorff tidligere udtalt til TV 2.

Frihed til at danne foreninger

Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod banden i september 2018 efter et stort antal voldelige episoder med skud i det offentlige rum.

I januar 2020 godkendte byretten indgrebet, og i november samme år stadfæstede Østre Landsret afgørelsen.

Ved domsafsigelsen i landsretten slog retsformanden, landsdommer Finn Morten Andersen, fast, at det ikke havde været en let beslutning.

- Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, sagde han om retten til at danne foreninger.