Krimi

Strid om Britta Nielsens pension når til Højesteret

Landsret afviste, at svindeldømte Britta Nielsens pensionskonti kunne beslaglægges. Sagen skal for Højesteret.

Anklagemyndigheden kæmper videre i retssystemet for at få beslaglagt 67-årige Britta Nielsens pension, efter at hun sidste år blev dømt for omfattende svindel i Socialstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet har givet anklagemyndigheden tilladelse til at få spørgsmålet om pensionen for Højesteret.

Det sker, efter at Østre Landsret i maj afviste, at indestående på to pensionskonti kunne beslaglægges. I første omgang havde byretten ellers givet grønt lys til det.

Anklagemyndigheden mener, at indbetalingerne til de to pensionskonti er sket med penge, der helt eller delvist stammer fra Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen.

900.000 kroner

Anderledes ser Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, på sagen. Han mener ikke, at der er grundlag for at snuppe pengene. Det skyldes, at der er kreditorbeskyttelse af pensionsmidler, og at det ikke kan suspenderes.

- Landsrettens kendelse er egentlig meget klar og meget gennemarbejdet rent juridisk og faktuelt.

- Så jeg anser egentlig mest Rigsadvokatens ansøgning om at få sagen for Højesteret som et udtryk for, at det er en sag, som der var så meget fokus på, at man har behov for at få Højesterets afgørelse af en eller anden grund, siger advokaten.

Ekstra Bladet beskrev i forbindelse med byrettens afgørelse i december sidste år, at opsparingen på de to private pensionskonti udgjorde cirka 900.000 kroner fordelt på værdipapirer og kontanter.

Normale beløb

Jan Schneider fortæller, at Britta Nielsens indbetalinger til pensionen er sket over en meget lang årrække.

- Det er noget i størrelsesordenen 2000 - måske 3000 - kroner om måneden, der er indbetalt på de her pensioner. Derfor overstiger det selvfølgelig ikke på nogen som helst måde, hvad en almindelig lønmodtager indbetaler.

- Og så er de i øvrigt indbetalt fra en konto, hvorpå hendes løn blev overført til, siger advokaten.

Modtog dommen

Britta Nielsen blev i februar 2020 idømt 6,5 års fængsel for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen, hvor hun var ansat. Svindlen foregik gennem 25 år, hvor hun overførte penge til sig selv.

Hun valgte at modtage dommen i byretten, og anklagemyndigheden valgte ligeledes ikke at anke.

I dommen blev Britta Nielsen også dømt til at få konfiskeret 113 millioner kroner. Men det er kun lykkedes at få en mindre del af millionerne ud af hendes konkursbo.

Det er uvist, hvornår Højesteret afgør, om pensionen skal beslaglægges.