Krimi

Coronaparagraf droppes i landsretten efter to nederlag

Landsret skal ikke tage stilling til brug af den særlige coronaparagraf i flere demonstrationssager, siger rigsadvokat.

Det er slut med at forsøge at få mænd og kvinder dømt efter en særlig coronaparagraf, 81 d, hvis de har begået lovbrud ved demonstrationer imod coronarestriktioner.

De skal således ikke frygte at få straffen for deres ugerninger fordoblet.

Anklagemyndigheden har valgt at droppe paragraffen både i sager, hvor en person allerede er blevet dømt efter 81 d i byretten, og ved kommende sager. Det oplyser myndigheden i en pressemeddelelse fredag.

Sker efter dobbelt nederlag

Det sker, efter at det onsdag for anden gang ikke lykkedes at få en domsmandsret i Østre Landsret til at dømme en person efter paragraffen og forhøje straffen.

Onsdag blev 31-årige Nanna Skov Høpfner idømt 60 dages fængsel for at have deltaget i opløbet 9. januar. Hun blev frifundet for en stribe alvorligere anklager, og retten afviste samtidig at tage 81 d i brug. I byretten lød straffen på to år.

Hun slipper også for at få sin sag for Højesteret.

Det oplyser rigsadvokat Jan Reckendorff, efter at anklagemyndigheden har vurderet sagen.

- Landsretten har nu i to domme – i modsætning til byretten – fastslået, at paragraf 81 d ikke kan anvendes alene, fordi der begås strafbare forhold i forbindelse med en demonstration, der handler om modstanden mod coronarestriktioner.

- Der er dermed etableret en klar retstilstand på området, og derfor vurderer anklagemyndigheden ikke, at der er behov for at forsøge sagen indbragt for Højesteret, udtaler Jan Reckendorff i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Det betyder, at der fremadrettet ikke vil blive rejst tiltale mod andre efter paragraf 81 d for deres rolle i forbindelse med de demonstrationer, der har været mod coronarestriktionerne, siger Jan Reckendorff.

Fem måneders nedsættelse

I maj afviste landsretten at dømme en 24-årig mand efter paragraffen. Han fik skåret fem måneder af sin dom - fra 15 til 10 måneder.

Sagerne er alle udløbere af en demonstration, der udviklede sig til uroligheder 9. januar i København. Her blev 16 betjente ramt af genstande som dåser, fyrværkeri, flasker og sten.

Også andre efterfølgende demonstrationer kastede sigtelser af sig til fremmødte demonstranter.

Der er faldet dom i 11 demonstrationssager ved Københavns Byret, hvor domstolen skulle tage stilling til 81 d. I 8 af sagerne fik den dømte forhøjet straffen.

I to af de otte sager har landsretten altså allerede afvist, at der skulle dømmes hårdere end i lignende sager. I de resterende seks ankesager er paragraffen fisket ud af tiltalen forud for behandlingen i Østre Landsret.

Paragraffen handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og kan hæve straffen til det dobbelte.