Krimi

Ville smadre byen på en "ikke-voldelig måde" – i dag får hun sin dom i landsretten

En særlig paragraf spiller en stor rolle i sagen.

Der er meget på spil onsdag for den 31-årige kvinde, der kom på manges læber, da hun fik en dom på to års ubetinget fængsel for sin ageren ved en Men In Black-demonstration 9. januar.

Østre Landsret fælder nemlig dom i den ankesag, som blev sat i værk, efter at kvinden var blevet dømt for at opfordre til vold ved demonstrationen mod coronarestriktionerne.

Straffen blev fordoblet, da man tog den nye paragraf 81d i brug, der handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark”.

En paragraf, der blev indført, fordi man ville slå hårdt ned på folk, der udnyttede coronapandemien, eksempelvis ved snyd med hjælpepakkerne eller tyveri af værnemidler.

Ifølge Karoline Normann, som er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, falder sagen uden for rammerne af, hvad formålet med lovgivningen var.

- Man har jo ikke udnyttet pandemien til begå forbrydelser, man har heller ikke forhindret politiet i at håndhæve coronarestriktionerne. Man har deltaget i en demonstration, der muligvis handler om corona – og den har muligvis udviklet sig til noget voldeligt. Derfor er spørgsmålet, om det alene skal betyde, at straffen skal fordobles?

"Helt hen i vejret"

Foran Østre Landsret møder TV 2 den arbejdsløse lagerarbejder Peter Madsen. Han mener, at den nye paragraf er "helt hen i vejret".

Han fortæller, at han er mødt op for at støtte grundloven og ytringsfriheden.

- Vi må ikke længere noget i Danmark. Jeg er i chok over den måde, man behandler folk ved demonstrationer. Politiet er meget grove ved anholdelser, og fængselsstraffene er alt for lange, siger han.

Har fortæller, at han støtter den 31-årige kvinde, og at han blandt andet har spillet musik for hende uden for Vestre Fængsel, når hun har haft udgang.

"Smadre byen på en ikke-voldelig måde"

Den 31-årige kvinde var den første, der i marts blev dømt efter paragraf 81d i en sag, som ikke handler om økonomisk svindel.

Hun har siddet fængslet i Vestre Fængsel i cirka fire måneder.

I byretten blev hun dømt for at have opfordret til vold under en Men In Black-demonstration 9. januar. Ud over at have opfordret demonstranterne til at "smadre byen på en ikke-voldelig måde", skulle hun have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen.

Hun gik desuden forrest i demonstrationen og råbte i megafon til gruppen af demonstranter, at de skulle gå i formation, ligesom hun ikke fulgte politiets anvisninger om at bede demonstranterne om at opfordre til at ophøre demonstrationen.

Anklager vil have hævet straffen

Østre Landsret har tidligere omgjort en dom og skåret fem måneder af fængselsstraffen for en 25-årig mand, der var blevet dømt for en lovovertrædelse til den samme demonstration 9. januar.

Her fandt landsretsdommerne, at paragraf 81d ikke kunne anvendes.

Op til onsdagens afgørelse i Østre Landsret har kvinden skiftet forsvarer, så det nu er Mette Grith Stage, der repræsenter hende. I retten onsdag argumenterede Stage for, at paragraf 81d ikke kan bruges i hendes klients sag.

Senioranklager Henrik Plæhn vil derimod have hævet straffen til to og et halvt års fængsel. Anklagemyndigheden mener, at den 31-årige kvinde anstiftede og tilskyndede til vold mod betjente. Hun gik også forrest i demonstrationen flere gange, og derfor var hun en både central og ledende figur, lyder det.

Den 31-årige erklærer sig skyldig i ét af de andre forhold, hun er dømt for i byretten – nemlig at have overtrådt paragraf 134, idet hun ikke forlod demonstrationen, da politiet opløste den.

Der forventes dom i sagen onsdag 14.30.