Krimi

Terrortruslen mod Danmark er alvorlig, viser ny PET-vurdering

En al-Qaeda-relateret gruppe har i løbet af det seneste år direkte opfordret til at angribe navngivne danske "krænkere".

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig.

Det betyder, at der er en "erkendt trussel" med både kapacitet, hensigt og planlægning af terror, konkluderer Center for Terroranalyse i en netop offentliggjort vurdering udgivet af Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Det er fortsat militante islamister, både i Danmark og i udlandet, der udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark. Herunder særligt personer, der sympatiserer med og inspireres af de udenlandske terrorgrupper Islamisk Stat (IS) og al-Qaeda (AQ), står der i trusselsvurderingen.

Skulle et militant islamistisk terrorangreb finde sted på dansk jord, er det ifølge vurderingen mest sandsynligt, at det udføres:

  • Med let tilgængelige midler, skydevåben eller hjemmelavede bomber.
  • Af en mindre gruppe eller en enkeltperson.
  • Med et såkaldt symbolmål (personer, institutioner og begivenheder, der kan opfattes som islamkrænkende) eller med et ubeskyttet civilt mål for øje (et offentligt befærdet sted).

Den årlige trusselsvurdering

Center for Terroranalyse udarbejder årligt en vurde­ring af terrortruslen mod Danmark.

Det sker på baggrund af analysearbejde, der strækker sig fra specifikke trusselsvurderinger i forhold til bestemte personer og begivenheder til bredere tendensanalyser og vurderinger af terror­relaterede fænomener - blandt andet analyser af terrorgrupper og trusler i udlan­det, som har betydning for Danmark.

Formålet med at offentliggøre en vurdering af terrortruslen mod Danmark er at give befolkningen en bredere og bedre forståelse af ter­rortruslen. Men formålet er også at imødekomme offentlighedens store interesse for dette område og sam­tidig undgå myter og misforståel­ser, skriver PET.

Danske "krænkere" navngivet af terrorister

I 2020 har hændelser i Danmark og udlandet, der er blevet opfattet som krænkelser af islam, vist, at krænkelsessager fortsat har et betydeligt potentiale som drivkraft for militante islamister, fremgår det af vurderingen. Her nævnes Frankrig som eksempel på et land, hvor krænkelsessager har fået fatale konsekvenser.

Danmark har dog i løbet af det seneste år stået specifikt nævnt i udgivelser af både Islamisk Stat og al-Qaeda, og den al-Qaeda-affilierede gruppe al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) i en propagandaudgivelse har direkte opfordret til at angribe navngivne danske ”krænkere”.

Særligt det politiske parti Stram Kurs og dets formand, Rasmus Paludan, er gennem 2020 blevet omtalt internationalt. Særligt efter en demonstration i Malmø, hvor formanden afbrændte en koran.

- Vi vurderer, at det øgede fokus på sager gennem det seneste år, som er blevet opfattet som krænkelser, generelt kan bidrage til at skærpe terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet, siger Michael Hamann, chef for CTA, på Politiets Efterretningstjenestes hjemmeside.

De 19 børn i Syrien

Terrortruslen har de seneste uger været bredt debatteret i forbindelse med det politiske tovtrækkeri om de 19 børn med dansk tilknytning, der befinder sig i to lejre i Syrien.

Tirsdag landede der en politisk aftale om at nedsætte en taskforce, der skal forsøge at finde frem til, hvordan børnene hurtigst muligt kan komme til Danmark uden deres forældre. Et arbejde, som taskforcen har halvanden måned til.

Fra flere kanter har det lydt, at regeringen øger terrortruslen ved at lade børnene blive i lejrene. En pointe, som i tidligere vurderinger såvel som den nye går igen:

- Risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.

Samtidig fremgår det, at det er "usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder".