Krimi

Frit lejde slutter i dag - nu er peberspray et ulovligt våben

Det er sidste udkald for at aflevere peberspray til politiet. Nu er de små dåser omfattet af våbenloven, og besiddelse straffes med bøde.

Siden 1. februar 2021 har det været ulovligt at besidde og anvende peberspray. Onsdag udløber en særlig frit lejde-ordning, hvor de nu ulovlige våben kan afleveres til politiet.

Efter midnat er det kun i særlige tilfælde muligt at indlevere peberspray lovligt, ligesom besiddelse af peberspray betragtes som et brud på våbenloven.

- Jeg vil gerne komme med en klar opfordring til, at man benytter den sidste lovlige dag i dag til at aflevere sin peberspray, hvis ikke det allerede er gjort, siger Rasmus Bernt Skovsgaard, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi.

- Som udgangspunkt vil det herefter koste en bødestraf på 3000 kroner, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Finder politiet peberspray under skærpende omstændigheder, kan bøden være højere - eller straffen fængsel.

Forsvar i hjemmet

Det var den borgerlige regering, der med støtte fra Dansk Folkeparti fik ændret våbenloven, så det i 2019 blev lovligt for personer over 18 år at købe peberspray i danske butikker til beskyttelse i eget hjem. Undersøgelser har imidlertid vist, at det i langt de fleste tilfælde er kriminelle, der har anvendt de små dåser.

Et år inde i ordningen havde Rigspolitiet kendskab til et enkelt tilfælde, hvor peberspray var benyttet til forsvar i forbindelse med et røveriforsøg, mens otte øvrige sager ligeledes kunne betegnes som selvforsvar.

I samme periode var der næsten sket en fordobling af den ulovlige brug af peberspray, fra 893 tilfælde til 1660.

Udsatte kan få særlig tilladelse

Fremadrettet kan udsatte personer med særligt behov stadig få tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder. En tilladelse, der gives efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Det kan for eksempel være personer, der vurderes at være i risiko for at blive udsat for et voldeligt overfald i forbindelse med æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking. Særligt udsatte personer, der allerede har en tilladelse til peberspray fra politiet, behøver ikke at ansøge om en ny tilladelse.

Ifølge en opgørelse fra politiet er der indleveret omkring 1200 peberspray i den to måneder lange frit lejde-ordning.

Politiets frit lejde-ordning slutter ved midnat. Se et kort over politiets afleveringssteder her.