Krimi

Teenager svigtet - kommune dømt

For første gang dømmes kommune for ikke at hjælpe barn, der blev udsat for vanrøgt. Menneskeret blev krænket.

En ung kvinde blev svigtet af det offentlige, da hun som teenager voksede op under meget dårlige forhold på Bornholm.

Pigen måtte blandt andet tigge om mad hos naboerne, eller også måtte hun og hendes søskende stjæle mad.

Østre Landsret har fredag dømt Bornholms Regionskommune til at betale kvinden en godtgørelse på 300.000 kroner.

Det er første gang, at en kommune er blevet dømt for at have svigtet et barn, som blev udsat for vanrøgt. Pigen var ikke offer for seksuelle overgreb eller vold.

Ekstraordinær sag

Tidligere blev regionskommunen af byretten frifundet. Tre dommere i byretten kom i 2019 frem til, at kommunen flere gange havde sørget for, at familien blev genhuset. Desuden kom en familiebehandler jævnligt på besøg, også uanmeldt.

Selv om kommunen altså ifølge byretten havde handlet relevant, slog dommerne også fast, at pigen i hjemmet blev udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling.

Fredag har landsretten sagt, at sagen er ekstraordinær, og Institut for Menneskerettigheder gik ind i den med påstand om, at et forbud mod umenneskelig og krænkende behandling var blevet overtrådt.

Pigen blev svigtet i perioden fra 2005 til 2009, fastslår landsretten.

Hun og hendes søskende måtte ofte tigge om mad, strøm og varme i hjemmet var jævnligt afbrudt, og forholdene i hjemmet var uhygiejniske. Moren introducerede sin 12-årige datter til hash og alkohol, og som 13-årig havde hun udviklet et misbrug.

Under retssagen har Kommunernes Landsforening bakket op om Bornholms Regionskommune, som havde bedt om frifindelse.