Krimi

Shuaib Khan kan udvises - Danmark får ret i Strasburg

Det er ikke en menneskerettighed at bo i Danmark, hvis du har begået tilpas meget kriminalitet.

Det var ikke i strid med menneskerettighederne, da Højesteret udviste bandelederen Shuaib Khan i seks år med indrejseforbud til 2024, efter han havde truet en betjent i København i 2017.

Det har Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg bestemt i en ny dom, efter Shuaib Khan anlagde sag mod Danmark ved domstolen med henvisning til menneskerettighedskonventionens artikel 8, der handler om, at enhver har ret til et privatliv.

Retten lægger vægt på, at udvisningen er tidsbestemt, og at straffen er proportionel med Shuaib Khans kriminelle historik samt risikoen for gentagelse.

Samtidig finder retten også, at det er væsentligt, at ingen nærtstående familiemedlemmer i Danmark er afhængige af Shuaib Khan.

Skal nærlæse dommen

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen har repræsenteret Shuaib Khan både i det danske retssystem og i forbindelse med sagsbehandlingen i Strasburg, og han siger, at han og hans udviste klient skal bruge lidt tid til at nærlæse afgørelsen.

- Nu skal vi lige læse dommen og undersøge, hvad muligheden er for eventuelt få en anden prøvelse i Grand Chamber (en mulighed for appel, red.).

Han henviser til, at domstolens afgørelse ikke var enstemmig - seks af syv dommere gav Danmark ret, mens en sidste dommer mente, grundlaget for udvisning ikke var på plads.

- Det er sjældent, der er dissens (en mindretalsudtalelse, red.) i Menneskerettighedsdomstolen, men vi kan ikke gøre andet lige nu end at tage afgørelsen til efterretning, siger Michael Juul Eriksen.

Truede betjent

Episoden, det hele handler om, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk ved Blågårds Plads på Nørrebro i København i 2017.

- Husk hans ansigt, sagde Shuaib Khan til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til en betjent, han følte sig chikaneret af.

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, sagde Shuaib Khan.

Betinget i landsret, ubetinget i Højesteret

Den nu 31-årige bandeleder blev både i byret og landsret kendt skyldig i trusler mod politimanden, men hvor byretten takserede straffen til tre måneders fængsel og en betinget udvisning fra Danmark, opretholdt landsretten den betingede udvisning - men nedsatte fængselsstraffen til 60 dage.

Rigsadvokat Jan Rechendorff vurderede imidlertid, at sagen var principiel, og at den derfor burde indbringes for Højesteret - og her var afgørelsen anderledes konsekvent:

20. november 2018 blev Shuaib Khan udvist ubetinget af Danmark i seks år samt idømt tre måneders ubetinget fængsel.

To principielle sager

Sideløbende med Shuaib Khans sag mod Danmark har menneskerettighedsdomstolen bedømt en tilsvarende sag, hvor udfaldet ligeledes er udvisning.

Her er der tale om den irakisk fødte Marsel Munir Johana fra Silkeborg, der i 2016 blev udvist med seks års indrejseforbud efter en række domme for grov vold og narkotikakriminalitet.

Det er første gang, domstolen i Strasburg har behandlet sager af denne art, og afgørelserne er derfor principielle i forhold til, hvornår Danmark fremadrettet kan udvise kriminelle.