Krimi

Højesteret bakker op om hård straf til Hesalight-boss

Tidligere direktør i Hesalight Lars Nørholt idømmes også i Højesteret syv års fængsel.

Højesteret stadfæster straffen over tidligere Hesalight-direktør Lars Nørholt.

Straffen lyder på syv års fængsel. Derudover er han tidligere blevet idømt en bøde på mere end 15 millioner kroner.

Lars Nørholt blev i by- og landsret dømt for at have bedraget pensionskasserne Pensam og Pension Danmark og andre for 562 millioner kroner. Derudover blev han dømt for at stikke adskillige millioner i egen lomme.

Nørholt havde anket sagen til Højesteret i håbet om at få en mildere straf. Straffen på syv års fængsel er blandt de allerstrengeste, som er givet i Danmark for økonomisk kriminalitet.

Højesteret anfører i begrundelsen for straffen, at der ikke er fundet nogen formildende omstændigheder i sagen overhovedet. Til gengæld er der en række skærpende.

Blandt dem er Nørholts centrale rolle i sagen, at hans forbrydelse var planlagt og systematisk, og at han havde tilegnet sig et stort millionbeløb.

Nørholt er dømt for bedrageri, mandatsvig, momssvig, skyldnersvig og dokumentfalsk.