57-årig københavner får hårdeste dom til dato for coronasvindel

Manden har anket straffen. Tidligere har Østre Landsret skærpet en lignende sag fra Københavns Byret.

En 57-årig mand fra Brønshøj er blevet idømt ubetinget fængsel i tre år og seks måneder for at have forsøgt at svindle med statens coronahjælpepakker.

Derudover er manden blev tildelt en tillægsbøde på 2,85 millioner kroner, selvom han aldrig nåede at få noget udbetalt. Derudover er han blevet frakendt retten til at erhvervsvirksomhed de næste fem år.

Det har Københavns Byret onsdag besluttet.

Der er tale om den til dato hårdeste straf for forsøg på coronasvindel.

I foråret vedtog Folketinget en udvidet strafferamme for kriminalitet, der vedrører coronakrisen. Sager om svindel og bedrageri med hjælpepakkerne kan derfor straffes helt op til fire gange hårdere end lignende sager.

I forbindelse med strafudmålingen blev der ikke fremlagt en konkret gangefaktor i sagen, men bødens størrelse er udtryk for de skærpende omstændigheder, lød det fra dommeren.

Mandens forsvarer har anket straffen til landsretten.

Højeste beløb indtil videre

Den 57-årige blev allerede dømt i sagen i starten af november, men strafudmålingen har først fundet sted onsdag, fordi der skulle udarbejdes en mentalerklæring.

Han er blevet dømt for i alt fem forhold, der omfatter forsøg på svindel med både lønkompensationsordningen, kompensationsordningen for aflyste arrangementer og kompensationsordningen for selvstændige.

Derudover er han blevet dømt for dokumentfalsk af særlig grov karakter.

Det er dog kun to af de i alt fem forhold, manden er blevet dømt for, der har fundet sted efter, at den særlige paragraf om strafskærpelse i forbindelse med coronakrisen blev vedtaget.

I alt har manden forsøgt at få mere end 1,6 millioner kroner udbetalt via kompensationsordningerne. Det er det hidtil højeste beløb om coronasvindel, der har været behandlet ved retten.

- Umiddelbart er jeg rigtig tilfreds med den straf, retten har valgt at udmåle her. Det er jeg, fordi den viser, at det straffes rigtig hårdt, når man snyder med de her hjælpepakker, sagde specialanklager Lisbeth Jørgensen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efter dommen.

1000 mennesker på 184 m2

I retsbogen, fra afgørelsen af skyldsspørgsmålet, kan man læse, at manden blandt andet har ansøgt om at få godtgjort 270.000 kroner for et arrangement, der skulle have været afholdt med 1000 gæster.

Men Københavns Byret mente ikke, at et sådan arrangement nogensinde havde været planlagt, blandt andet fordi det skulle afholdes i en muremestervilla på 184 kvadratmeter plus en kælder.

Derudover havde udlejeren, som den 57-årige havde lejet villaen af, ikke hørt om et sådan arrangement.

Tiltalte forklarede derimod i retten, at han havde misforstået kravene for kompensationsordningen.

Nogle af sagens øvrige forhold handler om falske ansættelseskontrakter og forsøg på at få udbetalt støtte, manden ikke var berettiget til.

Ikke den første sag

Dommen til den 57-årige er ikke den første dom for forsøg på coronasvindel.

I oktober dømte Østre Landsret en 29-årig mand fra Glostrup til to år og tre måneder bag tremmer, fordi han i foråret forsøgte at svindle sig til godt 400.000 kroner via ordningen for lønkompensation.

For at få pengene udbetalt havde manden opfundet fem ansatte i sit firma, men de var reelt ikke på lønningslisten, og derfor blev manden dømt for både bedrageri og dokumentfalsk.

Straffen ved Østre Landsret var en skærpelse af den straf, Københavns Byret i september havde tildelt manden.