Station 2

De har begge mistet til vanvidsbilisme – nu står de sammen i kampen for en højere straf

Jonas Lambæk Thestrup føler en forpligtigelse overfor sin afdøde ven. Nu forsøger han at opnå strengere straf til vanvidsbilister.

Med et hårdt tryk på speederen kørte en ung mand over Langebro i København kort efter midnat 23. juli sidste år.

På trods af nattemørke og en våd vej kørte han med mindst 108 kilometer i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 50.

Den dag mistede Jonas Lambæk Thestrup én af sine allernærmeste venner. For den 35-årige politibetjent, Magnus Buhl Hansen, var i tjeneste, da han blev påkørt frontalt og dræbt på stedet af den unge mand.

Udnyt strafferammen

Føreren af bilen er tiltalt og endnu ikke dømt, men Jonas Lambæk Thestrup tør ikke sætte forventningerne for højt, når sagen skal for retten i december.

Siden ulykken på Langebro har Jonas Lambæk Thestrup nemlig været frustreret over, hvor milde straffe der bliver givet i den type sager.

Det væsentlige er, at vi får ændret på retspraksis fremadrettet, så vi kan se os selv i øjnene, når vi giver en dom

Jonas Lambæk Thestrup

Sammen med en gruppe venner står han derfor bag borgerforslaget ’Strengere straf til vanvidsbilister som dræber’.

- Jeg føler, jeg har en forpligtigelse til at gøre det her, fordi jeg har følt et enormt tab ved at miste Magnus, siger Jonas Lambæk Thestrup.

Hans håb er, at strafferammen på op til otte års fængsel i langt højere grad udnyttes.

- Det væsentlige er, at vi får ændret på retspraksis fremadrettet, så vi kan se os selv i øjnene, når vi giver en dom. At vi kan kigge på de pårørende og de efterladte og sige, ”det er i hvert fald mere fair, end det var tidligere”, forklarer Jonas Lambæk Thestrup.

Ulykken i Bogense

Da 40-årige Jacob Kjær Christensen så borgerforslaget på Facebook, var han ikke i tvivl om, at han skulle skrive under.

For i sommer mistede han sin lillebror, mor og faster i en ulykke, hvor en 26-årig mand i sin Porsche Cayenne bragede ind i familiens Citroën C4 ved Bogense på Fyn.

Den unge mand var spirituspåvirket og kørte med minimum 154 kilometer i timen på en strækning, hvor man må køre 80.

Det har været en gennemgående joke i politiet, at hvis man skal slå nogen ihjel, så skal man drikke sig fuld og køre dem ned. Det er den billigste måde at slippe for straf på

Jacob Kjær Christensen

Gerningsmanden blev idømt tre års fængsel og frakendt førerretten i ti år. En straf, som Jacob Kjær Christensen ikke mener, kan gøre det op for det tab og den sorg, han skal leve med resten af sit liv.

- Jeg mangler en erkendelse fra samfundet og retssystemet af, at de her personer var betydningsfulde. Det, der er sket, er meget voldsomt – og grunden til, at det er sket, er en person, der handlede så uagtsomt, som han gjorde. Den erkendelse føler jeg ikke, at jeg har fået med en fængselsstraf på tre år, siger Jacob Kjær Christensen.

Siden han skrev under, har Jacob Kjær Christensen og Jonas Lambæk Thestrup været i tæt kontakt, og nu kæmper de i fællesskab med frustrationen om de milde straffe.

Definition på vanvidskørsel

Definition på vanvidskørsel 

  • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.)
  • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.)
  • forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252)
  • særlig hensynsløs kørsel
  • kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t
  • kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen
  • spirituskørsel med en promille over 2,00.

Kilde: Justitsministeriet 

- Den her tragiske hændelse skal jo også tjene et formål. Det er jo formålsløst for mig, det, der er sket, men hvis jeg kan give det noget værdi efterfølgende, vil det på en eller anden måde kunne komme til at give mening for mig, siger Jacob Kjær Christensen.

Hvorfor straffer vi, som vi gør?

I dag ligger straffen for trafikdrab på mellem 16 måneder og 3 års fængsel, selvom strafferammen går op til 8 år. Det viser en gennemgang af domme siden 2016, som Rigsadvokaten har lavet. Det er en straf, som Jacob Kjær Christensen har talt meget med sine kollegaer om.

- Det har været en gennemgående joke i politiet, at hvis man skal slå nogen ihjel, så skal man drikke sig fuld og køre dem ned. Det er den billigste måde at slippe for straf på, fortæller Jacob Kjær Christensen.

Men ifølge Lotte Helms, Ph.d.-stipendiat i strafferet, er der en forklaring på, hvorfor vi straffer, som vi gør.

- Man skal have in mente, at det er et område, hvor man straffer for uagtsomhed. Det vil sige, at man ikke har haft til hensigt at dræbe nogen. Uanset, at det er forfærdelige sager og uanset, at det er forfærdelige forhold, så har man jo ikke haft til hensigt at gøre det, og derfor er straffen mindre, end hvis man havde gjort det med vilje, forklarer Lotte Helms.

For Jonas Lambæk Thestrup, giver den måde at straffe på, ikke mening.

- Jeg tror egentlig, det er de færreste, der ønsker at dræbe andre mennesker. Det skal jo ikke være gratis at sætte sig ud i sin bil og så opføre sig, som man har lyst til, fordi det kan jo rent faktisk gå ud over andre menneskers liv, siger Jonas Lambæk Thestrup.

Jacob Kjær Christensen er selv politibetjent. Han kender retssystemet og havde egentlig forberedt sig på, at strafferammen formentlig ikke ville blive udnyttet til fulde. Alligevel havde han håbet på en dom, der lød på mere end tre år.

- Jeg tænker på, hvad han skulle have gjort anderledes, før han fik flere år. Når han kører så påvirket og hurtigt, som han gør, og i så tung en bil, og når han vælger at stikke af fra stedet.

Lotte Helms fortæller, at der i dommen er lagt vægt på, at der er kørt utrolig stærkt, at der har været alkohol involveret, og at den agtpågivenhed, der burde være udvist, ikke blev det.

- Havde der på den strækning derudover været masser af bilister, man havde kørt zig zag imellem for så til sidst at tonse ind i en af dem, så havde det måske været noget, domstolene havde vurderet som endnu en skærpende omstændighed, forklarer Lotte Helms.

Det kræver 50.000 underskrifter

Jonas Lambæk Thestrup og Jacob Kjær Christensens arbejde fortsætter nu på sociale medier, tv og radio, hvor de forsøger at sprede borgerforslaget endnu mere.

- Det gavner jo bearbejdningen af sorgen og det at have mistet, at man har det her at holde sig op på. Det giver mig ikke Magnus tilbage overhovedet, men jeg tror, det hjælper mig i processen, at jeg føler, jeg kan gøre et eller andet, siger Jonas Lambæk Thestrup.

Regeringen fremlagde i februar et udspil med ni tiltag, der skal straffe vanvidsbilister hårdere.

Men de har endnu ikke fremsat konkrete forslag på strafskærpelse i de tilfælde, hvor vanvidsbilister dræber eller skader medtrafikanter med deres kørsel.

Borgerforslaget opfordrer til, at der indføres minimumsstraffe ved uagtsomt manddrab i de tilfælde, hvor overtrædelsen er begået under særligt skærpende omstændigheder. Derudover skal der være en højere strafudmåling, hvor strafferammen på op til otte års fængsel i langt højere grad udnyttes.

Hvis borgerforslaget når de 50.000 støtter, det kræver for at nå ind i Folketinget, er partierne forpligtet til at tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag.

Du kan se 'Station 2: De farlige vanvidsbilister' mandag klokken 20.50 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 Play.