Krimi

LTF kendt ulovlig i landsretten

Det er første gang nogensinde, at landsretten har taget stilling til, om en forening virker ved vold. Justitsministeren er tilfreds med dommen.

Østre Landsret har i en ankesag om opløsning af bandegrupperingen Loyal To Familia, kendt banden for ulovlig.

Dermed har landsretten stadfæstet afgørelsen fra Københavns Byret 24. januar 2020.

Det sker i medfør af Grundloven.

Det er første gang nogensinde, at landsretten har taget stilling til, om en forening virker ved vold, og om den derfor kan opløses ved dom.

- Vi har fundet, at LTF virker ved vold, siger retsformanden, landsdommer Finn Morten Andersen, ved domsafsigelsen i den historiske sag.

- Det har ikke været enkelt, siger han om det krav, som anklagemyndigheden har præsenteret domstolene for. Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, siger han om retten til at danne foreninger.

Afgørelsen er en fortolkning af bestemmelser i Grundloven og åbner i princippet for, at også andre grupper, der virker ved vold, kan opløses.

Tilfreds justitsminister

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har kommenteret LTF-dommen over for Ritzau.

- Jeg er meget tilfreds med, at landsretten er enig med anklagemyndigheden og har stadfæstet byrettens dom om, at LTF skal opløses, siger han og uddyber:

- Vi skal som samfund forsvare os mod dybt kriminelle bander. Politiet fortæller, at det foreløbige forbud har stor indvirkning på banden og dens kriminelle aktiviteter, og det er godt for sikkerheden og trygheden i Danmark.

Blodige opgør

LTF kom til verden i 2013. Siden voksede den efter flere blodige opgør.

Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud i september 2018 efter et stort antal voldelige episoder med skud i det offentlige rum.

I januar i år godkendte byretten indgrebet, og nu har landsretten stadfæstet afgørelsen.

Forsvarer Michael Juul Eriksen har i Østre Landsret fastholdt, at bandegrupperingen bare er en flok venner, der er vokset op sammen, og at den begåede kriminalitet kan tilskrives medlemmerne, ikke gruppen.

Forsvarer Michael Juul Eriksen har i Østre Landsret fastholdt, at bandegrupperingen bare er en flok venner, der er vokset op sammen, og at den begåede kriminalitet kan tilskrives medlemmerne, ikke gruppen.

Men dommere og domsmænd i landsretten har en anden vurdering.

Forbuddet skal virke præventivt. Det er nødvendigt for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, som i meget vidt omfang er relateret til foreningen, konstaterer retten.

Under tidligere retsmøder har de to anklagere, Lasse Biehl og Emil Folker, nævnt 63 skudepisoder i det offentlige rum, som banden har taget del i. Resultatet var 17 sårede og fem dræbte.

Om formålet mente byretten, at meningen var at tjene penge på ulovligheder. Medlemmerne ville sælge især hash og brugte den grove vold til at fastholde og udvide markedsandele. Men landsretten finder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at nå samme konklusion om formålet med LTF.