Krimi

Politiets mistanke: Udstyr til Peter Madsens flugt kom udefra

Fængselsformand vurderer, at Peter Madsen ikke vender tilbage til Herstedvester Fængsel i "en rum tid".

Medgerningsmænd kan have hjulpet Peter Madsen ved at skaffe ham ting, der muliggjorde flugten fra Herstedvester Fængsel tirsdag.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Om disse personer var klar over, at deres hjælp skulle bruges til et flugtforsøg, eller om de var uvidende om formålet, skal den fremadrettede efterforskning søge at afklare, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Tidligere i dag fortalte anklagemyndigheden, at det var politiets vurdering, at nogen kunne have hjulpet Peter Madsen i hans flugt.

Det nye er, at politiet nu bliver mere konkrete og formoder, at medgerningsmænd bidrog med genstande, siger TV 2s retsreporter Astrid Søndberg.

- Man har konstateret, at han har fået hjælp. Nu skal politiet vurdere, om de pågældende personer var klar over, at deres hjælp blev udnyttet til at flygte fra fængslet. Om de havde forsæt, siger hun.

Tre typer forsæt

Det er normalt en betingelse for ansvar efter straffeloven, at gerningsmanden har såkaldt forsæt. Det foreligger hos den, der handler med viden og vilje, eller som anser det for overvejende sandsynligt, at de til forbrydelsen hørende elementer er til stede, eller at forbrydelsens følger vil indtræde ved at udføre en bestemt handling.

Der er flere grader af forsæt:

- Direkte forsæt - "handlen med viden og vilje", hvor gerningsmanden på 100 pct. sikkert skal anse følgens indtræden som sandsynlig.

- Sandsynlighedsforsæt, hvor gerningsmanden med "overvejende sandsynlighed" ved, at følgen vil indtræde.

- Eventualitetsforsæt, såkaldt dolus eventualis, hvor gerningsmanden med "en vis sandsynlighed" har indset, at følgen vil indtræde, hvis handlingen bliver udført, men accepteret denne risiko og foretaget handlingen alligevel. Denne forsæt-type bruges sjældent. I januar 2012 blev en tysk taxachauffør i Højesteret dømt for at have brudt udlændingeloven ved at køre tre afghanere fra Hamborg og til Danmark, selv om de ikke måtte indrejse. Taxachaufføren havde indset, at "det var muligt, at de tre udlændinge ikke lovligt kunne indrejse i Danmark, og at han psykologisk forholdt sig accepterende til denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde". Dermed var han skyldig.

Læs mere om forsæt på Folketingets hjemmeside i dette høringssvar.

Du kan læse om en straffesag, hvor alle tre typer af forsæt blev brugt her.

Peter Madsen nægtede ellers gennem sin advokat, Anders Larsen, tidligere i dag, at der skulle være medgerningsmænd til flugten.

Varetægtsfængslet i 14 dage

Den 49-årige ubådsbygger blev onsdag varetægtsfængslet 14 dage til 4. november af dommeren i Retten i Glostrup.

Peter Madsens forsvarsadvokat valgte ikke at kære afgørelsen.

Varetægtsfængslingen af Peter Madsen sker af hensyn til efterforskningen, så denne ikke kan forsøges påvirket.

Anklagemyndigheden havde på forhånd begæret om lukkede døre til retsmødet, og det valgte retsformanden at følge trods protester fra pressen.

Dermed fik offentligheden og pressen ikke mulighed for at høre, hvad politiet mener at have af beviser mod Peter Madsen.

På fri fod i fem minutter

Livstidsfangen Peter Madsen nåede at være på fri fod i fem minutter, inden han tirsdag blev anholdt knap en kilometer fra Herstedvester Fængsel, hvor han afsoner en livstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Flugten startede kort før klokken 10.21, hvor politiet fik besked fra Herstedvester Fængsel om, at Peter Madsen var flygtet.

Ifølge institutionschef for Herstedvester Fængsel, Hanne Høegh Rasmussen, truede han sig ud af fængslet med en pistollignende genstand.

Politiet ved endnu ikke, hvor Peter Madsen fik genstanden fra.

Flugten endte, da politiet trak ham ud af en hvid varebil, som han var sprunget ind i.

Idet politiet pågreb Peter Madsen, smed han den pistollignende genstand fra sig, men bar stadig noget, der lignede et bombebælte.

Derfor trak politiet sig tilbage og tilkaldte blandt andet en bomberobot, ofte kaldet Rullemarie. Derudover deltog også en mobil kommandostation, hundevogne, finskytter samt en indsatsleder under aktionen, før det lykkedes at få Peter Madsen anholdt.

Fængselsansattes formand: Madsen flyttes fra Herstedvester

TV 2 Østjylland har talt med John Hatting, der er landsformand i Kriminalforsorgsforeningen.

Han vurderer, at Peter Madsen efter flugten ikke kommer tilbage til Herstedvester Fængsel, men i stedet flyttes til Storstrøm Fængsel på Falster, Nyborg Fængsel eller Ennermark Fængsel uden for Horsens.

Uanset hvor han fortsætter sin afsoning, vil der være et øget fokus på Madsen.

- Han vil få langt færre frihedsrettigheder internt i fængslet. Hans mulighed for at deltage i de aktiviteter, der er, vil blive underlagt al den sikkerhedskontrol, der kan lade sig gøre, siger John Hatting.

De seneste 20 år har der ikke været andre fangeflugter ’over muren’ fra Herstedvester.