Krimi

To svenske mænd dømt for sprængning ved Skattestyrelsen

De to mænd bliver udvist af Danmark for bestandig.

En 24-årig svensk mand er blevet idømt fem års fængsel efter en sprængning ved Skattestyrelsen i København. En 23-årig svensk mand er blevet idømt fire års fængsel i sagen. Begge udvises for bestandig.

Den 24-årige, som foretog sprængningen, blev idømt den strengeste straf, mens den 23-årige, som fungerede som chauffør, altså slap med en lidt mildere straf.

Det fremgår af dommen, at retten i strafudmålingen har taget hensyn til, at den 24-årige, som anbragte og antændte bomben, havde en mere aktiv rolle, mens den 23-årige fungerede som chauffør.

Kindkys og kram

Begge mænd var ved Københavns Byret tiltalt for at have planlagt og udført sprængningen ved Skattestyrelsen på Østerbro i København i forening, muligvis sammen med ukendte gerningsmænd.

- De to mænd tog det egentlig meget roligt. De var nybarberede og velfriserede. Efter dommen var afsagt, fik de mulighed for at se deres familie igen, og der blev uddelt kindkys og kram, fortæller Morten Nielsen, TV 2s udsendte journalist i Københavns Byret.

- Jeg er godt tilfreds med dagens dom, der afspejler sagens alvor, siger anklageren i sagen, specialanklager Andreas Emil Christensen.

Ikke dømt for terror

Anklagemyndigheden havde for første gang i dansk retshistorie rejst tiltale for, at bombesprængningen var en terrorlignende handling - uden at være egentlig terror. Men det fandt retten ikke bevist.

De to mænd har begge nægtet sig skyldige. De erkender dog at have kørt i en hvid Citroën Berlingo fra Malmø til København 6. august sidste år.

Ingen kom til skade - men store ødelæggelser

Sprængningen fandt sted om aftenen 6. august 2019 og medførte store ødelæggelser på Skattestyrelsens bygning og på Nordhavn Station lige ved siden af. Ingen mennesker kom dog til skade ved sprængningen

Fordi angrebet tilsyneladende var rettet mod Skattestyrelsen, som er en statslig bygning, vurderede anklagemyndigheden, at der var tale om en terrorlignende handling.

Men dommerne fandt det ikke bevist, at de det var de to mænds hensigt, at der skulle ske store skader på Skattestyrelsens bygning, og de blev ikke dømt for at have begået en terrorlignende handling. Blandt andet derfor fulgte retten ikke anklagemyndighedens krav om, at de to mænd skulle idømmes mindst syv års fængsel.

- Motivet er stadig det helt store spørgsmål. Det er ikke noget, dommerne har lagt vægt på. Men det er jo et stort spørgsmål, hvorfor to svenskere er taget til København for at sprænge en dansk skattemyndigheds bygning i luften, siger Morten Nielsen.

De to dømte mænd udbad sig begge betænkningstid i forhold til, om dommene skal ankes.