Krimi

Dommere var uenige, da lærer blev frikendt for voldtægt, men dømt for samleje med 13-årig

Det var tre videoafhøringer af pigen, der blev afgørende i sagen.

Der var stor uenighed blandt dommerne i Østre Landsret i København, da en 32-årig idrætslærer torsdag blev idømt to års fængsel for blandt andet at have haft samleje med en 13-årig elev.

I byretten i Næstved blev den 32-årige i december sidste år også dømt for voldtægt af pigen, og derfor blev han idømt seks års fængsel. Men i landsretten blev han frifundet for at have voldtaget pigen, og derfor slap han med en langt mildere straf.

Manden blev altså i sagen udelukkende dømt for at have haft samleje med en person under 15 år, der var hans elev - det anses ikke i sig selv for voldtægt i den danske straffelov.

Lene Hjorth, anklager i sagen, argumenterede i sin procedure forgæves for, at den 32-årige også skulle dømmes for voldtægt i landsretten.

- Jeg argumenterede for, at der var tale om grooming, hvor den tiltalte lokkede den 13-årige pige til sig og skabte et tillidsforhold, som han udnyttede, siger Lene Hjorth til TV 2.

Det var to af de tre juridiske dommere enige i. De mente også, den 32-årige skulle dømmes for voldtægt i sagen. Men et flertal blandt de ni lægdommere mente ikke, han skulle dømmes for voldtægt, og det gjorde udslaget.

Overgreb fandt sted i 2018

Den 13-årige pige har forklaret, at der var tale om voldtægt, mens den 32-årige har forklaret, at der var tale om et frivilligt forhold mellem de to.

Ifølge anklageskriftet fandt overgrebene sted i 2018, da var pigen 13 og 14 år. De skete ifølge anklageskriftet blandt andet på den skole i Dianalund, hvor den 32-årige var lærer.

I januar sidste år gik pigen til en anden lærer og fortalte, hun var blevet voldtaget af den 32-årige.

Derefter blev overgrebet anmeldt til politiet, som i løbet af en periode på et halvt år foretog tre videoafhøringer af pigen. Det er de afhøringer, der er afgørende for, at den 32-årige i landsretten blev frikendt for at have voldtaget pigen, fremgik det af præmisserne for dommen.

Landsretten mener, at pigens forklaring i den første afhøring er meget sikker og troværdig, mens retten mener, hun er mere usikker i de to følgende afhøringer. Retten hæfter sig også ved, at hun i de to sidste afhøringer støttede sig til skriftlige noter, hun havde forberedt.

Også uenighed om strafudmåling

Der var også uenighed blandt dommerne om strafudmålingen.

Her var der nogle af dommerne, der mente, den 32-årige skulle slippe med en mildere straf på et år og ni måneders fængsel. Andre blandt dommerne mente, at han kun skulle idømmes halvandet års fængsel, mens flertallet stemte for de to års fængsel.

Derimod blev den 32-årige i landsretten dømt for blufærdighedskrænkelse af syv andre elever, som han ifølge anklageskriftet blandt andet befølte på brysterne. I byretten i Næstved var han blevet dømt for blufærdighedskrænkelse af to andre piger.

Truede vidner

Idrætslæreren blev også dømt for vidnetrusler. Inden sagen blev anmeldt til politiet, truede han med at dræbe den 13-årige pige og hendes familie, hvis hun sladrede om forholdet mellem de to.

Men på trods af dommen fulgte landsretten ikke anklagemyndighedens krav om, at den 32-årige skulle frakendes retten til at have med børn og unge at gøre på ubestemt tid. Han blev dog frakendt retten til at have med børn og unge at gøre i fem år.

Det er nu op til Rigsadvokaten, om sagen skal søges prøvet i Højesteret. Det kræver dog at Procesbevillingsnævnet giver en såkaldt tredjeinstansbevilling.

Det sker kun i sager, som vurderes at være principielle.