Tilståelsen

Nu anmoder søster om genoptagelse af sagen med Danmarkshistoriens største massemorder

Søsteren til den morddømte Erik Solbakke vil have hans sag genoptaget. Hverken hun eller advokat Mette Grith Stage tror, at han har begået mord.

Den Særlige Klageret skal nu vurdere, om retssagerne mod den morddømte og mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakke skal gå om.

På vegne af Erik Solbakkes søster sendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage mandag en anmodning til klageretten om at genoptage sagerne.

I 1989 skrev Erik Solbakke sig ind i historiebøgerne som Danmarks største massemorder.

Han blev blandt andet dømt for branden på Hotel Hafnia og et drab på en 15-årig pige på Fanø. I alt havde de forbrydelser, han blev dømt for, kostet 38 mennesker livet.

Men i dokumentarserien ’Tilståelsen’ på TV 2 blev der sået tvivl om, hvorvidt Erik Solbakke var den rigtige gerningsmand.

Erik Solbakke

Erik Solbakke Hansen blev født 12. november 1948.

Som toårig blev han adopteret af et par i Helsingør. Forældrene er døde, men han har en nulevende søster.

Han var mentalt udviklingshæmmet og havde som voksen en IQ på 69, hvilket svarer til et otteårigt barn.

Han fik to domme, og hans forbrydelser kostede i alt 38 mennesker livet.

  • I 1985 blev han dømt for 27 pyromanbrande med to dødsofre.
  • I 1989 blev han dømt for branden på Hotel Hafnia, hvor 35 døde, og drabet på en 15-årig pige på Fanø.

Erik Solbakke døde i 1997 under sin indespærring på den sikrede institution Kofoedsminde - 48 år gammel.

Og derfor vil hans søster, der ikke ønsker sit navn frem i offentligheden, nu have genoptaget sagen.

- Erik Solbakkes søster er dybt rystet over forløbet og har hele tiden undret sig over, at han skulle være skyldig. Derfor anmoder vi om en genoptagelse, siger advokat Mette Grith Stage og tilføjer:

- Jeg er utrolig glad for, at hun har spurgt mig, for jeg er virkelig forarget over forløbet.

- Der er sket en række fejl

Der var ingen tekniske beviser eller øjenvidner, der knyttede Erik Solbakke til nogen af forbrydelserne, han blev dømt for. Kun hans egne tilståelser.

De tilståelser har flere eksperter og personer, der arbejdede med sagerne, nu sået tvivl om rigtigheden af.

Erik Solbakke døde i 1997 under sin afsoning af dommene. Alligevel mener både Mette Grith Stage og Erik Solbakkes søster, at sagen skal genoptages.

- Der er åbenlyst sket en række fejl under afhøringerne og i behandlingen af Erik. Det har efter min mening været alt for nemt at få Erik til at tilstå, skriver Solbakkes søster i en mail til TV 2.

- Jeg håber, at efterforskere kan tage ved lære af den måde, Erik er blevet behandlet på, og det, han er blevet udsat for, så andre i fremtiden ikke bliver udsat for samme behandling, tilføjer søsteren.

Solbakke blev grebet i løgn

I sin anmodning til Den Særlige Klageret beder advokat Mette Grith Stage om, at to domme, der blev afsagt i Retten i Hillerød i 1986 og 1989, nu bliver kigget efter i sømmene.

Hun slår fast, at Erik Solbakke - ifølge politiets afhøringer - blev grebet i at lyve ved at tilstå otte brande, der aldrig fandt sted. Det står i skærende kontrast til dommen, hvor der blev lagt vægt på, at Solbakke aldrig var blevet grebet i en løgn.

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret er en særlig domstol oprettet ved lov og har eksisteret siden 1939.

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en jurist med særlig videnskabelig uddannelse og en advokat.

Den Særlige Klageret behandler: 

  • Anmodninger om genoptagelse af straffesager, jf. retsplejelovens kapitel 86
  • Klager over dommere og andre domstolsjurister og sagkyndige retsmedlemmers opførsel under udøvelsen af deres embedsvirksomhed
  • Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer i en straffesag (afslag på at få beskikket den forsvarer, man ønsker)

Retten lagde i sin dom for drabet på den 15-årige Anette Thomsen også vægt på, at ansatte på institutionen Værkstedsgården over for politiet skulle have fremhævet Erik Solbakkes stærke kønsdrift, som til dels skulle være af sadistisk karakter.

I dokumentarserien 'Tilståelsen' afviste flere ansatte, at de skulle have udtalt sig som skrevet i afhøringsrapporten.

Få sager bliver genoptaget

Det kan være vanskeligt at få en sag genoptaget ved Den Særlige Klageret. I de seneste fem år er kun 22 sager ud af 264 sager blevet genoptaget.

Alligevel håber og forventer Mette Grith Stage, at sagen vil blive taget op.

- Jeg har svært ved at se, hvordan man skal kunne komme udenom at genoptage den. Det vil støde min retsfølelse, hvis den ikke bliver taget om. Og jeg håber selvfølgelig, at det munder ud i, at Erik Solbakke bliver frifundet.