Virksomhed narret til at betale 125.000 kroner for mundbind

Bedrageri er den mest udbredte form for kriminalitet relateret til coronasituationen, viser politinotat.

Regeringen vil bede Folketinget om at stemme for strengere straffe til forbrydere, der begĂĄr kriminalitet relateret til coronasituationen.

I den forbindelse har Rigspolitiet opgjort, hvor meget af slagsen der har været indtil nu.

Opgørelsen viser, at der er flest sager - 45 - om bedrageri. Altså situationer, hvor gerningsmænd har narret penge ud af deres ofre på forskellig vis. Derudover har der været 16 tilfælde af tyveri eller tyveriforsøg og 8 tilfælde af tricktyverier.

Udnytter tillid og behovet for hjælp

Som eksempel på bedragerisagerne nævner notatet en episode, hvor en virksomhed blev narret til at betale 125.000 kroner for mundbind. Men man fik ikke nogen.

I den mindre ende af bedrageriskalaen nævner notatet en sag, hvor en gerningsmand ringede op og udgav sig for at være fra politiet, og at henvendelsen drejede sig om covid-19. Den falske strømer forsøgte at få sit offer til at udlevere NemID-oplysninger.

Som eksempel på tyveri nævner notatet en sag fra Skejby Sygehus, hvor gerningsmænd stjal 27 beholdere med i alt 5,4 liter håndsprit.

Den sidste type af coronarelaterede forbrydelser, som notatet giver eksempler på, er tricktyveri. I notatet nævnes en sag, hvor en gerningsmand opsøgte en ældre kvinde på hendes bopæl.

Han udgav sig for at komme fra sundhedsvæsnet, og at han skulle sikre, at der ikke var risiko for coronasmitte i kvindens hjem. Det lykkedes manden at få lokket kvinden væk fra hendes stue, som han så derefter gennemsøgte.

Hastelov pĂĄ vej

Rigspolitiet fortæller i notatet, at man har registreret en stigning i antallet af nye hjemmesider, som spiller på navne med "corona" og "covid-19". Og de formoder, at det i visse tilfælde kan være svindlere, der er i gang med at forberede ugerninger.

Regeringen vil forsøge at få lovforslaget hastebehandlet sammen med andre tiltag om blandt andet endnu en ændring af epidemiloven.

Hvad ændringerne af straffeloven angår, så drejer de sig om en forhøjelse af straffen for forskellige former for kriminalitet, som slår plat på covid-19-epidemien.

Lovforslaget dikterer, at straffen i udgangspunktet skal være dobbelt så høj. Og i visse tilfælde firedobles. Samtidig skal simple lovovertrædelser som for eksempel tyveri af en flaske håndsprit på et apotek straffes hårdt.

I lovforslagets bemærkninger står der, at straffen i udgangspunktet skal være ubetinget fængsel. Nu er straffen for et sådant tyveri en mindre bøde. Ifølge notatet formentlig i størrelsesordenen 500 kroner.

Lovforslaget bliver behandlet i Folketinget første gang torsdag. Hvis det går planmæssigt, vil det kunne tredjebehandles tirsdag og træde i kraft umiddelbart derefter.

Rigspolitiets opgørelse er dateret 25. marts, og der vil muligvis være flere sager nu.