Krimi

Domstole lukker - sag om seriemord udsat

James Schmidt er tiltalt for at have begået tre drab. Nu bliver retssagen mod ham udsat.  Privatfoto/Google/TV 2

Mindst 14 dage frem vil alle landets domstole køre med nødberedskab.

Nedlukningen af store dele af det offentlige Danmark på grund af coronavirus får også konsekvenser for landets domstole.

De næste 14 dage vil domstolene køre på et meget lavt blus. Stort set alle planlagte retssager er udskudt, og retterne opretholder alene et nødberedskab, der kan varetage akutte og kritiske opgaver.

Foreløbig gælder det to uger, lyder beskeden fra Domstolsstyrelsen. Eller indtil statens lukning af offentlige institutioner ophører.

Det betyder, at sagen mod James Schmidt, der er tiltalt for seriemord på Østerbro i København, er udsat i mindst to uger, ligesom sagen mod Britta Nielsens børn ligeledes er sat på hold af Retten i Glostrup, så snart afhøringen af den voksne søn er afsluttet tirsdag.

Alle civile sager er udsat

I sidste ende er det op til de enkelte domstole at oplyse om afvikling eller aflysning af retsmøder, og dermed opfordrer Domstolsstyrelsen til, at alle, der har et ærinde i retten, bør orientere sig på den lokale domstols hjemmeside.

Hos Københavns Byret lyder det fra pressedommer Jens Stausbøll, at retten er lukket bortset fra de retshandlinger, som haster eller ikke kan udsættes.

- Alle civile sager er udskudt og skal omberammes, siger Jens Stausbøll.

Det samme er alle straffesager på nær nogle enkelte, der af hensyn til parter, vidner eller tiltalte ikke kan udsættes.

- Det bunder i en konkret vurdering, siger Jens Stausbøll.

Særligt princip i spil

I forhold til sager, hvor den tiltalte er varetægtsfængslet, kan det såkaldte proportionalitetsprincip komme i spil.

Det betyder, at en tiltalt ikke bør sidde i varetægt længere tid, end dommen anslås at kunne ende med.

Retten vil være bemandet i en grad, så der kan gennemføres grundlovsforhør, fristforlængelser og afsiges relevante kendelser, ligesom retten vil afvikle fogedforretnininger, forhør og sager om administrative frihedsberøvelser, der ikke kan udsættes.

Bemandet Landsret

I Retten i Hillerød har man valgt at lukke adgangen til de retshandlinger, der alligevel måtte blive afviklet – men så langt går Københavns Byret ikke:

- Vi vil ikke lukke dørene for presse og tilhørere, men det beror på en konkret vurdering, om det er forsvarligt i den enkelte sag, siger Jens Stausbøll.

Fra Østre Landsret lyder det, at alle planlagte retssager fra fredag og to uger frem er aflyst og vil blive gennemført senere. Landsretten vil dog være bemandet, så man kan behandle anke- og kærespørgsmål fra for eksempel grundlovsforhør ved byretterne.

De enkelte domstoles hjemmesider kan findes via dette link.