Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta-sagen har betydet flere nye tiltag - se dem her

Good governance og en ny whistleblower-ordning er noget af det, der bliver arbejdet på, efter millionsvindlen i Socialstyrelsen blev kendt.

Et år. Fire måneder. Ni dage.

Så lang tid er der gået, siden den daværende børne- og socialminister, Mai Mercado (K), til et pressemøde oplyste offentligheden om, at en "betroet medarbejder" i en periode på 16 år havde svindlet det danske samfund for 111 millioner kroner.

Tirsdag blev der sat et foreløbigt punktum i sagen, da Britta Nielsen, modtog en dom på seks år og seks måneders fængsel. Men sagen har skabt dønninger i hele det offentlige system, hvor man med nye regler og tiltag vil forsøge at forhindre, at en så omfattende svindel fra en betroet medarbejders side kan finde sted igen.

Herunder kan du læse nogle af de ændringer, der er blevet eller er ved at blive lavet i kølvandet på Britta-sagen.

Nyt tilsynskontor

​I Socialministeriets department blev der per 1. marts 2019 oprettet et tilsynskontor, Koncerntilsynet, som skal kontrollere driften i ministeriet. Det gælder også i forhold til arbejdet med at skabe overblik over og opfølgning på blandt andet revisioner.

Tilskudsystemet TAS

Socialstyrelsen har oprettet en adskillelse af rollerne i tilskudssystemet TAS, som bruges i det offentlige. Ændringen skulle gøre det teknisk umuligt for samme bruger både at godkende udbetalinger og regnskaber.

Derudover er superbrugerfunktionen i Tilskudsforvaltningen blevet nedlagt, så ingen sagsbehandlere har udvidede rettigheder i tilskudssystemet.

Der er også blevet indført en ny måde at oprette og redigere stamoplysninger for modtagere af tilskud, herunder også kontooplysninger.

Satspuljen

Frivillige organisationer har gennem satspuljen kunnet søge offentlige midler til projekter for socialt udsatte. Det blev efter Britta-sagen bremset, og i løbet af foråret 2020 begynder forhandlinger om et nyt system.

Selvom svindlen i Britta Nielsen-sagen er foregået i det offentlige, så er der også igangsat en række initiativer til foreningerne, som modtager penge fra satspuljen.

Good governance

Frivillige organisationer skal fremover lave såkaldte good governance-regler – altså nogle principper for god ledelse. Frivilligrådet har flere gange anbefalet udarbejdelsen af regler for good governance. En komite under Frivilligrådet arbejder lige nu på at udarbejde anbefalinger til retningslinjer, der blandt andet skal skabe større gennemsigtighed i organisationer.

Whistleblower-ordning

Center for Socialt Arbejde skal udarbejde retningslinjer for en ny whistleblower-ordning, som frivillige organisationer på det sociale område kan bruge, hvis de opdager fejl eller uregelmæssigheder, når der bliver uddelt tilskud.

Kilder: Frivilligrådet, Socialministeriet.