Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta Nielsens forsvarer: Min klient er selvfølgelig lettet

Begge parter er tilfredse efter en dom, som anklagemyndigheden kalder historisk.

Seks år og seks måneders fængsel lød dommen over Britta Nielsen, som retsformand Vivi Sønderskov Møller tirsdag læste op i Københavns Byret.

Og dommen bliver ikke anket af den 65-årige tidligere ansatte i Socialstyrelsen.

- Vi synes, det er en rimelig afgørelse, som følger praksis på området, lød det fra forsvarsadvokat Nima Nabipour efter domsafsigelsen.

- Min klient er selvfølgelig lettet og glad for, at det hele er overstået nu, tilføjede han.

Britta Nielsen blev fundet skyldig i bedrageri af særlig grov karakter, misbrug af sin offentlige stilling og dokumentfalsk.

Hun havde erkendt sig delvis skyldig. Derfor havde hendes forsvar anbefalet retten en straf på fire til seks års fængsel.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvilke ord jeg har udvekslet med min klient, men jeg har selvfølgelig haft lejlighed til at drøfte det med min klient. Og i og med at vi modtager dommen, mener jeg også, det er udtryk for, at min klient stiller sig tilfreds med den afgørelse, siger Nima Nabipour.

Anklager: Meget streng dom

Anklagemyndighedens anbefaling til retten lød på mindst otte års fængsel til Britta Nielsen.

Anklagemyndigheden havde krævet mindst otte års fængsel til Britta Nielsen. De to anklagere er dog også "meget tilfredse med dommen". Video: Youssef Ayoub

Desuden havde anklagerne anbefalet retten at anvende paragraf 88 i Straffeloven, som kan hæve straframmen med 50 procent under særdeles skærpende omstændigheder.

- Vi har lige hørt retten afsige en meget streng dom. Med seks et halvt års fængsel lander den her dom på fuldstændig samme hylde som de allergroveste sager om økonomisk kriminalitet, vi nogensinde har haft i Danmark. Så det er vi tilfredse med, sagde den ene anklager, Lisbeth Sørensen, uden for Københavns Byret.

Hvad siger paragraf 88?

Bedrageri giver op til otte års fængsel, men ved at benytte sig af paragraf 88 i straffeloven kan dette øges til 12 år, da paragraffen lyder:

- Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.

Kilde: Retsinformation.dk

Retten afviste at anvende paragraf 88, men var derudover meget enig med de to anklagere, Lisbeth Sørensen og Kia Reumert.

- Helt overordnet er vi meget tilfredse med, at retten er fuldstændig enig med anklagemyndigheden på samtlige punkter i de beviser, som anklagemyndigheden har fremlagt og mener har været afgørende i sagen, siger Kia Reumert.

Historisk dom

Retten fandt Britta Nielsen skyldig i bedrageri af særlig grov karakter for omkring 117 millioner kroner begået i perioden 1993 til 2018.

En – med Kia Reumerts ord - historisk lang gerningsperiode.

- Jeg har som anklager aldrig nogensinde set en dom med så lang en gerningsperiode før. 25 år er fuldstændig ubeskrivelig lang tid. Og at man så tilmed har en offentlig ansat, der sidder og misbruger den tillid, hun har fået fra det offentlige, det gør sagen så speciel, siger Kia Reumert.

Med seks og et halvt års fængsel lægger Britta Nielsen sig lige under den højeste straf, der er givet for økonomisk kriminalitet i Danmark. Den fik Stein Bagger i 2009, da han blev idømt syv års fængsel for at have svindlet for 900 millioner kroner.

Anklagerne har endnu ikke taget stilling til, om de vil anke dommen. De har 14 dage til at tænke over det.