Britta Nielsen skal i fængsel - her er dommen

Den dømte er lettet efter dommen og anker ikke. Anklagerne er tilfredse med "en meget streng dom".

Britta Nielsen er i Københavns Byret blevet idømt seks år og seks måneders fængsel.

Retten finder den tidligere ansatte i Socialstyrelsen skyldig i bedrageri af særlig grov karakter for omkring 117 millioner kroner begået i perioden 1993 til 2018.

Hun findes også skyldig i misbrug af sin offentlige stilling og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed.

I forbindelse med fastsættelsen af straffen har retten lagt vægt på:

  • Beløbets størrelse – 117 millioner kroner.
  • Den lange periode svindlen er foregĂĄet i – fra 1993 til 2018.
  • At pengene blev taget fra satspuljerne, der var tiltænkt projekter for udsatte og svage borgere.
  • At Britta Nielsen i den forbindelse misbrugte sin stilling.
  • At forbrydelsen skete pĂĄ Britta Nielsens eget initiativ.
  • At Britta Nielsen løbende udviklede sin gerningsmĂĄde, i takt med at systemerne ændrede sig.
  • At Britta Nielsen videreoverførte 400.000 kroner til en konto i Sydafrika 27. september 2018 og overførte i alt 700.000 kroner til sin søns konto i Sydafrika 29. september og 8. oktober 2018. Det gjorde hun, selvom hun i en mail fra en kollega den 24. september 2018 var blevet bekendt med, at hendes sager i Socialstyrelsen blev undersøgt, og hun 26. september 2018 var blevet bortvist fra Socialstyrelsen.

Britta Nielsen har erkendt at have overført penge til sig selv fra Socialstyrelsen. Det gjorde hun på første dag i retssagen. Hun har dog ikke erkendt, at det er foregået i hele perioden fra 1993 til 2018.

Den dømtes forsvarer, Nima Nabipour, mente, at fire til seks års fængsel var en passende straf.

Alligevel er han og hans klient tilfredse med dommen og anker ikke.

- Vi synes, det er en rimelig afgørelse, som følger praksis på området, siger Nima Nabipour og tilføjer:

- Min klient er selvfølgelig lettet og glad for, at det hele er overstået nu.

Særlig paragraf ikke anvendt

Anklagemyndigheden havde krævet mindst otte års fængsel til Britta Nielsen.

De to anklagere er dog ogsĂĄ "meget tilfredse dommen".

- Vi har lige hørt retten afsige en meget streng dom. Med de her seks et halvt års fængsel lander den her dom på fuldstændig samme hylde som de allergroveste sager om økonomisk kriminalitet, vi nogensinde har haft i Danmark. Så det er vi tilfredse med, siger anklager Lisbeth Jørgensen.

De to anklagere i sagen, Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen, havde desuden anbefalet retten at anvende paragraf 88, som under sældeles skærpende omstændigheder kan hæve straframmen med det halve.

Hvad siger paragraf 88?

Bedrageri giver op til otte ĂĄrs fængsel, men ved at benytte sig af paragraf 88 i straffeloven kan dette øges til 12 ĂĄr, da paragraffen lyder:

- Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.

Kilde: Retsinformation.dk

Det ville i Britta Nielsens tilfælde sige, at den maksimale straf kunne hæves fra 8 til 12 års fængsel. Men retten mener ikke, at der er grundlag for at bruge den særlige paragraf, da der efter rettens mening ikke er særdeles skærpende omstændigheder.

Anklagerne har endnu ikke taget stilling til, om de vil anke. De har nu 14 dage til at tænke over det.

Anholdt i Sydafrika

Retssagen mod 65-årige Britta Nielsen begyndte 24. oktober sidste år. Hovedpersonens helbred og juridiske uenigheder mellem forsvareren og anklagerne betød dog, at sagen trak ud.

Dommen faldt knap 500 dage efter, at daværende socialminister Mai Mercado (K) 9. oktober 2018 på et pressemøde for første gang fortalte offentligheden, at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen havde svindlet for over 100 millioner kroner.

PĂĄ det tidspunkt havde Britta Nielsen forladt landet og var internationalt efterlyst, indtil hun 5. november 2018 blev anholdt omkring klokken 05.30 i en lejlighed i den sydafrikanske by Johannesburg.

Centralt stridspunkt

I dagene efter kom en særlig udleveringsaftale i stand mellem Britta Nielsens sydafrikanske advokater og den sydafrikanske anklagemyndighed.

Aftalen betød, at Britta Nielsen blev løsladt, mod at hun frivilligt fulgte med dansk politi til Danmark for at blive anholdt og retsforfulgt.

Aftalen har været central i et af de helt store stridspunkter under retssagen. Anklagemyndigheden har ønsket at gøre brug af paragraf 88, der kan udvide strafferammen med op til 50 procent.

Men Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, har argumenteret for, at det tiltalepunkt burde frafaldes, fordi Britta Nielsen ifølge advokaten ikke blev vejledt ordentligt i forbindelse med udleveringen fra Sydafrika.

Retten afviste ved domsafsigelsen, at paragraf 88 kunne afvises på den baggrund. Alligevel blev paragraffen ikke taget i brug, da der i følge retten ikke har været tale om særdeles skærpende omstændigheder.