Krimi

Landsret skærper dom mod chefredaktør og avis for at have bragt omdiskuteret bog

Jakob Scharf blev i Københavns Byret i 2019 dømt for at have brudt sin tavshedspligt.

JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen er blevet idømt en bøde på henholdsvis 250.000 kroner og 100.000 kroner for at have offentliggjort bogen ’Syv år for PET’, selvom Københavns Byret havde forbudt bogen.

Det er Østre Landsret netop kommet frem til i en ankesag.

JP/Politikens Hus blev i byretten idømt en bøde på 100.000 kroner og chefredaktør Christian Jensen en bøde på 50.000 kroner.

Østre Landsret har dermed skærpet dommen.

- Nu bliver der sat et punktum i en sag, der har varet næsten tre år. Østre Landsret har afgivet dommen, og den anerkender og accepterer vi. Politiken er ikke hævet over landets domstole, siger Christian Jensen til TV 2 torsdag.

Bogen omhandlede den tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid som leder af efterretningstjenesten, og PET frygtede, at bogen ville afsløre fortroligheder arbejdsmetoder og samarbejdspartnere.

Derfor fik PET nedlagt fogedforbud.

I et skriftligt svar til TV 2 erklærer PET sig tilfredse med dagens dom.

- PET er tilfreds med, at Østre Landsret har skærpet straffen mod JP/Politikens Hus A/S og chefredaktør Christian Jensen, og at det er slået fast, at når domstolene nedlægger et forbud, skal det naturligvis respekteres.

Fik forbud men bragte alligevel

Fogedforbuddet blev forkyndt for JP/Politikens Hus om morgenen 8. oktober, og næste morgen kunne bogen læses i søndagsudgaven 9. oktober 2016.

Det fik PET til at anlægge sag med krav om, at bladhuset skulle straffes med en bøde på mindst 15 millioner kroner. Derudover krævede de Christian Jensen idømt den strengest mulige straf i den type sager, nemlig fire måneders fængsel.

Det skete efter et forløb, hvor Københavns Byret først havde forbudt forlaget ArtPeople og forfatter Morten Skjoldager at udgive bogen.

Forbuddet blev nedlagt alene på baggrund af foromtalen, hvor der står: "Han blotlægger PET-operationerne, de kendte og de ukendte, og han portrætterer tjenestens dedikerede agenter og kunsten at hverve en meddeler”.

Forbuddet blev siden udvidet til at omfatte det daværende Radio24Syv og JP/Politikens Hus, og retten bestemte at eksemplarer af bogen hos 99 boghandlere skulle beslaglægges.

Jakob Scharf-sagen kort

PET forsøgte i oktober 2016 at stoppe bogen 'Syv år for PET' om tidligere PET-chef Jakob Scharf. PET mente, bogen indeholdt fortrolig information om efterretningstjenesten, der kunne skade Danmarks sikkerhed. PET fik i første omgang anlagt et fogedforbud mod udgivelsen, men det blev brudt af Dagbladet Politiken, der udgav bogen i et særtillæg få dage efter. 25. januar 2019 blev Jakob Scharf idømt fire måneders fængsel i Københavns byret for at bryde sin tavshedspligt i forhold til sit arbejde i efterretningstjenesten. Jakob Scharf har anket dommen til landsretten.

Christian Jensen er som ansvarshavende chefredaktør ansvarlig for, hvad der står i Politiken. Men han har tidligere sagt, at han ikke mener, at han kan straffes, da forbuddet ikke var rettet mod ham, men mod JP/Politiken.

Det holder han fast i torsdag:

- Et fogedforbud skal rettes imod den ansvarlige for den specifikke udgivelse og ikke mediet - i det her tilfælde mig. Og det har landsretten også erkendt skal være tilfældet fremadrettet, siger Christian Jensen.

Christian Jensen har henvist til, at udgivelsen skete, fordi han anså forbuddet som et demokratisk problem.

Tidligere sager

Jakob Scharf blev i Københavns Byret i 2019 dømt for at have brudt sin tavshedspligt ved at have fortalt om konkrete samarbejdspartnere, kilder og operationer, han var ansvarlig for i sin tid som chef for PET.

Han ankede sagen, og har efterfølgende fortalt TV 2, at han mener, at det er en forkert dom.

Det er PET, der har anmeldt sagen, og PET's juridiske afdeling har fundet 28 forskellige nedslagspunkter i bogen, hvor man mener, Jakob Scharf har brudt loven.

Politiken har tidligere været på kant med loven, når det handler om bøger.

I 1995 udgav avisen 'Kommissærens Dagbog', selv om forfatter Ritt Bjerregaard havde trukket udgivelsen af bogen tilbage. Det kostede daværende chefredaktør Tøger Seidenfaden en betinget dom på 20 dages hæfte.

Og i 2009 udgav avisen Thomas Ratsacks 'Jæger - i krig med eliten', som Forsvarsministeriet forsøgte at få stoppet udgivelsen af. Men bogen blev optrykt, inden retten fik talt.